Naše priče/ Školski raspust u N-TIM akademiji: Kako nauka, tehnika i matematika mogu biti zabavne za djecu?

Zašto se djeca raduju da provedu raspust u školskim klupama?

Provesti raspust u školskim klupama, nije ono o čemu učenici maštaju, ali 80 djevojčica i dječaka, koji su učestvovali u N-TIM akademiji u Milićima, vidjeli su da i učenje uz igru može biti zabavno, čak i u školi. I ona djeca, koja su nerado pristala da dio raspusta provedu u školskim klupama, jer ih je “neko upisao”, brzo su promijenila mišljenje, i oduševila se N-TIM radionicama.  U Milićima i okolini nema puno zabavnih sadržaja za djecu u hladnim zimskim danima, ali su se djeca brzo zagrijala za robotiku, obradu drveta i žice, i origami. I roditelji su bili pozitivno iznenađeni vještinama koje su, nakon samo pet dana obuke, djeca naučila u N-TIM akademiji, ali i njihovim entuzijazmom, i željom da učestvuju na radionicama.

“Djeca se druže, razvijaju svoje kreativno mišljenje, i moja kćerka je bila izuzetno zadovoljna, i već nakon prvog dolaska kući rekla je da jedva čeka sutrašnji nastavak rada na radionicama,“ kaže Vesna Žugić, majka polaznice radionice origamija.

Pa šta je to što privlači djecu da i školske raspuste provode uz N-TIM Akademiju? N-TIM je skraćenica od početnih slova riječi nauka, tehnologija, inžinjering i matematika (STEM –Science, Technology, Engineering, Mathematics - na engleskom jeziku). Da bi se i djeci iz Bosne i Hercegovine približio NTIM (STEM) koncept, i omogućila besplatna praktična tehnička obuka, i učenje uz igru, pokrenuta je N-TIM Akademija - kao škola hobija, koja se organizuje tokom ljetnog i zimskog raspusta. Organizatori N-TIM Akademije su Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Međunarodni centar za privatni sektor u razvoju iz Istanbula (IICPSD), i Fondacija za obrazovanje Privredne komore iz Burse u Turskoj (BUTGEM).  Prva dva ciklusa „N-TIM Akademije“ realizovana su u ljeto 2016. u Srebrenici, a treći, tokom zimskog raspusta, u Milićima. N-TIM Akademija  omogućava djeci da edukacijom kroz igru razviju nove vještine. Učenje uz zabavu (educational entertainment ili edutainment, kako se to naziva na engleskom jeziku) osnova je N-TIM koncepta.

“Sve što je drugačije od klasične nastave u školi djeci odgovara i prija, nema onog pritiska ni ocjene, tako da su otvoreniji i slobodniji u radu i mnogo kreativniji, a samim tim znanje se lakše usvaja kroz igru,” kaže Jelena Stjepanović, profesorica likovne kulture i instruktorica origamija.

Na N-TIM radionicama, djeca uz igru mogu da nauče mnoge korisne vještine i steknu nova znanja: dok prave origami-kirigami figurice od papira, uče o osnovama nacrtne geometrije, bez onih školskih trauma koje matematika obično izaziva kod učenika. Na radionicama robotike djeca sklapaju robote koji izvode složene operacije. I djevojčice i dječaci naučili su kako napraviti model automobila od žice, ili rukovati alatom za obradu drveta, i tako prevazišli predrasude o „muškim“ i „ženskim“ igračkama. Fokus radionica je na praktičnom radu, za koji se koristi napredna oprema i mašine prilagođene dječijem uzrastu.

“Na osnovu modela koje smo sastavljali, djeca su u stanju da vide kako nešto radi i znatno su motivisaniji nego u školi. Način ovakvog rada je zabavan sam po sebi, jer sve što se ovdje radi, vidi se, konkretno je i opipljivo ”, kaže Miloš Miholjčić, profesor informatike i instruktor robotike.

N-TIM koncept, osim tehničke obuke, uključuje i socijalne vještine i timski rad. Pohađajući N-TIM radionice, djeca su, pored tehničkih vještina rada sa raznovrsnom opremom i materijalima, stekla i vještine komunikacije i saradnje, te samopouzdanja u rješavanju problema.

N-TIM Akademija je idealna prilika za druženje i upoznavanje. Pohađajući te radionice, djeca su, pored tehničkih vještina, stekla i vještine komunikacije i saradnje, te samopouzdanje u pristupu rješavanju problema“, rekla je Sanja Kabil, voditeljica programa obrazovanja u UNICEF-u BiH.

N-TIM radionice u Srebrenici i Milićima

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Kako N-TIM Akademija doprinosi ukidanju predrasuda o “muškim” i “ženskim” poslovima?

NTiM S g 5500

Većina djevojčica se danas školuje, postignut je paritet polova u osnovnom obrazovanju u BiH, ali još uvijek nedostaje veći broj djevojčica u tehničkim školama i inžinjerskim fakultetima, koji u praksi omogućavaju i bolje plaćene poslove u budućnosti. Zbog toga N-TIM Akademija nastoji da promijeni taj trend i poveća interes djevojčica za nauku i tehniku. Svi instruktori, kao i predstavnici javnog sektora, primijetili su da je N-TIM Akademija doprinijela “razbijanju rodnih stereotipa, i rušenju predrasuda, u smislu podjele na muška i ženska zanimanja.” Bio je veliki broj dječaka koji su bili prijavljeni na origami, i djevojčica koje su radile obradu metala ili drveta. Instruktori kažu da se na radionicima “uopšte nije postavljalo pitanje da li je nešto za dječake ili za djevojčice”, te navode primjere da su djevojčice pravile modele automobila od žice, a dječaci su bili “čak i više motivaciono angažirani od nekih djevojčica, dok su pravili torbice, haljinice, zvijezde i čigre.” To pokazuje da N-TIM Akademija doprinosi rodnoj ravnopravnosti ukidanjem predrasuda o tradicionalno “muškim” i “ženskim” poslovima.

N-TIM rodna ravnopravnost

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Kako N-TIM vještine mogu odškrinuti vrata za tehnički studij i bolji posao u BiH?

Glavni cilj N-TIM Akademije je povećenja interesa djece i mladih za tehnička i naučna zanimanja, te podizanje svijesti kod roditelja i prosvjetnih radnika o važnosti tih zanimanja u budućnosti. Pored toga, na NTIM radionicama djeca razvijaju i vještine komunikacije i saradnje, te jačaju samopouzdanje u samostalnom rješavanju problema. Do sada je 240 učenica i učenika od 3. do 9. razreda, iz osnovnih škola iz Bratunca, Srebrenice i Milića naučilo nove NTIM vještine, što je značajno povećalo interesovanje djece za tehničkim i naučnim zanimanjima, koja su tražena na tržištu rada, a to je bila i ideja vodilja za pokretanje N-TIM Akademije. Inicijator pokretanja N-TIM Akademije, Alexandre Prieto, voditelj UNDP-ovog Programa oporavka regije Srebrenica, koji je i sam inžinjer, ističe značaj razvoja NTIM vještina: „Obrazovanje djece i mladih u oblastima nauke, tehnologije, inžinjeringa i matematike je veoma bitno, jer BiH mora kreirati nove potencijale za inovacije, istraživanje i razvoj, i zbog toga želimo da povećamo interes djece i mladih za NTIM vještinama, koje će im otvoriti nove perspektive i za dalje školovanje i za posao“.

Širom svijeta, ljudi sa NTIM vještinama imaju veće šanse za zapošljavanje i više prihode, a njihov rad je okosnica tehnološkog napretka i ekonomskog rasta u svakoj zemlji, pa i u BiH.  Instruktori N-TIM Akademije, koji rade i kao nastavnici u osnovnim i srednjim školama, ističu da ih djeca, već nakon radionica, pitaju kako mogu upisati neku tehničku školu. Oni koji su išli na robotiku, bili su zainteresovani za elektrotehničku školu, a djeca koja su radila na obradi žice i drveta, posebno oni koja imaju nešto lošiji uspjeh u školi, raspitivala su se za zanatska zanimanja, i to pokazuje koliko je NTIM obuka važna kao priprema mladih za izbor budućih tehničkih zanimanja koja su tražena na tržištu rada.

“Danas na tržištu rada ima najmanje nezaposlenih ljudi koji su tehničke struke, jer se to uvijek traži, i u BiH, i u Evropi i čitavom svijetu,” kaže Zajim Mahmutović, instruktor obrade žice, koji je radio i u privredi i u javnom sektoru.

“Mislim da je N-TIM Akademija sjajna stvar, koja pomaže djeci da spoznaju koje su njihove mogućnosti kada je u pitanju nauka i tehnika, i izbor budućeg zanimanja poslije završene osnovne škole,” kaže Marko Savić, šef Odsjeka za zajedničke poslove u opštini Milići.

Kako omogućiti besplatnu N-TIM edukaciju za svu djecu u BiH?

Jedna od najvažnijih karakteristika N-TIM Akademije je što i djeci iz siromašnih i socijalno ugroženih porodica, koja žive u ruralnim krajevima, i koja nemaju pristup sličnim obrazovnim inicijativama, pruža mogućnost da besplatno učestvuju u radionicama.

 „U BiH već postoje slični edukativni programi, ali N-TIM Akademija je prvi inkluzivan koncept koji je omogućio besplatne radionice za svu djecu koja žele da nauče NTIM vještine,“ kaže  Prieto.

Inkluzivan pristup je stvorio nove N-TIM prilike i za djecu iz ruralnih sredina i ugroženih porodica, djecu povatnika, nezaposlenih roditelja, i svih onih koji nemaju mogućnosti da plate skupe kurseve. U proces su uključeni i centri za socijalni rad, koji su porodicama svojih korisnika predstavili mogućnost da besplatno upišu djecu na N-TIM Akademiju. Zbog toga je, pored povećanja interesovanja djece za tehničke nauke i zanimanja, socijalni i inkluzivni aspekt ključan za uspjeh ove obrazovne inicijative, jer sva djeca imaju jednake mogućnosti i otvoren pristup nauci i tehnologiji.

Pokretanjem N-TIM Akademije, napravljen je prvi, ali važan, korak ka razvijenju naučnih i tehničkih potencijala najmlađih generacija u BiH, a sljedeći koraci zavisit će od toga koliko drugi donatori prepoznaju značaj razvoja NTIM vještina kod mladih, kao okosnice za dugoročan razvoj kadrovskih i ekonomskih kapaciteta BiH. UNDP BiH planira da u 2017. organizuju nove radionice N-TIM Akademije u drugim gradovima BiH, te da program obuke proširi i na srednje škole, i aktivnije uključi predstavnike javnog i privatnog sektora u nastavak ove inicijative. Međutim, to će zavisti od spremnosti novih potencijalnih partnera da podrže besplatnu edukaciju djece i mladih u ključnim naučnim, tehničkim, inžinjerskim, matematičkim i socijalnim vještinama, koje su bitne za njihov uspješan obrazovni i profesionalni razvoj u budućnosti, ali i razvoj BiH kao društva znanja i inovacija.

 

TV vijest o N-TIM Akademiji - RSE

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno