SubscribeSubscribe
Info centar
 • Provedeno 100 projekata i poboljšan kvalitet života za 100.000 građana 26. jul 2017.

  Više od 200 održanih foruma lokalnih zajednica, realizovana 76 infrastrukturna projekta i 34 projekta društvene uključenosti, 125 modernizovanih prostorija mjesnih zajednica, sedam otvorenih društvenih centara, brojne obuke koje su prošli predstavnici mjesnih zajednica, samo su neki od dosadašnjih rezultata projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji je u godinu dana provedbe utjecao na kvalitet života više od 100.000 građana u BiH, od čega 40.000 žena

 • Usvojen Treći nacionalni izvještaj BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova BiH 24. jul 2017.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). UNDP je, uz finansijsku podršku GEF-a, u saradnji sa domaćim vlastima radio na pripremi oba izvještaja.

 • Dijaspora za ekonomiju regije Srebrenica 21. jul 2017.

  Na okruglom stolu “Dijaspora za ekonomiju regije” istaknuta je potreba za intenzivnije uključivanje dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik.

 • Projekt “Prvi poslovi” pomaže 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač 20. jul 2017.

  UNDP BiH i ambasada Holandije u BiH potpisali su sporazum za realizaciju projekta “Prvi poslovi”, vrijednog 655.000 dolara, koji će podržati 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač, posebno žena i mladih, da dobiju svoje prve poslove.

 • Počeo projekat Evropske unije za smanjenje viškova i sigurno skladištenje municije – EU STAR 14. jul 2017.

  Projekat EU STAR koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 2,8 miliona eura će omogućiti uništavanje 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju, kako bi se smanjio rizik koji prevelike zalihe municije predstavljaju za ljudsku sigurnost i bezbijednost u BiH.

 • ILDP projekat: 11 novih opština u BiH izabrano za podršku u upravljanju razvojem 13. jul 2017.

  U okviru ILDP projekta izabrano je 11 novih opština kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta.

 • Povećanjem energetske efikasnosti 700 učenika i zaposlenika će imati bolje uslove boravka u osnovnoj školi “Hrasno” 12. jul 2017.

  U sklopu UNDP projekta "Zeleni ekonomski razvoj", koji finansira Vlada Švedske, potpisan Ugovor sa Općinom Novo Sarajevo u vrijednosti od 460.000 KM o realizaciji projekta povećanja energetske efikasnosti na objektu osnovne škole „Hrasno“ u Sarajevu.

 • EU, UNDP i BiH obilježile Međunarodni dan uništavanja oružja 8. jul 2017.

  Povodom obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja – 9. jula, Koordinacioni odbor za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u BiH je organizovao uništavanje više od 1.450 komada malokalibarskog i lakog naoružanja i više od 1.070 komada dijelova oružja i prateće opreme u topionici željeza Jelšingrad u Banja Luci.

 • Potpisani grantovi sa deset općina za saradnju sa dijasporom 4. jul 2017.

  Danas su u Sarajevu potpisani grantovi sa načelnicima deset općina koje su uključene u projekat „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj“. Općine Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša su u svoje razvojne strategije uključile saradnju sa dijasporom kao jedan od važnih ciljeva, te će im ovi grantovi omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će doprinijeti boljoj saradnji sa dijasporom i razvoju lokalne zajednice. Neki od projekata uključuju kreiranje programa profesionalnog osposobljavanja za CNC operatera, medicinske timove za operacije jednjaka ili integrisanu poljoprivrednu proizvodnju za pristup EU tržištu.

 • U sedam opština počinje realizacija 10 projekata smanjenja rizika od poplava 4. jul 2017.

  Projekat „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ otpočeo je potpisivanje Ugovora o sufinansiranju sa načelnicima sedam opština sliva rijeke Vrbas u kojima će biti realizovano 10 projekta čiji je cilj smanjenje rizika od poplava.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno