E-bilten

image

Bilten Br.1 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

Predstavljamo Vam prvo izdanje LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implementiranim od strane organizacija civilnog društva (OCD)koje su u sklopu LOD III projekta aktivne u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jačanje lokalneViše

image

Bilten Br.2 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

Predstavljamo drugo izdanje - mart/april 2013. LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implentiranih od strane organizacija civilnog društva (OCD) koje su aktivne širom Bosne i Hercegovine u sklopu LOD III projekta. Više

image

Bilten Br.3 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

Predstavljamo Vam treće izdanje LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implementiranim od strane organizacija civilnog društva (OCD)koje su u sklopu LOD III projekta aktivne u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jačanje lokalneViše

image

Bilten Br.4 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

Predstavljamo Vam četvrto izdanje LOD biltena u kojem možete pronaći informacije o o rezultatima i dostignućima projekata LOD III projekta i pričama korisnika. Ovo izdanje sadrži zanimljive podatke o aktivnostima lokalnih vlasti u BiH i Delegacije EU u BiH sa fokusom na saradnju sa sektoromViše

  • prethodna
  • 1
  • naredna