Info centar

Filter
Showing 101 - 120 of 219
 • 27. maj 2014
  Pitka voda za žitelje sela Pridjel Gornji

  Rijeka Bosna je poplavila kuće i domaćinstva, ujedno ostavljajući 2500 stanovnika sela Pridjel Gornji danima bez vode.

 • 22. maj 2014
  UNDP: Poplave razotkrivaju nove opasnosti od mina

  UNDP i Centar za uklanjanje mina (BHMAC) naglašavaju da rekordne poplave koje su zadesile Balkan u posljednjim danima mogu povećati rizik od mina u Bosni i Hercegovini.

 • 20. maj 2014
  UN agencije obezbijedile 1,5 miliona dolara pomoći za poplavljena područja

  UN agencije su obezbijedile više od 1,5 miliona US dolara pomoći za poplavljena područja. Pomoć uključuje hranu, lijekove, higijenske pakete, pumpe, spremnike i filtere za vodu, isušivače, agregate, šatore i vreće za spavanje.

 • 19. maj 2014
  Zajednička izjava međunarodnih organizacija povodom koordinacije pomoći poplavom pogođenim područjima

  Međunarodne organizacije i ambasade iskazuju duboko saosjećanje sa svima koji su izgubili bližnje i sa zajednicama koje su pretrpjele do sada neviđenu štetu. Slike i svjedočanstva sa terena ukazuju na razmjere prirodne katastrofe, kao i na izuzetnu hrabrost i nesebičnost svih građana i službi koje se nadljudskim naporima bore sa poplavama i njihovim razarajućim posljedicama. Nivo volonterizma kojim ljudi širom Bosne i Hercegovine pomažu jedni drugima je zadivljujući.

 • 16. maj 2014
  Tim Ujedinjenih nacija: Pomoć poplavljenim područjima

  Tim agencija Ujedinjenih nacija u BiH je osigurao 400,000 US dolara financijske pomoći kao hitnu pomoć adresiranju humanitarnih potreba uzrokovanih do sada nezabilježenim poplavama. Pored toga, UN agencije će pružiti pomoć kroz osiguravanje zaliha hrane, pumpi, usluga skladištenja i prevoza, kao i dostavljanja humanitarnih, školskih i drugih potrepština.

 • 13. maj 2014
  Javni poziv za dostavu radova na temu Migracije u funkciji razvoja

  Pozivaju se autori/ce, istraživači/ce ili timovi da dostave sažetke naučnoistraživačkih radova empirijskog karaktera koji se bave pitanjima migracija u kontekstu socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regiona (Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i/ili Srbija) koji bi bili prezentirani na naučnoistraživačkoj radionici ''Migracije u funkciji razvoja'' te objavljeni u pripadajućem zborniku radova.

 • 25. April 2014
  Upriličeno predstavljanje neistraženog raja "Via Dinarice"

  Dana 25.04.2014. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Agencija za razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Asocijacija turističkog avanturizma BiH (ATA) upriličili su prezentaciju projekta "Via Dinarica" u Napretkovom domu na Trebeviću, na kojoj su prisustvovali brojni učesnici i gosti iz BiH i susjednih zemalja.

 • 22. April 2014
  Javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

  U organizaciji Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, danas je u Sarajevu održana javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • 18. April 2014
  Nastavak podrške jačanju lokalne demokratije/demokracije

  U okviru UNDP-ovog projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III kojeg finansira EU, u Sarajevu je 16. i 17. aprila održana dvodnevna Konferencija organizacija civilnog društva o pružanju usluga u lokalnim zajednicama na kojoj je učestvovalo preko 50 organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na pitanjima socijalne uključenosti, rada sa osobama sa invaliditetom i zapošljavanju, što su ujedno bile i glavne teme konferencije.

 • 15. April 2014
  Veliki iskorak ka čistom Vrbasu

  U okviru UNDP programa „Čist Vrbas“, Centar za klimatska istraživanja iz Banjaluke je na cijelom toku rijeke Vrbas zabilježio sve lokacije i izradio mapu izvora zagađenja rijeke. Cilj mapiranja zagađenja i izrade baze podataka o zagađivačima rijeke Vrbas je pomoć lokalnim vlastima i građanima u uklanjanju ilegalnih deponija i sprečavanju izlijevanja otpadnih voda u rijeku Vrbas, te unapređenje kvaliteta životne sredine.

 • 9. April 2014
  Održan prvi sastanak Radne grupe za migracije i razvoj

  Od 24. do 25. marta 2014. godine u okviru UNDP-ovog projekta „Migracije i razvoj” održan je prvi sastanak Radne grupe za migracije i razvoj u Sarajevu. UNDP u saradnji sa predstavnicima sedam državnih institucija, uključujući Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i dvije institucije Federacije BiH, te predstavnicima pet jedinica lokalne samouprave, tri nevladine organizacije, Ureda za saradnju Ambasade Švicarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u okviru ovog sastanka zajedničkim naporima razmatrali su preporuke na koji način se potencijali migracija mogu iskoristiti za razvojne tokove BiH.

 • 9. April 2014
  Otvoren Regionalni ekološki centar u Bugojnu

  Dana 04.04.2014. godine u u prostorijama U.G. “Eko element“ u Bugojnu održan je okrugli sto na temu: Mogućnosti i načini saradnje ključnih aktera lokalnih zajednica sliva rijeke Vrbas u svrhu održivog upravljanja vodnim bogatstvom kao prirodnim i ekonomskim resursom regije, na kojem su učestvovali predstavnici nevladinog i privatnog sektora, te općinskih administracija iz sliva rijeke Vrbas.

 • 3. April 2014
  Vlada FBiH usvojila LOD metodologiju za transparentno finansiranje projekata OCD-a

  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH u januaru 2013. godine počeo sa provedbom projekta “Podrška razvoju lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je efikasnija i orijentisana ka pružanju usluga i znanja”.

 • 3. April 2014
  Lideri u planiranju i upravljanju razvojem

  Jučer je u Sarajevu u okviru UNDP-ovog projekta Integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održana konferencija o strateškom planiranju i implementaciji razvojnih strategija u 40 opština i gradova širom BiH, s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi, ali i izazova sa kojima se lokalne zajednice suočavaju u realizaciji razvojnih prioriteta.

 • 28. Mart 2014
  Održan početni sastanak na temu „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“

  Dana 25. marta, Razvojni program Ujedinjenih nacija je u Sarajevu organizovao početni sastanak na temu „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“, na kojem su, pored predstavnika UNDP-a, prisustovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, pravni, finansijski i stručnjaci u sektoru energije i okoliša, s ciljem uspostavljanja smjernica za daljnje akcije za razvoj i provođenje finansijskih mehanizama u okviru ovih fondova.

 • 28. Mart 2014
  Održan koordinacioni sastanak pružalaca podrške svjedocima

  27. i 28. marta 2014. godine u Sarajevu je održan koordinacioni sastanak za pružaoce podrške svjedocima. Na sastanku se okupilo deset (10) stručnih saradnika za podršku svjedocima, psiholozi i socijalni radnici iz sudova, tužilaštava i policijskih struktura iz Brčkog, Banja Luke, Mostara, Istočnog Sarajeva, Bihaća, Travnika, Novog Travnika i Doboja, kako bi iskoristili ovu jedinstvenu priliku da razmjene iskustva iz svakodnevnog rada sa žrtvama i svjedocima u krivičnim postupcima.

 • 26. Mart 2014
  Održana radionica “Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj”

  U periodu od 19.-21.3.2014. godine, u Sarajevu je u okviru UNDP-ovog projekta Migracije i razvoj održana radionica "Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj", s ciljem da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa potencijalima koje migranti iz BiH imaju za razvoj svoje zemlje, te načinima na koje se ti potencijali mogu staviti u službu lokalnog razvoja kroz izradu projekata sa naglaskom na komponentu migracija.

 • 20. Mart 2014
  Uspostavljen finansijski mehanizam za projekte lokalnog razvoja u RS

  S ciljem da se sistematski pristupi rješavanju pitanja razvoja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave RS, Snežana Vujnić, direktorica Investiciono-razvojne banke RS i Joseph Gunter, direktor Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) potpisali su Memorandum o razumijevanju uspostave finansijskih mehanizama za lokalni razvoj u RS.

 • 14. Mart 2014
  Program EDUS: Sa fokusom na sposobnosti do kvalitetnijeg obrazovanja

  Šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Peter Sørensen, v.d. rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, Zahira Virani i zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH, Anne Claire Dufay su danas povodom nastupajućeg Svjetskog dana autizma (2. april) posjetili program Udruženja EDUS-Edukacija za sve, te tom prilikom prisustvovali prezentaciji dosadašnjih rezultata koji su postignuti u okviru ovog programa, kao i ciljeva koji će se realizovati u narednom periodu.

 • 10. Mart 2014
  DW priče iz svijeta: UNDP-ova priča o prikupljanju oružja u BiH

  UNDP-ova priča o prikupljanju oružja u BiH, kao druga priča proizašla u produkciji RBEC Knowledge and Innovation tima i UNDP-ovog ureda u Bosni i Hercegovini, emitovana je na TV Deutsche Welle PRIČE IZ SVIJETA.

Kontaktirajte UNDP u BiH
Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330