Info centar

Filter
Showing 21 - 40 of 196
 • 29. Septembar 2014
  EU pokrenula prvu fazu sanacije stambenog fonda u sklopu Programa za oporavak od poplava

  Prošle sedmice je u sklopu Programa za oporavak od poplava Evropske unije započela sanacija 200 prioritetnih stambenih jedinica u područjima koja su pretrpjela štete u poplavama u Bosni i Hercegovini, dok se početak sanacije dodatnih 150 očekuje naredne. Radovi bi trebali biti okončani u roku od 45 dana. Odabir dodatnih 300 stambenih jedinica će biti izvršen u narednim sedmicama, te će ukupan broj domaćinstava na listi za prioritetnu sanaciju iznositi 650.

 • 29. Septembar 2014
  Profesor Atom na „Noći istraživača“

  U petak, 26. septembra 2014. po treći put u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru održala se „Noć Istraživača“. Svi ljubitelji nauke, i oni koji će to tek postati, imali su priliku da se druže sa istraživačima i da upoznaju sveznalicu Profesora Atoma, koji ima odgovor na svako pitanje o pametnom korištenju energije.

 • 26. Septembar 2014
  Zajednička inicijativa za unapređenje poduzetničkih zona

  Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO), Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) uspostavlja se grant shema za unapređenje poduzetničkih zona i podršku lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

 • 26. Septembar 2014
  Sigurnost radnika na prvom mjestu

  Obuka o opasnosti i zaštiti od mina održana je za radnike u šumarijama Kupres, Tomislavgrad, Livno, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo tokom septembra 2014. godine u okviru programa Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10.

 • 25. Septembar 2014
  Ambasador Sorensen otvorio obnovljenu Osnovnu školu „Šamac“ u Šamcu i posjetio gradilišta u okviru EU Programa za oporavak od poplava u Domaljevcu

  U četvrtak, 25.09.2014. godine, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Peter Sorensen svečano je otvorio Osnovnu školu „Šamac“ u Šamcu, obnovljenu u okviru Programa oporavka od poplava koji finansira Europska unija. Škola je pretrpjela teška oštećenja tokom poplava u maju 2014. godine. Radovi na obnovi i sanaciji zahvaljujući sredstvima Europske unije uključuju nove električne instalacije, postavljanje novog sistema za grijanje i sanitarnih čvorova, postavljanje novih podova, zamjenu stolarije, kao i renoviranje zidova i postavljanje termoizolacione fasade. Ukupna vrijednost investicije Europske unije za obnovu škole iznosi 343.038,92 eura (670.925,82 KM).

 • 24. Septembar 2014
  UN-ov odgovor na poplave: Deminiranjem do popravka vodovodne mreže

  The community of Sapna, in North-East Bosnia and Herzegovina, was sorely impacted when their water supply was cut off by landslides that carried landmines. For over one month 4,500 people were left without access to water. A 13-member team consisted of demining experts and support staff worked for 25 days to access and clear the site.

 • 23. Septembar 2014
  Kampanjom za podizanje svijesti do rješenja problema nelegalnog oružja

  Procjene govore da u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji 750.000 komada nelegalnog oružja, koje predstavlja stalnu prijetnju sigurnosti svih građana. Takođe, nelegalno posjedovano oružje je uzrok više od 10.000 smrtnih slučajeva koji su se dogodili nakon kraja rata u BiH. Kako bi se ovaj problem riješio, kampanja dobrovoljne predaje i prikupljanja nelegalnog oružja "Biraj život bez oružja" je raširila svoje aktivnosti podizanja svijesti u zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

 • 23. Septembar 2014
  Predstavnicima Vlade RS prezentovane buduće aktivnosti UNDP-a - Program za Bosnu i Hercegovinu (2015 - 2019)

  Danas je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci, u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, održana prezentacija Programa za BiH i ključnih sektora djelovanja Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) za naredni petogodišnji period.

 • 23. Septembar 2014
  Doboj, Maglaj and Žepče CSOs implementiraju mikro - kapitalne grantove - LOD IV

  anas je održana ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti na području Grada Doboja, Općine Maglaj i Općine Žepče u okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV- LOD IV kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

 • 23. Septembar 2014
  Generalni sekretar završno izlaganje na Samitu o klimatskim promjenama

  Generalni sekretar završno izlaganje na Samitu o klimatskim promjenama 2014.

 • 22. Septembar 2014
  Kakav svijet želimo 2030. godine?

  22. septembra, u Banja Luci „Social Good Summit 2014“ otvorio je novo poglavlje razgovora o korištenju i o uticaju modernih tehnologija i novih medija, kao i o izazovima na koje svakodnevno nailazimo njihovim korištenjem.

 • 21. Septembar 2014
  Stalni Javni poziv javnim ustanovama, općinama i kantonima u FBiH za podnošenje prijava u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije

  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O B J A V LJ U J E STALNI JAVNI POZIV za formiranje baze podataka javnih objekata i javne rasvjete u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije.

 • 17. Septembar 2014
  Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama

  JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI ZA SANACIJU STAMBENIH JEDINICA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA (BIJELJINA, ŠAMAC, DOBOJ, MAGLAJ, ORAŠJE, ODŽAK, BRČKO DISTRIKT I DOMALJEVAC)

 • 17. Septembar 2014
  Zahvaljujući pomoći Evropske unije, djeca u Doboju s novom školskom godinom krenula u obnovljeno obdanište „Majke Jugović“

  Danas je u Doboju svečano otvorena obnovljena zgrada Javne predškolske ustanove „Majke Jugović“ čime je simbolično obilježen i početak nove školske godine. Obdanište je pretrpjelo ogromnu štetu tokom katastrofalnih poplava u maju ove godine, a obnovljeno je u okviru EU Programa za oporavak od poplava kojeg finansira Evropska unija. Trošak obnove iznosio je 124.000 KM (63,400 EUR), a radovi su uključivali zamjenu svih električnih i vodo-instalacija, postavljanje novih sanitarnih čvorova, stolariju i podove, obnova zidova kao i novu fasadu.

 • 16. Septembar 2014
  Zajedno za sprečavanje klimatskih promjena: Održana radionica o mogućnostima niskoemisionog razvoja za BiH

  Mogućnosti niskoemisionog razvoja i međunarodne politike u oblasti klimatskih promjena su bile u fokusu radionice koju je UNDP organizovao uz podršku Evropske fondacije za klimatske promjene.

 • 15. Septembar 2014
  Predstavnicima Vlade RS prezentovan buduće aktivnosti UNDP-a - Program za Bosnu i Hercegovinu (2015 - 2019)

  Danas je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci, u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, održana prezentacija Programa za BiH i ključnih sektora djelovanja Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) za naredni petogodišnji period.

 • 11. Septembar 2014
  Crna Gora domaćin regionalne prezentacije globalnog Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2014. godinu

  Nakon globalne prezentacije koja je održana u Tokiju u julu, Crna Gora je bila domaćin regionalne prezentacije najznačajnije publikacije UNDP- globalnog Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2014. godinu. Izvještaj pod naslovom „Održavanje napretka u razvoju po mjeri čovjeka: Smanjenje ranjivosti i jačanje otpornosti“ pruža perspektivu ranjivosti iz ugla razvoja po mjeri čovjeka i nudi prijedloge za jačanje otpornosti.

 • 10. Septembar 2014
  Jačanje vještina koordinacije međunarodne pomoći

  Jučer je u zgradi Ujedinjenih Nacija u okviru zajedničkog projekta Ministarstva sigurnosti BiH i UNDP-a: Inicijativa za smanjenje rizika od katastrofe, počeo dvodnevni seminar na temu „Jačanje vještina koordinacije međunarodne pomoći“.

 • 10. Septembar 2014
  Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za učestvovanje u projektu Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV - LOD IV

  LOD IV poziva jedinice lokalne samouprave (JLS), koje nisu učestvovale u jednoj od prethodnih faza LOD projekta, da izraze interes za učestvovanje u sprovođenju projekta i pružanju podrške organizacijama civilnog društva (OCD). Svrha ovog poziva za izražavanje interesa je odabir najviše šest partnerskih JLS iz BiH kojima će biti obezbjeđena tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta sa ciljem jačanja međusobnih odnosa i održivog dijaloga sa civilnim društvom, kao i podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za projektno finansiranje OCD-ova.

 • 9. Septembar 2014
  Obnovljeno obdanište u Bosanskoj Krupi – gradimo bolje uslove za sretno djetinstvo

  Obnovljeno, energetski efikasno obdanište u Bosanskoj Krupi je danas svečano otvoreno, na radost više od 110 djece koji će predškolske dane provoditi u toplom i sigurnom prostoru. Zahvaljujući aktivnostima dva projekta koje provodi UNDP uz finansiranje Evropske unije i Fonda za zaštitu okoliša FBiH i sufinansiranje lokalnih vlasti, cijeli objekat je renoviran, postavljena je toplotna izolacija, najmlađima su osigurani novi didaktički materijali i stvoreni su uslovi za inkluziju marginalizovane i djece sa posebnim potrebama.

Kontaktirajte UNDP u BiH
Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330