Završen izbor općina/opština i gradova: Novih jedanaest općina u projektu ReLOaD

Thu Oct 26 00:00:00 EDT 2017

Partnerski odbor projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, u okviru drugog ciklusa javnog poziva za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, je odabrao novih jedanaest općina/opština za učešće u projektu:
Bratunac, Brod, Sarajevo Centar, Gradačac, Kakanj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Vitez i Vogošća.

Novizabranih jedanaest općina/opština se pridružuju ranije odabranim općinama i gradovima, te projekat ReLOaD sada sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave u BiH.

Prijave su vrednovane na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija, a jedan od ključnih kriterija za odabir bio je stepen saradnje jedinica lokalne samouprave sa civilnim društvom, te rezultati koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva.

Općine/opštine i gradovi će raditi na aktivnostima koji će osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti rad civilnog društva na pružanju usluga za građane u lokalnim zajednicama.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Povezana vijest:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2017/06/29/ten-municipalities-and-cities-selected-to-participate-in-the-regional-programme-on-local-democracy-in-the-western-balkans-reload.html

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno