SubscribeSubscribe
Info centar
 • Usvojen Treći nacionalni izvještaj BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova BiH 24. jul 2017.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). UNDP je, uz finansijsku podršku GEF-a, u saradnji sa domaćim vlastima radio na pripremi oba izvještaja.

 • Dijaspora za ekonomiju regije Srebrenica 21. jul 2017.

  Na okruglom stolu “Dijaspora za ekonomiju regije” istaknuta je potreba za intenzivnije uključivanje dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik.

 • Projekt “Prvi poslovi” pomaže 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač 20. jul 2017.

  UNDP BiH i ambasada Holandije u BiH potpisali su sporazum za realizaciju projekta “Prvi poslovi”, vrijednog 655.000 dolara, koji će podržati 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač, posebno žena i mladih, da dobiju svoje prve poslove.

 • Počeo projekat Evropske unije za smanjenje viškova i sigurno skladištenje municije – EU STAR 14. jul 2017.

  Projekat EU STAR koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 2,8 miliona eura će omogućiti uništavanje 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju, kako bi se smanjio rizik koji prevelike zalihe municije predstavljaju za ljudsku sigurnost i bezbijednost u BiH.

 • ILDP projekat: 11 novih opština u BiH izabrano za podršku u upravljanju razvojem 13. jul 2017.

  U okviru ILDP projekta izabrano je 11 novih opština kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta.

 • Povećanjem energetske efikasnosti 700 učenika i zaposlenika će imati bolje uslove boravka u osnovnoj školi “Hrasno” 12. jul 2017.

  U sklopu UNDP projekta "Zeleni ekonomski razvoj", koji finansira Vlada Švedske, potpisan Ugovor sa Općinom Novo Sarajevo u vrijednosti od 460.000 KM o realizaciji projekta povećanja energetske efikasnosti na objektu osnovne škole „Hrasno“ u Sarajevu.

 • EU, UNDP i BiH obilježile Međunarodni dan uništavanja oružja 8. jul 2017.

  Povodom obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja – 9. jula, Koordinacioni odbor za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u BiH je organizovao uništavanje više od 1.450 komada malokalibarskog i lakog naoružanja i više od 1.070 komada dijelova oružja i prateće opreme u topionici željeza Jelšingrad u Banja Luci.

 • Potpisani grantovi sa deset općina za saradnju sa dijasporom 4. jul 2017.

  Danas su u Sarajevu potpisani grantovi sa načelnicima deset općina koje su uključene u projekat „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj“. Općine Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša su u svoje razvojne strategije uključile saradnju sa dijasporom kao jedan od važnih ciljeva, te će im ovi grantovi omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će doprinijeti boljoj saradnji sa dijasporom i razvoju lokalne zajednice. Neki od projekata uključuju kreiranje programa profesionalnog osposobljavanja za CNC operatera, medicinske timove za operacije jednjaka ili integrisanu poljoprivrednu proizvodnju za pristup EU tržištu.

 • U sedam opština počinje realizacija 10 projekata smanjenja rizika od poplava 4. jul 2017.

  Projekat „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ otpočeo je potpisivanje Ugovora o sufinansiranju sa načelnicima sedam opština sliva rijeke Vrbas u kojima će biti realizovano 10 projekta čiji je cilj smanjenje rizika od poplava.

 • Deset općina i gradova izabrano za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD 29. jun 2017.

  Partnerski odbor projekta ReLOaD u BiH, je u okviru Direktnog poziva za jedinice lokalne samouprave odabrao sljedećih deset općina/opština i gradova za učešće u regionalnom projektu: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno