Održan sastanak sa predstavnici nevladinih organizacija o štetnom uticaju žive na zdravlje ljudi i okoliš

Wed Oct 25 00:00:00 EDT 2017

Danas je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj Konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi” (MIA projekt), koji finansira Globalni fond za okoliš, održao sastanak sa predstavnicima civilnog društva u prostorijama UN-a u Sarajevu.

Sastanku, koji je realizovan u sklopu aktivnosti jačanja svijesti javnosti o utjecajima žive na zdravlje ljudi i okoliš, učešće su uzeli predstavnici nevladinih organizacija aktivnih u oblasti zaštite prava djece, žena, trudnica i dojilja, te zaštite okoliša.

Učesnicima je predstavljen finalni nacrt „Izvještaja o preliminarnoj procjeni spremnosti Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji“, kao i realizovane aktivnosti u oblasti jačanja svijesti javnosti o štetnim uticajima žive na zdravlje ljudi i okoliš. Predstavnici nevladinih organizacija su izrazili spremnost da razvijene promotivne materijale u sklopu MIA projekta podjele sa svojim članovima i članicama.

Obzirom na opasnost od globalnog atmosferskog prenosa žive, njenu sposobnost bioakumulacije u ekosisteme i značajan negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš, tijekom diskusije je istaknut značaj uloge organizacija civilnog društva u podizanju svijesti javnosti o rizicima koji su povezani sa živom u BiH.

MIA projekt pruža podršku Bosni i Hercegovini u poduzimanju inicijalne procjene stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupanjem Minamatskoj Konvenciji i uspostavili temelji budućih aktivnosti u pravcu provođenja Konvencije. Projekt se realizuje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vladom Brčko Distrikta BiH

Dodatne informacije:

Minamatska konvencija o živi predstavlja globalni sporazum čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od različitih uticaja žive i proizvoda koji sadrže živu. Konvencija je usvojena u oktobru 2013. godine u Japanu.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno