Pregled

U maju, 2014. godine, do sada najteže padavine su pogodile Bosnu i Hercegovinu, izazivajući teške poplave koje su pogodile milion ljudi,te nanijele štete infrastrukturi, privredi, domaćinstvima, farmama i usjevima.

Još od početka ove nepogode, UN agencije blisko sarađuju sa bosanskohercegovačkim vlastima, Svjetskom bankom, bilateralnim donatorima i Evropskom unijom kako bi osigurale blagovremenu i efikasnu dostavu pomoći. UN je koordinirao međunarodnu pomoć povodom poplava u svrhu tretiranja neposrednih posljedica ove katastrofe. Danas, agencije UN-a provode EU Program za oporavak od poplava vrijedan 43,5 miliona eura kojeg financira Evropska unija, i UN Program oporavka od poplava "Danas za nas" vrijedan 22,6 miliona američkih dolara kojeg financiraju bilateralni donatori.

image
Flickr: Fotografije poplavljenih područja u BiH

Na UNDP FLICKR stranici pogledajte slike iz područja pogođenih poplavama.Više fotografija

Projekti i inicijative

EU program za oporavak od poplava

EU Program za oporavak od poplava

Dana 15. avgusta, Evropska unija je pokrenula Program EU za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini u vrijednosti 43,52 miliona evra, u kojem EU učestvuje sa 42,24 miliona evra, a UNDP sa 1,28 miliona evra. Program se sastoji od različitih komponenti čiji je cilj pomoć u normalizaciji života stanovništva u poplavljenim područjima i zajednicama u 24 najugroženije opštine. Aktivnosti su usmjerene na trenutno vraćanje u funkciju vitalne javne infrastrukture i ponovno uspostavljanje ključnih javnih službi, hitnu rekonstrukciju privatnih kuća najugroženijih i marginalizovanih građana, revitalizaciju lokalne privrede i poljoprivredne proizvodnje, kao i obnovu komunalne infrastrukture u izabranim opštinama. Detaljnije

UN Floods Recovery Programme

UN Program oporavka od poplava „Danas za nas“

UN Program oporavka od poplava "Danas za nas" je počeo u julu 2014. godine s ciljem da ponovo uspostavi normalne uslove za život, očuva poslove, podrži lokalnu privredu i poveća otpornost na prirodne nepogode u više od 60 zajednica koje su bile najviše pogođene poplavama. Financiran od strane 28 bilateralnih donatora, ovaj Program vrijedan 22,6 miliona američkih dolara provode agencije UN-a. Detaljnije

Jačanje otpornosti na elementarne nepogode u Bosni i Hercegovini

Jačanje otpornosti na elementarne nepogode u Bosni i Hercegovini

Elementarne nepogode ugrozile su teško postignute rezultate razvoja, nepovoljno uticale na privredni rast i napredak na području eliminacije siromaštva, dovele do ekološke štete i ljudske patnje.U periodu 2015 – 2019, UNDP u Bosni i Hercegovini biće strateški okrenut podršci koordinacije i razvoju kapaciteta u svrhu prevencije, pripravnosti, ublažavanja, reagovanja i oporavka. Detaljnije

Podrška oporavku od poplava i smanjenju rizika u BiH

Bosna i Hercegovina (BiH) je ranjiva na brojne prirodne nesreće poput poplava, klizišta, suša, požara i potresa. Poplave u maju 2014. godine, kao najgore poplave u posljednjih 120 godina, pogodile su četvrtinu njene teritorije i ponovno pokazale kolika je ranjivost BiH na prirodne i druge nesreće. Majske poplave i klizišta uzrokovala su štetu na infrastrukturi, u poljoprivredi, na javnim institucijama i lokalnoj ekonomiji, u iznosu koji se procjenjuje na 1,67 milijardi dolara. Obnova oštećenog i revitalizacija životnih uslova za milion osoba pogođenih poplavama jeste jedan od najvećih izazova zemlje, podsjećajući na potrebu značajnijih ulaganja, fokusa i pažnje kod prevencije i pripremljenosti. Detaljnije

