Info centar

Filter
Showing 101 - 120 of 213
 • 25. April 2014
  Upriličeno predstavljanje neistraženog raja "Via Dinarice"

  Dana 25.04.2014. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Agencija za razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Asocijacija turističkog avanturizma BiH (ATA) upriličili su prezentaciju projekta "Via Dinarica" u Napretkovom domu na Trebeviću, na kojoj su prisustvovali brojni učesnici i gosti iz BiH i susjednih zemalja.

 • 22. April 2014
  Javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

  U organizaciji Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, danas je u Sarajevu održana javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • 18. April 2014
  Nastavak podrške jačanju lokalne demokratije/demokracije

  U okviru UNDP-ovog projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III kojeg finansira EU, u Sarajevu je 16. i 17. aprila održana dvodnevna Konferencija organizacija civilnog društva o pružanju usluga u lokalnim zajednicama na kojoj je učestvovalo preko 50 organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na pitanjima socijalne uključenosti, rada sa osobama sa invaliditetom i zapošljavanju, što su ujedno bile i glavne teme konferencije.

 • 15. April 2014
  Veliki iskorak ka čistom Vrbasu

  U okviru UNDP programa „Čist Vrbas“, Centar za klimatska istraživanja iz Banjaluke je na cijelom toku rijeke Vrbas zabilježio sve lokacije i izradio mapu izvora zagađenja rijeke. Cilj mapiranja zagađenja i izrade baze podataka o zagađivačima rijeke Vrbas je pomoć lokalnim vlastima i građanima u uklanjanju ilegalnih deponija i sprečavanju izlijevanja otpadnih voda u rijeku Vrbas, te unapređenje kvaliteta životne sredine.

 • 9. April 2014
  Održan prvi sastanak Radne grupe za migracije i razvoj

  Od 24. do 25. marta 2014. godine u okviru UNDP-ovog projekta „Migracije i razvoj” održan je prvi sastanak Radne grupe za migracije i razvoj u Sarajevu. UNDP u saradnji sa predstavnicima sedam državnih institucija, uključujući Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i dvije institucije Federacije BiH, te predstavnicima pet jedinica lokalne samouprave, tri nevladine organizacije, Ureda za saradnju Ambasade Švicarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u okviru ovog sastanka zajedničkim naporima razmatrali su preporuke na koji način se potencijali migracija mogu iskoristiti za razvojne tokove BiH.

 • 9. April 2014
  Otvoren Regionalni ekološki centar u Bugojnu

  Dana 04.04.2014. godine u u prostorijama U.G. “Eko element“ u Bugojnu održan je okrugli sto na temu: Mogućnosti i načini saradnje ključnih aktera lokalnih zajednica sliva rijeke Vrbas u svrhu održivog upravljanja vodnim bogatstvom kao prirodnim i ekonomskim resursom regije, na kojem su učestvovali predstavnici nevladinog i privatnog sektora, te općinskih administracija iz sliva rijeke Vrbas.

 • 3. April 2014
  Vlada FBiH usvojila LOD metodologiju za transparentno finansiranje projekata OCD-a

  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH u januaru 2013. godine počeo sa provedbom projekta “Podrška razvoju lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je efikasnija i orijentisana ka pružanju usluga i znanja”.

 • 3. April 2014
  Lideri u planiranju i upravljanju razvojem

  Jučer je u Sarajevu u okviru UNDP-ovog projekta Integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održana konferencija o strateškom planiranju i implementaciji razvojnih strategija u 40 opština i gradova širom BiH, s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi, ali i izazova sa kojima se lokalne zajednice suočavaju u realizaciji razvojnih prioriteta.

 • 28. Mart 2014
  Održan početni sastanak na temu „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“

  Dana 25. marta, Razvojni program Ujedinjenih nacija je u Sarajevu organizovao početni sastanak na temu „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“, na kojem su, pored predstavnika UNDP-a, prisustovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, pravni, finansijski i stručnjaci u sektoru energije i okoliša, s ciljem uspostavljanja smjernica za daljnje akcije za razvoj i provođenje finansijskih mehanizama u okviru ovih fondova.

 • 28. Mart 2014
  Održan koordinacioni sastanak pružalaca podrške svjedocima

  27. i 28. marta 2014. godine u Sarajevu je održan koordinacioni sastanak za pružaoce podrške svjedocima. Na sastanku se okupilo deset (10) stručnih saradnika za podršku svjedocima, psiholozi i socijalni radnici iz sudova, tužilaštava i policijskih struktura iz Brčkog, Banja Luke, Mostara, Istočnog Sarajeva, Bihaća, Travnika, Novog Travnika i Doboja, kako bi iskoristili ovu jedinstvenu priliku da razmjene iskustva iz svakodnevnog rada sa žrtvama i svjedocima u krivičnim postupcima.

 • 26. Mart 2014
  Održana radionica “Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj”

  U periodu od 19.-21.3.2014. godine, u Sarajevu je u okviru UNDP-ovog projekta Migracije i razvoj održana radionica "Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj", s ciljem da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa potencijalima koje migranti iz BiH imaju za razvoj svoje zemlje, te načinima na koje se ti potencijali mogu staviti u službu lokalnog razvoja kroz izradu projekata sa naglaskom na komponentu migracija.

 • 20. Mart 2014
  Uspostavljen finansijski mehanizam za projekte lokalnog razvoja u RS

  S ciljem da se sistematski pristupi rješavanju pitanja razvoja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave RS, Snežana Vujnić, direktorica Investiciono-razvojne banke RS i Joseph Gunter, direktor Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) potpisali su Memorandum o razumijevanju uspostave finansijskih mehanizama za lokalni razvoj u RS.

 • 14. Mart 2014
  Program EDUS: Sa fokusom na sposobnosti do kvalitetnijeg obrazovanja

  Šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Peter Sørensen, v.d. rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, Zahira Virani i zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH, Anne Claire Dufay su danas povodom nastupajućeg Svjetskog dana autizma (2. april) posjetili program Udruženja EDUS-Edukacija za sve, te tom prilikom prisustvovali prezentaciji dosadašnjih rezultata koji su postignuti u okviru ovog programa, kao i ciljeva koji će se realizovati u narednom periodu.

 • 10. Mart 2014
  DW priče iz svijeta: UNDP-ova priča o prikupljanju oružja u BiH

  UNDP-ova priča o prikupljanju oružja u BiH, kao druga priča proizašla u produkciji RBEC Knowledge and Innovation tima i UNDP-ovog ureda u Bosni i Hercegovini, emitovana je na TV Deutsche Welle PRIČE IZ SVIJETA.

 • 8. Mart 2014
  Jednakost za žene je napredak za sve

  Ujedinjene nacije širom svijeta pridružuju se slavlju Međunarodnog dana žena, prepoznavajući da je “jednakost za žene, napredak za sve”. Na ovaj dan svijet obilježava postignuti napredak u pogledu prava žena, njihovog osnaživanja, kao i jednakosti spolova. UN agencije u BiH također su svjesne da je ovaj napredak tekao sporo, neujednačeno, te da su žene i djevojčice u BiH, ali i širom svijeta, suočene sa mnogobrojnim izazovima.

 • 6. Mart 2014
  Održana radionica na temu pružanja podrške žrtvama i svjedocima u krivičnim postupcima

  Od 3. do 4. marta 2014. godine, u Konjicu je održana radionica ˝Podrška svjedocima u krivičnim predmetima˝ u okviru UNDP-ovog projekta “Uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocima” u Brčkom i Mostaru, čiji je cilj formiranje Odjela za podršku svjedocima na ove dvije lokacije kao dio šire inicijative uspostavljanja uniformnih mehanizama podrške svjedocima i žrtvama na području čitave Bosne i Hercegovine. Dvodnevna radionica je okupila 18 sudija, tužilaca i krim inspektora iz Kantonalnog suda i tužilaštva Mostar, Tužilaštva i Policije Brčko Distrikt BiH, koji svakodnevno rade na istragama i procesuiranju teških krivičnih dijela, uključujući predmete ratnih zločina i organizovanog kriminala. Sudije, psiholozi i drugi eksperti iz Ureda u Sarajevu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Suda BiH, Sudske policije FBiH, UNICEF-a i Kantonalnog suda u Sarajevu su predstavili svoja iskustva u razvoju ove usluge žrtvama i svjedocima u svojim jurisdikcijama, uključujući naučene lekcije. Ovo je prva u nizu obuka na kojima će se nadležnim predstaviti mandat i uloga nedavno oformljenih Odjela za podršku svjedocima u njihovim sudovima i tužilaštvima. Pored novooformljenih djela u Brčkom i Mostaru, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, UNDP je od 2010. godine uspostavio odjele za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima u Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Bihaću, Travniku i Novom Travniku. Uz finansijsku podršku Vlade Švicarske, kroz “Projekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocima”, UNDP nastavlja da pomaže BiH na polju rješavanja zaostalih predmeta i jačanja povjerenja javnosti u pravosudne, policijske i socijalne institucije. Bolje informisani, podržani i zaštićeni svjedoci će biti u stanju da bolje pristupe krivičnom sistemu i time doprinesu efikasnosti procesuiranja krivičnih predmeta.

 • 5. Mart 2014
  Via Dinarica: Središnja staza proglašena najboljom u svijetu za 2014. godinu

  Središnja staza Via Dinarica (bijela linija) proglašena je najboljom u svijetu za 2014. godinu u kategoriji "nova staza" po izboru popularnog magazina Outside. U obrazloženju je izdvojena etapa Prenj-Čvrsnica-Vran u Bosni i Hercegovini.

 • 4. Mart 2014
  Otvoren projektni ured UN agencija u Drvaru

  Danas je, 04. marta/ožujka 2014. godine, svečano otvoren projektni ured Ujedinjenih nacija u Drvaru i potpisan memorandum o razumijevanju između UN agencija, Vlade Kantona 10 i općina Kantona 10 na implementaciji projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“, kojeg financira Fond Ujedinjenih nacija za ljudsku sigurnost (UNHSTF). Ovom prilikom je održan i prvi osnivački sastanak Koordinacionog tijela za upravljanje projektima.

 • 24. Februar 2014
  Nastavak projekta obnove regije Srebrenica: 5,2 miliona dolara za četvrtu fazu

  U Banja Luci je danas u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpke i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) održana prezentacija četvrte faze projetka ekonomske obnove regije Srebrenica (SRRP), koji Vlada Holandije pomaže u iznosu od 4,4 miliona američkih dolara uz sufinansiranje opština Bratunac, Srebrenica i Milići u iznosu od 800.000 američkih dolara.

 • 18. Februar 2014
  Održano četvrto zasjedanje Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva

  Četvrto zasjedanje Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva je održano danas u zgradi UN-a u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva odbrane (MO) BiH u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Kontaktirajte UNDP u BiH
Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330