Sistem pravovremenog upozoravanja stanovništva i privrednika od poplava u funkciji

Thu May 25 00:00:00 EDT 2017

Postavka opreme za uzbunjivanje u Čelincu

Danas je u okviru projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas", koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP),  završena instalacija opreme za komunikaciju i uzbunjivanje u 14* opština sliva rijeke Vrbas.  Postavkom opreme stvoreni su preduslovi da informacija o nadolazećim poplavama pravovremeno bude upućena stanovnicima i privrednicima.

’Da smo mogli na vrijeme obavijestiti stanovništvo o nadolazećoj poplavi 2014. godine, štete bi bile upola manje’’ naveo je Željko Obradović, predstavnik Centra za osmatranje i obavještavanje civilne zaštite regije Banja Luka.

U protekla dva mjeseca opštinskim jedinicama civilne zaštite UNDP je donirao 140 ručnih radio-stanica, 28 mobilnih radio-stanica (14 fiksnih za kancelarije i 14 mobilnih za vozila), a instalirano je i osam 8 digitalnih sirena za uzbunjivanje. Lokacije za instalaciju opreme su dogovorene sa jedinicama civilne zaštite kako bi se što efikasnije djelovalo na terenu u slučaju potrebe, a osoblje je obučeno da rukuje i održava opremu.

„Sada smo još bliži uspostavi efikasnog sistema za rano upozoravanje u slivu rijeke Vrbas, a koji će, nadamo se, biti primjer kako se uspješno možemo prilagođavati poplavama, i ublažiti negativne efekte poplavnih događaja“ istakla je Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.


U toku 2016. godine u sklopu UNDP projekta postavljene su i hidro meteorološke stanice u slivu rijeke Vrbas, a aprilu 2017. godine predate mape opasnosti i mape rizika, kao i socio-ekonomski podaci u digitalizovanoj  GIS formi za svaku od 14 opština sa ciljem stručnog i efikasnog upravljanja poplavnim rizicima.  

Sa prognoznom platformom za poplave koja je u fazi razvoja, te doniranom opremom za komunikaciju i uzbunjivanje, slanje informacije o nadolazećoj poplavi biće moguće i nekoliko dana unaprijed, što će stanovništvu i privrednicima omogućiti da se pravovremeno pripreme i smanje katastrofalne posljedice.

UNDP-jev projekt „Integirisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama,  te 14 opština u slivu rijeke Vrbas.

Projekt ima za cilj da omogući BiH vlastima na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu tehnologija koje bi omogućile ekonomske aktivnosti otporne na klimatske promjene.

*Gradiška, Srbac, Laktaši, Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Jezero, Jajce, Šipovo, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno