Dijaspora za ekonomiju regije Srebrenica

Fri Jul 21 00:00:00 EDT 2017

Srebrenica

Na okruglom stolu “Dijaspora za ekonomiju regije” koji je održan u Srebrenici istaknuta je potreba za intenzivnije uključivanje dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik, te povećanje saradnje privatnih sektora Holandije i Bosne i Hercegovine (BiH). To je bio prvi u seriji okruglih stolova o saradnji sa dijasporom,  koji je  organizovan u okviru projekta BIRAČ 2, kojeg finansira Ambasada Holandije u BiH, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Na ovom događaju prisustvovalo je 25 učesnika iz dijaspore i BiH, kao i načelnici opština iz regije Birač, te predstavnici Ambasade Holandije u BiH i UNDP-a BiH, koji su razgovarali o ulozi dijaspore u razvoju BiH i regije Birač.

"Ovaj okrugli sto o saradnji sa BiH dijasporom je odlična prilika za sve partnere da razgovaraju o potencijalima za razvoj poslovanja i podsticaje za otvaranje novih radnih mjesta u ovoj regiji, što bi moglo imati veliki uticaj na sve ljude, posebno mlade u Srebrenici i regiji Birač“, rekao je Alexandre Prieto, menadžer projekta BIRAČ 2.

“Saradnja sa dijasporom je najbolji način oporavka ove zemlje, jer dijaspora ulaže ogromna sredstva u BiH i time je izuzetno važna za razvoj ove regije”, rekla je Loes Lammerts, zamjenica ambasadora Holandije u BiH.

Tokom okruglog stola učesnici su predstavili uspješne projekte koji su pokrenuti zajedno sa dijasporom u opštini Srebrenica i regiji Birač, kao i planove za buduće poslovne aktivnosti.

Prema riječima Desnice Radivojevića, savjetnika načelnika opštine, u Srebrenici je planirano otvaranje pogona za preradu mlijeka, mesa, proizvodnju led rasvjete, konfekcije i solarnih kolektora. On je najavio da je u naredne tri godine planirana investicija od 53 miliona KM u opštinu Srebrenica, uglavnom iz Evropske unije, što će omogućiti direktno zapošljavanje 250, a indirektno 500 ljudi.

Sljedeći okrugli sto “Dijaspora za ekonomiju regije” planiran je za 8. avgust 2017, a u septembru ove godine bit će organizovana konferencija na kojoj se očekuje učešće više od 100 poslovnih ljudi iz dijaspore.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno