Početak radova na sanaciji klizišta Vardište u Zenici

Tue Aug 15 00:00:00 EDT 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu projekta “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa”, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Gradom Zenica započeo je radove na sanaciji klizišta Vardište u Zenici. Klizište direktno ugrožava 12 kuća u pojasu vodotoka Kočeva, kao i lokalni put koji koristi 88 domaćinstava Mjesne zajednice Broda.

Ukupna potrebna sredstva za sanaciju klizišta i lokalnog puta iznose oko 600.000 KM. Za prvu fazu radova Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Grad Zenica izdvojili su 293.866 KM, a UNDP će vršiti stručni nadzor i upravljati projektom.

“UNDP u saradnji sa partnerima nastavlja realizaciju preventivnih mjera kako bi se smanjio  rizik od katastrofa u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Sanacijom klizišta Vardište štite se životi, imovina i infrastruktura koju koristi 88 domaćinstava mjesne zajednice Broda. Investiranje u preventivne mjere je ključno kako bi se smanjile društvene i ekonomske štete koje nastaju od elementarnih nepogoda ” istakla je Aida Hadžić-Hurem UNDP rukovodilac projekta.

U sklopu prve faze sanacije biće realizovani radovi rekonstrukcija postojeće saobraćajnice sa podužnom drenažom u dužini od 45 m, izgrađena potporna konstrukcije u  dužini od 45 m i sistem odvodnje površinskih voda u dužini od 25 m uz saobraćajnicu, te izgrađena armirano-betonska potporna konstrukcija u dužini od 126 m u donjem dijelu destabilizirane padine u koritu rijeke Kočeve. Očekuje se da će prva faza sanacije klizišta Vardište biti okončana do kraja oktobra 2017. godine.

Od 2013. godine, UNDP projekt “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa” ima za cilj podržati napore na unapređenju okvira za upravljanje rizicima od katastrofa s posebnom fokusom na jačanje otpornost lokalnih zajednica koje su najdirektnije pogođene katastrofama i klimatskim rizicima.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno