Info centar

Filter
Showing 81 - 100 of 160
 • 17. Decembar 2013
  Započeo projekat UN HSTF-a u Kantonu 10

  Uvodnom konferencijom održanom 17. 12. 2013. godine u Livnu zvanično je obilježen početak trogodišnjeg projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ ukupne vrijednosti preko 4 miliona KM, a koji će se finansirati sredstvima UN Fonda za ljudsku sigurnost (UNHSTF). Konferenciji su prisustvovali Branko Ivković, predsjednik Vlade Kantona 10, članove Vlade, načelnici i predstavnici svih općina Kantona 10, predstavnici javnih institucija, organizacija civilnog društva i UN agencija: UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM.

 • 13. Decembar 2013
  Konferencija „Biomasa – gorivo budućnosti“

  Biomasa kao gorivo budućnosti, bila je tema današnje konferencije koju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u BiH“, finansiranog od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF) i Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke.

 • 11. Decembar 2013
  Studijska posjeta Irskoj: Razmjena iskustava lokalnih vlasti u radu sa civilnim sektorom

  Proteklog mjeseca, u okviru projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III, predstavnici devet partnerskih općina i entitetskih saveza su u saradnji sa Ministarstvima pravde i UNDP-om posjetili Dablin u Irskoj sa ciljem sticanja novih saznanja i smjernica za korištenje lokalnih potencijala u svrhu jačanja saradnje sa civilnim sektorom. Na Irskom Institutu za javnu upravu (Institute for Public Aministration - IPA) petnaest učesnika su imali priliku slušati prezentacije o načinu rada lokalnih administracija u Irskoj, te utjecaju civilnog sektora u svakodnevnom funkcionisanju lokalnih zajednica.

 • 10. Decembar 2013
  BiH parlamentarci na u studijskoj posjeti Parlamentu SR Njemačke

  Nastavak aktivnosti, koje se uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), provode na izradi Strategije tranzicijske pravde u BiH 2012.-2016. i pružanje podrške u usvajanju i primjeni mehanizama tranzicijske pravde u BiH povodi su studijske posjete Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Parlamentu SR Njemačke – Bundestagu, od 09. do 12. decembra 2013. godine.

 • 9. Decembar 2013
  Korak bliže harmoniziranom i efikasnom strateškom planiranju na kantonalnom nivou u FBiH

  U toku prethodnih mjeseci, Projekat Integriranog lokalnog razvoja – ILDP, zajedno sa institucionalnim partnerima, je inicirao dva važna procesa koji će doprinijeti harmoniziranijem i efikasnijem strateškom planiranju na kantonalnom nivou.

 • 9. Decembar 2013
  Zajednički poziv na provedbu Zakona o zabrani diskriminacije

  U susret Međunarodnom danu ljudskih prava koji se obilježava 10. decembra, Ured rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured Visokog predstavnika, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalni predstavnik u BiH i Ured Vijeća Evrope u BiH i žele izraziti snažnu podršku institucijama BiH u provedbi Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

 • 6. Decembar 2013
  Isporučena oprema za dijagnostiku TB-a vrijedna 1 milion KM

  Laboratorijska oprema za dijagnostiku tuberkuloze vrijedna preko 1 milion KM je ove sedmice isporučena u 15 laboratorija širom Bosne i Hercegovini. Nabavka opreme je finasirana sredstvima Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije u okviru UNDP projekta “Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i Hercegovini“.

 • 5. Decembar 2013
  Međunarodni dan volontera - 5. decembar

  Međunarodni dan volontera (IVD) 5. decembar je posvećen doprinosu volontera i volonterizma razvoju civilnog društva. IVD 2013, ne samo da proslavlja i priznaje volonterizam u svim njegovim aspektima, također odaje posebnu počast doprinosu mladih volontera za svjetski mir i održivi razvoj. Na ovaj način odajemo priznanje na globalnom nivou mladim ljudima koji dijeluju kao nositelji promjena u svojim zajednicama.

 • 3. Decembar 2013
  Predstavljeni rezultati Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH

  Na drugoj godišnjoj konferenciji Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH, pod nazivom: „Dobra obuka-bolja uprava“, koju su u Banja Luci organizirali Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i Federalno ministarstvo pravde, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), predstavljeni su rezultati u izvođenju programa obuke za zaposlenike i izabrane dužnosnike u općinskim i gradskim upravama u 2013. godini.

 • 2. Decembar 2013
  Promocija učeničkih istraživačkih projekata na temu „Voda za život“

  U periodu novembar - decembar 2013. godine, Razvojni program Ujedinjenih nacija i Institut za hidrotehniku realiziraju projekt pod nazivom „Podizanje svijesti učeničke populacije o vodnim pravima i odgovornostima“ u 8 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

 • 1. Decembar 2013
  SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a - 1. DECEMBAR

  U skladu sa inicijativom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije 1. decembar - Svjetski dan AIDS-a se u svijetu obilježava sjećanjem na one koji su izgubili živote u borbi sa AIDS-om i sa nadom da će dosadašnji globalni odgovor na AIDS dati nadu u bolju budućnost.

 • 15. Novembar 2013
  Početak rekonstrukcije krova Kantonalne bolnice u Bihaću

  Potpisivanjem ugovora između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i preduzeća Džena d.o.o. iz Gradačca, najavljen je početak izvođenja radova rekonstrukcije krova Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.

 • 13. Novembar 2013
  Obuka iz energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta za kantonalne i opštinske predstavnike

  U okviru UNDP-ovog projekta Zeleni ekonomski razvoj i u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja FBiH, Sarajevu, organizovani su besplatni trening za opštinske i kantonalne predstavnike u Federaciji BiH, kako bi im se prenijela iskustva stečena kroz provedbu projekata energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora.

 • 12. Novembar 2013
  Besplatna pravna pomoć u Bosansko-podrinjskom kantonu

  U Goraždu je 12. novembra 2013. godine upriličena ceremonija svečanog otvorenja Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona, čije je uređenje i opremanje realizovano u okviru UNDP-ovog projekta „Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi”, sredstvima UN Biroa za prevenciju i oporavak (BCPR).

 • 7. Novembar 2013
  Između mita i stvarnosti: Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

  Osmi izvještaj o humanom razvoju pod nazivom Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: mit i stvarnost predstavljen je domaćoj i stranoj stručnoj javnosti, predstavnicima državnih i entitetskih institucija nadležnih za pitanja lokalnog razvoja, kao i medijima.

 • 1. Novembar 2013
  Odjeli za kontrolu tuberkuloze otvoreni u Foči i Trebinju

  Foča i Trebinje su danas dobili najmodernije odjele za kontrolu tuberkuloze, koji garantuju kvalitetnije liječenje pacijenata i pravovremenu dijagnostiku. Svečanom otvorenju su prisustvovali Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Armin Sirčo, viši koordinator i rukovodilac sektora socijalne uključenosti i demokratske uprave UNDP-a, i Lindsey Cole, menadžerica portfolia Globalnog fonda za borbu protiv AIDSa, tuberkuloze i malarije (GFATM) za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

 • 31. Oktobar 2013
  Za prevenciju HIV infekcije u BiH osigurano 16 miliona US dolara

  Rezidentni koordinator UN-a u BiH, Yuri Afanasiev i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovini, Sredoje Nović, potpisali su danas u Sarajevu projektni dokument za drugu fazu HIV projekta "Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u BiH", u vrijednosti oko 16 miliona američkih dolara, koje je finansirao Globalni fond za borbu protiv AIDSa, tuberkuloze i malarije (GFATM) u cilju sprečavanja širenja HIV infekcije.

 • 22. Oktobar 2013
  Podrška održivom povratku i razvoju u regiji Birač

  Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Ujedinjenih nacija (UN) i opština Bratunac, Milići, Srebrenica, Zvornik i Vlasenica, danas u Srebrenici, je označen početak provedbe Projekta razvoja i saradnje regije Birač. Projekat vrijedan 2,1 million američkih dolara finansira Vlada Kraljevine Holandije, a njime će se omogućiti stvaranje lokalnog partnerstva za održiv i socijalno inkluzivan razvoj u regiji Birač.

 • 17. Oktobar 2013
  Tuzlanski kanton i UNDP nastavljaju sa zajedničkim projektima energetske efikasnosti

  Ugovor o sufinansiranju i Memorandum o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP ) potpisani su danas u Tuzli, obilježavajući tako nastavak projekata energetske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona i aktivniju ulogu zajednica u zaštiti okoliša i ublažavanju klimatskih promjena.

 • 13. Oktobar 2013
  Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

  Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra, na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila.

Kontaktirajte UNDP u BiH
Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330