Upravljanje rizicima od klizišta u BiH

Bosna i Hercegovina (BiH) je ranjiva na brojne prirodne nesreće poput poplava, klizišta, suša, požara i potresa. Poplave u maju 2014. godine, kao najgore poplave u posljednjih 120 godina, pogodile su četvrtinu njene teritorije i ponovno pokazale kolika je ranjivost BiH na prirodne i druge nesreće. Majske poplave i klizišta uzrokovala su štetu na infrastrukturi, u poljoprivredi, na javnim institucijama i lokalnoj ekonomiji, u iznosu koji se procjenjuje na 1,67 milijardi dolara. Obnova oštećenog i revitalizacija životnih uslova za milion osoba pogođenih poplavama jeste jedan od najvećih izazova zemlje, podsjećajući na potrebu značajnijih ulaganja, fokusa i pažnje kod prevencije i pripremljenosti. Detaljnije

Vijesti

  • JU „Mješoviti srednjoškolski centar Maglaj“ i JU Gimnaziju „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, obnovljene u okviru EU Programa za oporavak od poplava

    EU Program za oporavak od poplava: Dr. Renzo Daviddi otvorio školu u Maglaju

    U petak, 17. oktobra  2014. godine, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini dr Renzo Daviddi svečano je otvorio JU „Mješoviti srednjoškolski centar Maglaj“more

Rezultati ostvareni do 31. 12. 2014. kroz EU program obnove od poplava i UN program obnove od poplava "Danas za nas"

 

Program “Cash for work” je pomogao 1238 nezaposlenih u 11 općina.
12674 najugrozenijih obitelji je dobilo zalihe stočne hrane i staklenike za uzgoj voća i povrća.
56 malih i srednjih poduzeća koja zapošljavaju 1860 radnika je dobilo potporu.
Obnovljeno je 15 vodovoda i kanalizacionih sustava.
21 most i 11 puteva su obnovljeni.
Obnova sistema centralnog grijanja u Doboju je završena na vrijeme pred početak grejne sezone donoseći tako korist za 40000 građana i više od 100 lokalnih poduzeća i javnih ustanova.
Sanirana su 32 klizišta koja su prijetila domaćinstvima i javnoj infrastrukturi.
Obnovljeno je oko 1000 domova socijalno i ekonomski najugroženijih građana, uključujući 150 domova onih koji žive u kolektivnim centrima omogućavajući im povratak kući.
Obnovljeno je 88 javnih zgrada (obrazovnih institucija, domova zdravlja, zgrada općinske uprave, centara za socijalni rad, omladinskih kulturnih centara). Kao dio koncepta "build back better", većina ovih zgrada je sada energetski učinkovita i omogućit će 30% uštede kod računa za električnu energiju.
Za 17 domova zdravlja je osigurana potrebna oprema, a za neke i medicinska vozila uključujući mobilne zdravstvene jedinice, ambulantna kola i kola za transport pacijenata na dijalizu.
Sve obnovljene obrazovne institucije dobile su potrebni namještaj i opremu, a kod njih 10 su opremljena i igrališta.Planovi za 2015. godinu


Pružit će se podrška za 1027 najugroženijih poljoprivrednika, a njih 700 će se integrirati u lance vrijednosti u poljoprivrednom sektoru.
Planirana je obnova 15 vodovoda i kanalizacionih sustava, 26 mostova i 38 puteva.
U 10 najpogođenijih lokalnih zajednica obnovit će se javne sanitacione usluge.
Mjere zaštite od poplava će biti osigurane na 5 prioritetnih lokaliteta duž poplavnih rijeka i njihovih pritoka.
Obnovit će se 41 javna ustanova.
Kupit će se dodatna medicinska oprema za 4 doma zdravlja kako bi se potpuno obnovili.
Obnovit će se 3000 domova do maja 2015. godine, kao i jedno ruralno naselje sa 20 montažnih kuća.
Provest će se sveobuhvatna procjena rizika od poplava i klizišta.

Dežurne službe
Dežurne službe

122 Policija
121 Centar za obavještavanje

Operativno komunikacijski centar Ministarstva sigurnosti BiH
+387 (0)33 492-778
+387 (0)33 492-785

Federalni operativni centar Civilne zaštite
+387 (0)33 767-530
+387 (0)33 767-560

Republička uprava Civilne zaštite RS
+387 (0)57 344-258

View More