Info centar

Filter
Showing 61 - 80 of 144
 • 23. Decembar 2013
  Uništena prva količina prikupljenog naoružanja

  U Banjoj Luci je uništeno oko 1,500 komada oružja i lakog naoružanja prikupljenog širom Bosne i Hercegovine u okviru kampanje „Biraj život bez oružja“. Prepoznajući razmjere problema koji ilegalno posjedovano oružje predstavlja za sve građane, nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), ICRC-a i Misije OSCE-a u BiH, te uz finansiranje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva pokrenula su sveobuhvatnu kampanju prikupljanja oružja koja se provodi od septembra 2013. godine.

 • 23. Decembar 2013
  Rekonstruisan Odjel za pulmologiju u Doboju

  Rekonstruisani Odjel za pulmologiju bolnice „Sv. Luka“ u Doboju su otvorili Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Goran Vukmir, šef regionalne kancelarije UNDP-a u Banjoj Luci, čime je zvanično obilježen početak unaprijeđenih usluga iz oblasti dijagnostike i liječenja tuberkuloze u dobojskoj regiji.

 • 18. Decembar 2013
  Okončana obuka o rukovođenju zalihama municije

  Protekle sedmice je uspješno okončana obuka o rukovođenju zalihama municije organizovana za 12 visokopozicioniranih oficira i službenika Ministarstva odbrane/obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Obuka je trajala u periodu od 24.11.-12.12.2013.godine i realizovana je u organizaciji Ministarstva odbrane/obrane Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a u okviru projekta uništavanja eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (EXPLODE) koji u cijelosti finansira Evropska unija.

 • 17. Decembar 2013
  EU podržava izgradnju sjedišta Policije Brčko distrikta

  Završna faza izgradnje nove zgrade Policije Brčko distrikta je danas ozvaničena potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma o sufinansiranju od strane Holger Schroedera, šefa Sektora operacija Delegacije EU u BiH, Mladena Ćavara, zamjenika ministra sigurnosti BiH, Ante Domića, gradonačelnika Brčko distrikta, Zahire Virani, v.d. rezidentne predstavnice UNDP-a BiH i predstavnika Policije Brčko distrikta.

 • 17. Decembar 2013
  Započeo projekat UN HSTF-a u Kantonu 10

  Uvodnom konferencijom održanom 17. 12. 2013. godine u Livnu zvanično je obilježen početak trogodišnjeg projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ ukupne vrijednosti preko 4 miliona KM, a koji će se finansirati sredstvima UN Fonda za ljudsku sigurnost (UNHSTF). Konferenciji su prisustvovali Branko Ivković, predsjednik Vlade Kantona 10, članove Vlade, načelnici i predstavnici svih općina Kantona 10, predstavnici javnih institucija, organizacija civilnog društva i UN agencija: UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM.

 • 13. Decembar 2013
  Konferencija „Biomasa – gorivo budućnosti“

  Biomasa kao gorivo budućnosti, bila je tema današnje konferencije koju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u BiH“, finansiranog od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF) i Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke.

 • 11. Decembar 2013
  Studijska posjeta Irskoj: Razmjena iskustava lokalnih vlasti u radu sa civilnim sektorom

  Proteklog mjeseca, u okviru projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije III – LOD III, predstavnici devet partnerskih općina i entitetskih saveza su u saradnji sa Ministarstvima pravde i UNDP-om posjetili Dablin u Irskoj sa ciljem sticanja novih saznanja i smjernica za korištenje lokalnih potencijala u svrhu jačanja saradnje sa civilnim sektorom. Na Irskom Institutu za javnu upravu (Institute for Public Aministration - IPA) petnaest učesnika su imali priliku slušati prezentacije o načinu rada lokalnih administracija u Irskoj, te utjecaju civilnog sektora u svakodnevnom funkcionisanju lokalnih zajednica.

 • 10. Decembar 2013
  BiH parlamentarci na u studijskoj posjeti Parlamentu SR Njemačke

  Nastavak aktivnosti, koje se uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), provode na izradi Strategije tranzicijske pravde u BiH 2012.-2016. i pružanje podrške u usvajanju i primjeni mehanizama tranzicijske pravde u BiH povodi su studijske posjete Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Parlamentu SR Njemačke – Bundestagu, od 09. do 12. decembra 2013. godine.

 • 9. Decembar 2013
  Korak bliže harmoniziranom i efikasnom strateškom planiranju na kantonalnom nivou u FBiH

  U toku prethodnih mjeseci, Projekat Integriranog lokalnog razvoja – ILDP, zajedno sa institucionalnim partnerima, je inicirao dva važna procesa koji će doprinijeti harmoniziranijem i efikasnijem strateškom planiranju na kantonalnom nivou.

 • 9. Decembar 2013
  Zajednički poziv na provedbu Zakona o zabrani diskriminacije

  U susret Međunarodnom danu ljudskih prava koji se obilježava 10. decembra, Ured rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured Visokog predstavnika, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalni predstavnik u BiH i Ured Vijeća Evrope u BiH i žele izraziti snažnu podršku institucijama BiH u provedbi Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

 • 6. Decembar 2013
  Isporučena oprema za dijagnostiku TB-a vrijedna 1 milion KM

  Laboratorijska oprema za dijagnostiku tuberkuloze vrijedna preko 1 milion KM je ove sedmice isporučena u 15 laboratorija širom Bosne i Hercegovini. Nabavka opreme je finasirana sredstvima Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije u okviru UNDP projekta “Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i Hercegovini“.

 • 5. Decembar 2013
  Međunarodni dan volontera - 5. decembar

  Međunarodni dan volontera (IVD) 5. decembar je posvećen doprinosu volontera i volonterizma razvoju civilnog društva. IVD 2013, ne samo da proslavlja i priznaje volonterizam u svim njegovim aspektima, također odaje posebnu počast doprinosu mladih volontera za svjetski mir i održivi razvoj. Na ovaj način odajemo priznanje na globalnom nivou mladim ljudima koji dijeluju kao nositelji promjena u svojim zajednicama.

 • 3. Decembar 2013
  Predstavljeni rezultati Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH

  Na drugoj godišnjoj konferenciji Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH, pod nazivom: „Dobra obuka-bolja uprava“, koju su u Banja Luci organizirali Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i Federalno ministarstvo pravde, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), predstavljeni su rezultati u izvođenju programa obuke za zaposlenike i izabrane dužnosnike u općinskim i gradskim upravama u 2013. godini.

 • 2. Decembar 2013
  Promocija učeničkih istraživačkih projekata na temu „Voda za život“

  U periodu novembar - decembar 2013. godine, Razvojni program Ujedinjenih nacija i Institut za hidrotehniku realiziraju projekt pod nazivom „Podizanje svijesti učeničke populacije o vodnim pravima i odgovornostima“ u 8 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

 • 1. Decembar 2013
  SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a - 1. DECEMBAR

  U skladu sa inicijativom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije 1. decembar - Svjetski dan AIDS-a se u svijetu obilježava sjećanjem na one koji su izgubili živote u borbi sa AIDS-om i sa nadom da će dosadašnji globalni odgovor na AIDS dati nadu u bolju budućnost.

 • 15. Novembar 2013
  Početak rekonstrukcije krova Kantonalne bolnice u Bihaću

  Potpisivanjem ugovora između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i preduzeća Džena d.o.o. iz Gradačca, najavljen je početak izvođenja radova rekonstrukcije krova Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.

 • 13. Novembar 2013
  Obuka iz energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta za kantonalne i opštinske predstavnike

  U okviru UNDP-ovog projekta Zeleni ekonomski razvoj i u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja FBiH, Sarajevu, organizovani su besplatni trening za opštinske i kantonalne predstavnike u Federaciji BiH, kako bi im se prenijela iskustva stečena kroz provedbu projekata energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora.

 • 12. Novembar 2013
  Besplatna pravna pomoć u Bosansko-podrinjskom kantonu

  U Goraždu je 12. novembra 2013. godine upriličena ceremonija svečanog otvorenja Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona, čije je uređenje i opremanje realizovano u okviru UNDP-ovog projekta „Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi”, sredstvima UN Biroa za prevenciju i oporavak (BCPR).

 • 7. Novembar 2013
  Između mita i stvarnosti: Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

  Osmi izvještaj o humanom razvoju pod nazivom Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: mit i stvarnost predstavljen je domaćoj i stranoj stručnoj javnosti, predstavnicima državnih i entitetskih institucija nadležnih za pitanja lokalnog razvoja, kao i medijima.

 • 1. Novembar 2013
  Odjeli za kontrolu tuberkuloze otvoreni u Foči i Trebinju

  Foča i Trebinje su danas dobili najmodernije odjele za kontrolu tuberkuloze, koji garantuju kvalitetnije liječenje pacijenata i pravovremenu dijagnostiku. Svečanom otvorenju su prisustvovali Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Armin Sirčo, viši koordinator i rukovodilac sektora socijalne uključenosti i demokratske uprave UNDP-a, i Lindsey Cole, menadžerica portfolia Globalnog fonda za borbu protiv AIDSa, tuberkuloze i malarije (GFATM) za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

Kontaktirajte UNDP u BiH
Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330