ReLOaD: javni poziv za jedinice lokalne samouprave

Fri Jun 09 00:00:00 EDT 2017

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), poziva jedinice lokalne samouprave koje nisu učestvovale u jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD) da iskažu interes za učestvovanje u ReLOaD projektu. Bit će odabrano minimalno deset (10) partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD).

ReLOaD projekat provodi UNDP u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* (Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti) i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i njegov cilj, tokom tri godine provedbe, bit će jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat je nastavak dobre prakse višegodišnjeg projekta provedenog u BiH pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD. Ukupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona eura, a finansira ga Evropska unija, u iznosu od 8,5 miliona eura, dok ostatak finansiraju UNDP uredi u zemljama regiona i partnerske jedinice lokalne samouprave.

Podnošenje prijava i rokovi
Kriteriji za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali prijavni materijal, uključujući i prijavni obrazac, dostupne na ovoj stranici.

Jedinice lokalne samouprave će svoju prijavu dostaviti u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 14.07.2017. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:


UNDP BiH
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka.

Otvoreni dani, tokom kojih će zainteresirani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove poziva, će biti organizirani u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Otvoreni dani, tokom kojih će jedinice lokalne samouprave moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za poziv, će biti organizirani od 11.30 do 13.30 sati:
1. Sarajevo, srijeda, 28.6.2017. godine, Zgrada UN-a, Zmaja od Bosne bb;  
2. Mostar, četvrtak, 29.6.2017. godine, Ured UNDP-a, Bulevar narodne revolucije 19;
3. Banja Luka, utorak, 4.7.2017. godine; Hotel Talija,  Srpska 9.

Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite pismenim putem na faks: 033 552 330 ili elektronskom poštom: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.