Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže u socijalnom uključivanju osoba s posebnim potrebama i osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini?

Kakvi smo ljudi, ne određuje ono šta posjedujemo, niti šta smo ostvarili u životu, nego takođe koliko smo spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Pružanje podrške partnerskim opštinama i gradovima u poticanju lokalnog razvoja na opštu dobrobit svih građana, jedan je od glavnih ciljeva Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji podržava Vlada Švicarske a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Zahvaljujući ILDP-u, realizovani su projekti socijalne uključenosti koji imaju snažan razvojni efekat, te mogu pozitivno uticati na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ranjivih grupacija stanovništva. Takvi projekti su i Centar za zdravo starenje Velešići u Sarajevu i Dnevni centar za lica sa posebnim  potrebama u Prijedoru.

Podrška programu aktivnog zdravog starenja

ILDP projekti socijalne uključenosti pomogli su u uspostavljenju mreže za zdravo starenje u opštini Novo Sarajevo, te rekonstrukciji i otvaranju Centra za zdravo starenje u Velešićima. Cilj tog projekta i stvaranja mreže je poboljšanje kvaliteta života osoba treće životne dobi. U centru se svakodnevno okuplja 60 korisnika-članova koji redovno koriste različite usluge i sadržaje. Centar osobama treće životne dobi, kao jednoj od socijalno najugroženijih grupa stavnovništva, pruža brojne mogućnosti za svakodnevno druženje, bavljenje različitim kreativnim i kulturnim aktivnostima, pohađanje kurseva te sticanje znanja o aktivnom i zdravom načinu života, kao načinima za ostvarivanja svojih prava.

“Preporučila bih svima da se uključe u centar, da nadoknade sve ono što nemaju, sve što im treba ovdje mogu naći,” rekla je Merima Murtić, članica Centra za zdravo starenje Velešići, Novo Sarajevo.

“Jedva sam čekao da se otvori ovaj centar u Velešićima, jer mi je blizu, i često dođem u Centar, popričam s ljudima, pročitam novine,” rekao je Amir Avdić, član Centra za zdravo starenje Velešići, Novo Sarajevo.

Realizacijom  projekta i uspostavom mreže za zdravo starenje, te aktivnostima koje se provode u centru, osobe starije životne dobi se uključuju kao volonteri-voditelji određenih aktivnosti u centru, kako bi im se vratio osjećaj korisnosti prema drugim korisnicima centra i zajednici uopšte. Takođe, centar pomaže i porodicama starijih osoba koje su korisnici centra jer im olakšava obaveze  tokom radnog dana.

“Ono što je jako bitno da sami članovi navode koje aktivnosti žele da imaju u Centru, a posebno vole da volontiraju, da još uvijek doprinose jer je ovo populacija koja definitivno još uvijek može nešto dati društvu,” rekla je Minela Ferić, koordinatorica Centra za zdravo starenje Velešići, Novo Sarajevo.

 “Trudim se da im dan učinim što ljepšim, da im pomognem na bilo koje načine, nekad je to samo da sjednem s njima i porazgovaram, ili da im skuham kafu ili čaj,” rekla je Amela Lojo, volonterka u Centru za zdravo starenje Velešići, Novo Sarajevo.

Slide
Aktivnosti u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo
Slide
Amir Avdić, član Centra za zdravo starenje Velešići- Novo Sarajevo
Slide
Aktivnosti u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo
Slide
Aktivnosti u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo
Slide
Merima Murtić, članica Centra za zdravo starenje Velešići- Novo Sarajevo
Slide
Aktivnosti u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo
Slide
Minela Ferić, koordinatorica Centra za zdravo starenje Velešići- Novo Sarajevo
Slide
Amela Lojo, volonterka u Centru za zdravo starenje Velešići- Novo Sarajevo
Slide
Aktivnosti u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo

Socijalna inkluzija osoba s posebnim potrebama

Realizacija projekta „Dnevni centar za lica sa posebnim potrebama“ je omogućila bolju i kvalitetniju podršku licima sa posebnim potrebama u gradu Prijedoru. Centar je  podigao kvalitet njihovog života i života njihovih porodica. U okviru ILDP projekata socijalne uključenosti rekonstruisane su prostorije, prošireni kapaciteti te obogaćeni sadržaji dnevnog Centra za za lica sa posebnim potrebama u gradu Prijedoru, koji sada može da primi 10 novih korisnika.

