Info centar
  • Otvorena N-TIM Akademija u Srebrenici01. aug. 2016.Danas je u Srebrenici svečano otvorena Ljetna škola hobija „N-TIM Akademija“, koja će trajati od 1. do 26. augusta 2016. godine. U N-TIM Akademiji nove praktične vještine razvit će 160 učenica i učenika, od 3. do 9. razreda, iz osnovnih škola iz Bratunca i Srebrenice. Organizatori „N-TIM Akademije“ su Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Međunarodni centar za privatni sektor u razvoju iz Istanbula (IICPSD), i Fondacija za obrazovanje Privredne komore iz Burse u Turskoj (BUTGEM).

  • Zeleni ekonomski razvoj podstiče nova radna mjesta01. aug. 2016.Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je javni poziv za korištenje sredstava Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu. Ukupan raspoloživi budžet za ovaj Javni konkurs je 2.000.000,00 KM, a više informacija o samim uslovima korištenja sredstava mogu se pronaći na stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH http://bit.ly/2alFsNC.

  • Potpisani ugovori o poticajnim sredstvima za zone u Federaciji BiH28. jul. 2016.U okviru Projekta lokalnog integriranog razvoja (LIR), kojeg finansira EU a implementira UNDP, potpisani ugovori o poticajnim sredstvima za unapređenje poduzetničkih zona u FBiH

  • Izabrano 18 općina i gradova za prvu fazu implementacije Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) vrijednu 21 milion konvertibilnih maraka25. jul. 2016.Na prvom sastanku Projektnog odbora Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), predstavljena je lista partnerskih općina i gradova koji će biti podržani u okviru projekta. MEG projekat finansira Vlada Švicarske, a za implementaciju je odabran Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

  • Prva jedinstvena Metodologija izrade Mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH15. jul. 2016.U Sarajevu je ove sedmice prezentovana prva jedinstvena Metodologija za izradu Mapa opasnosti i Mapa rizika od poplava u BiH, u okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa”. Ova Metodologija kao i same mape koje će se prema njoj izrađivati, predstavljaju jedan od osnovnih alata u upravljanju rizicima od poplava od nivoa entiteta pa do lokalnih zajednica. Metodologija je usklađena sa EU legislativom, ali su istovremeno uzete u obzir postojeće metodologije, ranije izrađene u BiH, kao i specifične okolnosti, te iskustva i uzradi mapa iz susjednih zemalja i zemalja EU.

  • Projekat EU/UNDP-a pomogao u uspostavljanju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva13. jul. 2016.U Sarajevu je održana završna konferencija projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD“, koji je pomogao u uspostavljanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širom BiH.

  • Nove općine/opštine se pridružuju projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”30. jun. 2016.Građani su fokus projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a od danas su se i sljedeće jedinice lokalne samouprave Ljubuški, Nevesinje, Zenica, Ilijaš, Olovo, Rudo, Ljubinje, Trnovo RS i Pale-Prača, pridružile projektu.

  • Prvih 50 godina UNDP-a: Iskorijeniti siromaštvo do 2030. - prioritetni cilj organizacije25. jun. 2016.Na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, u neposrednoj blizini zgrade UN-a, održan prvi u nizu od 5 događaja za građane kojima će Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) ove godine u našoj zemlji obilježiti pola stoljeća od osnivanja i 20 godina postojanja i djelovanja u Bosni i Hercegovini.

  • Odgovori na često postavljena pitanja na javni poziv za LIR projekat24. jun. 2016.Odgovori na često postavljena pitanja aplikanata na Javni poziv za podnošenje prijedloga prioritetnih razvojnih projekata za 13 jedinica lokalne samouprave u okviru LIR projekta

  • Rezultati Javnog poziv za odabir projekata sanacije klizišta na teritoriji Federacije BiH16. jun. 2016.Na osnovu prikupljenih informacija i u skladu sa bodovanjem projekata, Komisija za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv je odabrala sljedeće lokacije za implementaciju projekata sanacije klizišta na teritoriji FBiH: BIHAĆ – klizište Gornji Rekići; VISOKO – klizište Klisa; ZENICA – klizište Bare; NOVO SARAJEVO – Klizište K1 i K2 Pofalići; i USORA – klizište Pejići.

Kontaktirajte UNDP u BiH
Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330