E-bilten

 • Bilten No2- Građanski aktivizam, izdanje august 2017.
  8. sep. 2017.

  Predstavljamo Vam drugo izdanje MZ biltena. Projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa domaćim vlastima.

 • Bilten No1- Građanski aktivizam, izdanje juni 2017.
  21. jun. 2017.

  Predstavljamo Vam prvo izdanje MZ biltena. Projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa domaćim vlastima.

 • Bilten br.5 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV
  6. jul. 2016.

  Predstavljamo Vam peto izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već sedmu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

 • Bilten Br.4 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV
  25. mar. 2016.

  Predstavljamo Vam četvrto izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već sedmu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

 • Bilten Br.3 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV
  15. dec. 2015.

  Predstavljamo Vam treće izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

 • Bilten Br.2 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV
  28. avg. 2015.

  Predstavljamo Vam drugo izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

 • 12. maj. 2015.

  Predstavljamo Vam prvo izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

 • Bilten Br.4 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III
  11. feb. 2014.

  Predstavljamo Vam četvrto izdanje LOD biltena u kojem možete pronaći informacije o o rezultatima i dostignućima projekata LOD III projekta i pričama korisnika. Ovo izdanje sadrži zanimljive podatke o aktivnostima lokalnih vlasti u BiH i Delegacije EU u BiH sa fokusom na saradnju sa sektorom civilnog društva.

 • 10. sep. 2013.

  Predstavljamo Vam treće izdanje LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implementiranim od strane organizacija civilnog društva (OCD)koje su u sklopu LOD III projekta aktivne u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jačanje lokalne demokratije / demokracije III (LOD III) je projekat finansiran od Evropske unije (EU) kroz fondove instrumenata predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 2,000,000 EUR, a implementirani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno