SubscribeSubscribe
Vijesti
 • Program za oporavak od poplava: 15 miliona eura za stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih porodica 26. jan 2018.

  S ciljem ublažavanja posljedica katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu 2014. godine, započela je implementacija druge faze Programa za oporavak od poplava. Program, vrijedan 15 miliona eura, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, lokalnim vlastima partnerskih opština i gradova i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 • Vrbas projekt: Unapređenjem sistema reagovanja na poplave do smanjenja šteta 24. jan 2018.

  U sklopu projekta „Smanjenja poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“ u 13 opština sliva rijeke Vrbas pokrenuta je revizija planova reagovanja na poplave i obuka osoblja sa ciljem smanjenja šteta i ublažavanja negativnog uticaja poplava na stanovništvo i privredu lokalnih zajednica.

 • LIR projekat: Proizvođač iz Maglaja isporučio svoje prve proizvode u Njemačku 23. jan 2018.

  ADV PAX Lutec d.o.o. Maglaj, greenfield investicija* iz 2017. godine koju podržava projekat "Lokalni integrisani razvoj" finansiran od strane Evropske unije (EU), isporučila je po prvi put svoje proizvode na tržište EU. Kompanija, u sklopu koje su kreirana 42 nova radna mjesta, će raditi sa renomiranim evropskim i globalnim kupcima kao što su Nestle, Dr. Oetker, Dallmayr, Lambertz, Lindt, Heilemann Confiserie, Rausch, Bosch i Siemens.

 • Projekat ILD: Renoviran vrtić "Buba-mara" na Palama 22. jan 2018.

  U Javnoj ustanovi (JU) Dječiji centar “Buba-mara” obnovljen je objekat vrtića, te su zamijenjene fasada i stolarija. Projekat je podržan putem Finansijskog mehanizma za podršku integrisanom i održivom lokalnom razvoju u Republici Srpskoj (RS). Finansijski mehanizam predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva finansija RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Investiciono-razvojne banke RS (IRBRS) te Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji zajednički podržavaju Vlade Švicarske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

 • LIR Projekat - Održane finalne prezentacije polaznika Startup akademije u BiH 19. jan 2018.

  U okviru projekta Lokalni integrisani razvoj (LIR) koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) podržan je razvoj poduzetničkih vještina i novih startup ideja u Bosni i Hercegovini.

 • Rezultati javnog poziva malim i srednjim preduzećima u sklopu Projekta LIR 29. dec 2017.

  Dana 27. septembra 2017. godine objavljen je “Javni poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom Projekta Lokalni integrisani razvoj (LIR) na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2017. i 2018. godini“.

 • GoAL WaSH: Skupštinskim odbornicima Opštine Teslić predstavljeni rezultati testiranja metodologije za određivanje cijene usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije 28. dec 2017.

  Skupštinskim odbornicima Opštine Teslić predstavljena detaljna analiza adekvatnosti postojeće cijene i održivosti pružanja usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije. Analiza je pripremljena u skladu sa UNDP GoAL WaSH tarifnom metodologijom.

 • MIA projekt: Održan drugi sastanak radne grupe 21. dec 2017.

  UNDP u sklopu MIA projekta, koji finansira Globalni fond za okoliš, članovima radne grupe za regulisanje pitanja žive u Bosni i Hercegovini prezentirane su uvrštene izmjene u inventaru žive kao i korekcije finalnog nacrta „Izvještaja o preliminarnoj procjeni spremnosti Bosne i Hercegovine za pristupanje Minamatskoj konvenciji“.

 • SEE URBAN: Organizovani sastanci o smanjenju posljedica katastrofa 21. dec 2017.

  SEE URBAN projekt kroz svoje aktivnosti nastoji primijeniti i prilagoditi dobre prakse smanjenja rizika od katastrofa kako bi se umanjile posljedice i zaštitili ljudi, okoliš i imovina od prirodnih nepogoda u jedinicama lokalne samouprave.

 • ReLOaD: Povećanje transparentnosti raspodjele sredstava za organizacije civilnog društva u BiH 19. dec 2017.

  U okviru ReLOaD projekta, koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP, 21 jedinica lokalne samouprave iz BiH izrazila je svoje opredjeljenje da osigura veće učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno