Ruralni i regionalni razvoj

Sektor za ruralni i regionalni razvoj fokusiran je na sveobuhvatan pristup razvoju na lokalnom nivou, u skladu sa evropskim principima i normama. Kroz regionalne urede UNDP-a, Sektor se bavi: jačanjem kapaciteta lokalnih vlasti za planiranje, identificiranje prioriteta i ostvarivanje rezultata; stimuliranjem ekonomskog oporavka kroz poduzetničku aktivnost, rast tržišta rada i investicije, povećanje konkurentnosti lokalnih proizvođača i generiranje prihoda; jačanjem prioritetne lokalne infrastrukture; pružanjem socijalnih usluga ranjivim grupama; i održivim korištenjem prirodnih resursa i energetske efikasnosti.

Geografski, sektor se fokusira na 70 najmanje razvijenih općina u Bosni i Hercegovini.Detaljno

image
Program oporavka regije Srebrenica (SRRP)

SRRP je kreiran da podrži lokalno stanovništvo - i one koji su ostali i one koji su se vratili.Više

Naše priče

  • Program oporavka regije Srebrenica (SRRP) kreiran je sa ciljem da podrži lokalno stanovništvo – i one koji su ostali, i one koji su se vratili – i ponovno uspostavi uslove za život, te promovira revitalizaciju regiona.

    Živjeti od zemlje

    Nekada relativno prosperitetno područje, regija koju pokrivaju općine Srebrenica, Bratunac i Milići u istočnoj Bosni pretrpjela je ogromne ljudske gubitke u ratu 1992-1995, uz uništenje infrastruktureViše

Projekti i inicijative

Jačanje lokalne demokratije/demokracije III (LOD III)

Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je finansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije, kreiran je da ojača uključivanje, sudjelovanje i transparentnost u općinskom finansiranju, da naglasi važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i da stvori dugotrajna partnerstva između lokalnih vlasti i NVO. Projekat stvara uslove za kompetitivan, na projektima zasnovan pristup raspodjeli sredstava, motivirajući NVO-ove da profesionaliziraju svoj rad i postanu bolji pružaoci usluga, koji djeluju u skladu sa strategijama lokalnog razvoja. P Više

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave

Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini suočene su sa brojnim izazovima koje pred njih postavljaju stalne promjene regulatornog okvira, i povećanim zahtjevima za participatorni lokalni razvoj i unapređenje javnih usluga. Na ove izazove može uspješno odgovoriti samo lokalna administracija u kojoj se nalaze kvalificirani i motivirani pojedinci. Više

Migracije i razvoj

Uloga migracija u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu je značajna , a prednosti se odražavaju kako na zemlju odredišta, tako i na zemlju porijekla. Naime, migracije doprinose ekonomskom rastu i razvoju kroz povećanje trgovine bilo koje zemlje, povećanje ulaganja i uspostavu razvojnih veza. Također migracije služe i kao kanal za razvojne finansije (novčane doznake), prijenos vještina i ideja, te uspostavu poslovnih i kulturnih mreža. Više

Pogledajte sve projekte