Mapa - aktivnosti na uklanjanju posljedica poplava

Žuti markeri označavaju aktivnosti koje se provode u okviru EU Programa za oporavak od poplava, koji finansira Evropska unija a provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

DISCLAIMER: U skladu sa Ugovorom potpisanim sa Delegacijom Evropske unije, u okviru EU Programa za oporavak od poplava će biti obnovljeno 4.000 stambenih jedinica. Karta prikazuje samo lokacije na kojima su radovi, tj. aktivnosti započele, odnosno gdje su u toku.

Plavi markeri označavaju aktivnosti koje se provode u okviru UN programa za ublažavanje posljedica poplava "Danas za nas", koji finansiraju bilateralni donatori.

Humanitarna faza - odgovor na poplave

Markeri označavaju aktivnosti provedene u okviru humanitarne faze odgovora na poplave. Tip pomoći, cijena, donator i agencija koja je aktivnost implkementirala (IOM, OCHA, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, IOM, WFP i WHO) su jasno naznačeni.

 

 

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno