Saradnja je ključ uspješnog odgovora na poplave

Mon Mar 13 00:00:00 EDT 2017

Darko Borojević - Načelnik Hidrologije u Hidrometeorološkom zavodu (HMZ) Republike Srpske (RS)

Moje ime je Darko Borojević i načelnik sam Odjeljenja za hidrologiju u Hidrometeorološkom zavodu (HMZ) Republike Srpske (RS). Radim u oblasti hidrologije, monitoringa, mjerenja, analize, itd. i u dijelu sistema ranog upozoravanja. Što se tiče Zavoda, naša uloga u upravljanju rizicima od poplava propisana je zakonima. Zavod je institucija u sklopu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS,  i u njegovoj nadležnosti su poslovi vezani za monitoring i analizu hidraulike i hidrologije, upozorenja o poplavama i slično.

Osim toga, Zavod je nadležan za seizmologiju i zaštitu okoline. Kada su u pitanju poplave: kada primijetimo da postoji mogućnost hidrološkog ili meteorološkog događaja, sazovemo sastanak u našem Odjeljenju, zatim procjenjujemo da li je potrebno izdati upozorenje i na koji način, uzimajući u obzir sve hidrološke i meteorološke podatke sa terena, a zatim na osnovu tih informacija izdajemo upozorenja. To je naša uloga, kao i najavljivanje potencijalno opasnih događaja. Naša uloga tu prestaje. Ključne promjene u našem radu kao rezultat ovog Projekta se svakako odnose na naš razvoj u oblasti monitoringa.

Slide
Slide
Slide
Slide

Automatski hidrološki monitoring sistem je bio na vrlo niskom nivou u RS. Praktično nismo imali niti jednu automatsku hidrološku stanicu. Čak i one koje smo imali, uništene su poplavama iz 2014. godine. Ranije smo imali samo jednu staru automatsku stanicu u Banjoj Luci, koja nije radila ispravno, zbog nedostatka sredstava za njen rad i održavanje. Čak i kada je radila, to je bilo samo od aprila do oktobra, a intenzitet padavina tokom zime nije bio mjeren nikako (jer ne radi na niskim temperaturama).

Također smo imali jednu ručnu hidrološku stanicu u Delibašinom selu, ali je i ona uništena u poplavama iz 2014. godine. Tako možemo reći da 2014. godine, nakon poplava, nismo imali niti jednu hidrološku stanicu u cijeloj Republici Srpskoj. Projekat je pružio značajnu podršku HMZ ...

Veliki značaj ovog projekta je u tome što je postavljeno 28 automatskih mjernih jedinica u slivu rijeke Vrbas, s kapacitetom prenosa podataka u realnom vremenu. Nova oprema koja je kupljena u sklopu projekta predstavlja najveći napredak još od 1992. godine kada je osnovan HMZ. Kada nas pitaju kako to utiče na naš rad, onda objasnim kako je to prije izgledalo: ja, skupa sa sa svojim kolegama, kada bi došlo do porasta vodostaja, prije automatizacije, morali smo lično ići do stanica automobilima, a onda smo morali očitavati podatke, vratiti se u kancelariju kako bi napravili izvještaj. U situacijama kada smo bili u mogućnosti da imamo više ljudi, tj. nekoga na terenu, onda bi taj neko nazvao/nazvala na telefon i potom bi mi pravili izvještaje.

Međutim, na primjer, ako bi se zadesio vikend, kada imamo samo jednu dežurnu osobu, onda smo morali kružiti oko 50 km kako bi obišli sva ova područja i stanice. Praktično, sada smo mnogo, mnogo brži i možemo reagovati u realnom vremenu. Vršimo očitavanja podataka svakih pola sata, odnosno u 11:35 sati već imamo podatke od 11:30 sati sa svih naših stanica, hidroloških i hidrauličkih.

A ono najvažnije, kada govorimo o Sistemu ranog upozoravanja (EWS), testirali smo ga kroz ovaj projekat, i sada zaista mogu reći da stvarno djeluje i da je funkcionalan. Sistem SMS upozorenja funkcioniše. Ja sam veoma zahvalan zbog toga što smo svi zajedno uspjeli da uspostavimo ovakav sistem. Stanice same šalju upozorenja ako je vodostaj iznad određene kvote, odnosno ukoliko su padavine iznad određenog nivoa, itd. Trenutno ja primam te podatke, a zamisao je da se ti podaci također šalju i Civilnoj zaštiti. Takođe, mi smo po zakonu dužni da šaljemo upozorenja Civilnoj zaštiti. Osim toga, ove informacije su sada dostupne na našim web stranicama. Dakle, svako koga zanima može vidjeti stvarne podatke, a posebno oni koji žive u ugroženim područjima. Sliv Vrbasa je trenutno zaista najbolji u hidrološkom smislu.

Glavni doprinos projekta upravljanju rizicima od poplava je činjenica da ćemo razviti hidrološke prognostičke modele, odnosno modele prognoziranja poplava i sistem ranog upozoravanja. To je osnova. Osim toga, kada govorimo o poplavama, ne možemo samo govoriti o rijeci Vrbas. Poplave ne prestaju tamo gdje prestaje Vrbas. Kada govorimo o tome, govorimo o ugrađivanju svega navedenog u sveobuhvatni sistem prognoziranja za sliv rijeke Save. Sve će to biti dio Platforme prognostičkog modela sliva rijeke Save. Imamo i uspostavljenu saradnju sa susjednim zemljama Srbijom i Hrvatskom.

Nemoguće je napraviti bilo šta u tom smislu bez saradnje s onima koji su uzvodno, nizvodno i s druge strane rijeke. Dakle, ključni uticaj projekta je što su svi ljudi iz regije prepoznali značaj saradnje. Ovo je jedan od prvih projekata koji je insistirao na regionalnoj saradnji. Također je važno napomenuti da smo napravili sigurnosne kopije naših podataka kada je riječ o pohrani podataka, tako da se ne može desiti da istovremeno padnu serveri u Banjoj Luci i Sarajevu.
Šta god da se desi imamo rezervne podatke. Kako bismo poboljšali našu reakciju na poplave, mi, u sklopu Ministarstva, smo praktično  napravili reviziju naših dužnosti. S obzirom da su i HMZ i „Vode Srpske“ (Agencija za vode) pod nadležnošću ovog Ministarstva, dio hidrološkog modeliranja pripada HM Zavodu, a kada je riječ o obalama, taj dio spada u nadležnost agencije za vode. Osnovali smo radnu grupu koja radi na izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji će odražavati navedena poboljšanja.

Što se tiče dnevne, operativne saradnje između nas, mi imamo redovnu svakodnevnu saradnju. Prema postojećem Zakonu o vodama, postoji određeno preklapanje nadležnosti. Međutim, mi sarađujemo, jer jednostavno, naše aktivnosti je nemoguće razdvojiti. Čim dobijemo podatke o padavinama ili porastu vodostaja odmah o tome obavještavamo Agenciju, a zatim one koji rade na održavanju pumpnih stanica kako bi mogli reagovati, ili kako bi oni koji rade na održavanju obala to mogli provjeriti, itd.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno