Poziv za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove u 2017. godini produžen do 9. decembra 2016.

Mon Nov 21 00:00:00 UTC 2016


U okviru projekta  „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH),a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se poziv za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva. U sklopu poziva za iskazivanje interesa ove vrste u 2017. godini, „Lokalni integrisani razvoj” (LIR)  projekat će podržati 5 najboljih projekata sa ciljem obezbjeđenja kratkoročnih finansijskih doprinosa za 150 osoba na period od 4 mjeseca. Pravo učešća imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča (RS), Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik,  Šamac, Tuzla, Vareš,  Žepče, Živinice. Navedene jedinice lokalne samouprave mogu da podnesu prijedloge za programe podrške zapošljavanju kroz javne radove samostalno ili uz partnerstvo sa  zavodom za zapošljavanje i/ili centrom za socijalni rad na području jedinice lokalne samouprave. Svi ostali detalji o uslovima za prijavu i kriterijima po kojim će se vršiti evaluacija projektnih prijedloga se mogu pronaći u tekstu poziva.


Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB stiku.  
Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv partnerskim jedinicama lokalne samouprave za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva uz podršku Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ u 2017. godini“. Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.


Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:


Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Projektni prijedlozi dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga produžen je do petka 9. decembra 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijedlozi se mogu dostaviti i lično. Prijedlog podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.
Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.
Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale aplikante, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org/.  

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno