E-bilten

  • Bilten Br.1 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV12. maj. 2015.Predstavljamo Vam prvo izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

  • Bilten Br.2 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IVBilten Br.2 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV28. aug. 2015.Predstavljamo Vam drugo izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

  • Bilten Br.1 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III16. jan. 2013.Predstavljamo Vam prvo izdanje LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implementiranim od strane organizacija civilnog društva (OCD)koje su u sklopu LOD III projekta aktivne u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jačanje lokalne demokratije / demokracije III (LOD III) je projekat finansiran od Evropske unije (EU) kroz fondove instrumenata predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 2,000,000 EUR, a implementirani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

  • Bilten Br.2 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III18. apr. 2013.Predstavljamo drugo izdanje - mart/april 2013 LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implentiranih od strane organizacija civilnog društva (OCD) koje su aktivne širom Bosne i Hercegovine u sklopu LOD III projekta.

  • Bilten Br.3 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III10. sep. 2013.Predstavljamo Vam treće izdanje LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implementiranim od strane organizacija civilnog društva (OCD)koje su u sklopu LOD III projekta aktivne u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jačanje lokalne demokratije / demokracije III (LOD III) je projekat finansiran od Evropske unije (EU) kroz fondove instrumenata predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 2,000,000 EUR, a implementirani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

  • Bilten Br.4 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IIIBilten Br.4 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III11. feb. 2014.Predstavljamo Vam četvrto izdanje LOD biltena u kojem možete pronaći informacije o o rezultatima i dostignućima projekata LOD III projekta i pričama korisnika. Ovo izdanje sadrži zanimljive podatke o aktivnostima lokalnih vlasti u BiH i Delegacije EU u BiH sa fokusom na saradnju sa sektorom civilnog društva.

  • Bilten Br.5 - Jačanje lokalne demokratije/demokracije22. aug. 2014.