Realizacija projekta socijalne uključenosti je omogućila pružanje potpune podrške, te podizanje kvaliteta života lica sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Važna podrška projekta se ogleda i u otvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje lica s posebnim potrebama, što doprinosi i njihovoj boljoj integraciji u društvo.

Proširen je kapacitet Centra, te je sada  moguće primiti veći broj korisnika nego ranije. Ranije su korisnici zavisili od dobre volje, onih koji su iznajmljivali prostor za funkcionisanje Dnevnog centra,  a izgradnjom novog prostora od 90m2, te nabavkom namještaja i opreme za rad sa licima sa posebnim potrebama, značajno su se povećali kapaciteti te unaprijedilo funkcionisanje centra. Time su se stvorili uslovi za povećanje broja korisnika za 30 procenata, što je značajno za podršku licima sa posebnim potrebama sa područja grada Prijedora, kojih ima oko 500. Osim toga, kreirani su novi programi i sadržaji u Dnevnom centru što je omogućilo pružanje novih usluga licima sa socijalnim potrebama što stvara pretpostavku da će se povećati i broj korisnika usluga dnevnog centra (kreirane su dvije radionice za razvijanje vještina šivanja i kuhanja,  te program bobath terapija).

 “Ovaj projekat je zaista nešto korisno, pogotovo u onim situacijama kada grad ne  može izdvojiti sredstva za sve, i onda smo, u skladu sa strategijom to zajedno uspješno realizovali u saradnji  sa ovim programom,” rekao je  Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.

“U ovom centru jednostavno razbijamo predrasude o populaciji lica sa posebnim potrebama, i ko god dođe ovdje, ko god se druži s nama barem jedan dan, shvati da mi nismo neko od koga treba bježati, nego neko kome treba pružiti ruku,  kome treba pružiti priliku i šansu, jer mi možemo i hoćemo i radimo zaista mnogo, sa mnogo ljubavi,” rekla je  Vesna Berić predsjednica Udruženja za lica sa posebnim potrebama “Neven“ iz Prijedora.

Dušanka Vranješ, opisala je, kao roditelj, šta Centar znači za djecu sa posebnim potrebama iz Prijedora: “Njima je tako radeći ispunjen dan, i oni vide da su oni nešto doprinjeli. Nisu oni neki materijalisti, njima sasvim malo treba. Njima treba ova prostorija i druženje.”

Sedmira Musić, korisnica Dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama, podijelila je svoja iskustva iz centra: “Dolazim ovdje u boravak nakon smrti svojih roditelja. Kad sam došla u boravak osjećala sam se lijepo, i dobila sam nove drugare na koje sam ponosna. Zahvalna sam ovim tetama što su me prihvatile ovdje. One su mi kao majka.”

Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Dušanka Vranješ, majka korisnika u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Vesna Berić predsjednica Udruženja za lica sa posebnim potrebama “Neven“ iz Prijedora sa korisnicima centra
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru
Slide
Aktivnosti u Dnevnom centru za lica sa posebnim potrebama u Prijedoru

Kad ima volje ima i načina kako pomoći, a ovi projekti ilustrativno pokazuju da je socijalna uključenost ključ za kvalitetniji  život u Bosni i Hercegovini, posebno za one koji bi bili na marginama društva bez podrške koju imaju u dnevnim centirma u Sarajevu i Prijedoru. Projekti socijalne uključenosti koje je realizovao ILDP su dobri primjeri nesebičnosti i zajedničkog truda u pomoći ljudima koji trebaju podršku, ali i mogućnost da pokažu da i oni mogu doprinijeti društvu.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno