MEG projekat: poboljšanje vodosnabdijevanja i smanjenje ukupnih gubitaka vode u 18 općina i gradova u BiH

Mjerenje nivoa protoka vode u Bihaću

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) pruža tehničku podršku i neophodnu opremu vodovodnim preduzećima u 18 općina i gradova u Bosni i Hercegovini (BiH) s ciljem da se smanjenje ukupnih gubici (tzv. neprihodovane) vode u mreži, i time omogući bolje snabdijevanje građana vodom. Ljeto 2017. predstavljalo je težak period za vodovodna preduzeća u mnogim mjestima, ne samo u BiH, nego i u regiji. Visoke temperature, povećana upotreba vode i nedostatak padavina tokom ljetnog perioda uzrokovale su znatne nedostatke pitke vode, te dovele mnoga vodovodna preduzeća u situaciju da moraju uvesti nepopularne mjere – redovne redukcije vode. Međutim, MEG projekat je podržao vodovodna preduzeća da na efikasan način odgovore na ove izazove.

„Tehnička podrška MEG projekta je pomogla partnerskim vodovodnim preduzećima da topli ljetni period dočekaju spremniji i bolje organizovani, što je rezultiralo uspješnim upravljanjem redukcijama na efikasniji i organizovaniji način”, rekao je Goran Štefatić, menadžer MEG projekta.

Praktičan trening za otkrivanje curenja vode održan u Kozarskoj Dubici

MEG projekat je u periodu januar-septembar 2017. godine proveo opsežne praktične obuke na terenu na temu neprihodovane vode u 18 partnerskih općina i gradova. Tehnička podrška je uključivala: kartiranje postojećih cjevovoda, definisanje i uspostavu  mjernih zona vodosnabdijevanja, mjerenje potrošnje vode i stvaranje vodnog bilansa kako bi se izračunali gubici vode, te obuku u otkrivanju curenja vode.

S obzirom na to da nedostatak vode i smanjenje snabdijevanja pitkom vodom direktno utiču na građane, institucije i lokalnu ekonomiju koji zavise od redovnog snabdijevanja vodom, tehnička pomoć projekta je bila usmjerena i na poboljšanje odnosa sa kupcima. Stručnjaci iz MEG projekat su izradili nacrte procedura i kratki operativni plan za odnose s potrošačima, a sve ove aktivnosti su bile komplementarne naporima vodovodnih preduzeća da blagovremeno informišu građane i da budu odgovornija u rješavanju žalbi potrošača.

Trening za korištenje opreme za detekciju curenja vode održan u Bosanskoj Krupi

Pored tehničke pomoći i obuka na terenu, MEG projekat je pružao direktnu podršku svojim partnerskim vodovodnim preduzećima nabavkom najpotrebnije opreme i softverskih alata, neophodnih za aktivnosti smanjenja ukupnih gubitaka (tzv. neprihodovane) vode. Ukupna vrijednost opreme koja je nabavljena za 18 vodovodnih preduzeća iznosi oko 500.000 KM. Donacija opreme i softvera obuhvatila je i isporuku dodatne opreme: ventila i prateće opreme, vodomjera za mjerne zone vodosnabdijevanja, opreme za otkrivanje curenja vode, opreme za otkrivanje podzemnih vodovodnih cijevi, opreme za telemetriju, geodetske opreme za istraživanje i softvera za računovodstveni informacioni sistem. Dio opreme je već isporučen, a isporuka preostale opreme biće završena do kraja oktobra 2017. godine.

Sabahudin Sakić, tehnički direktor vodovodnog preduzeća u Kalesiji, koje je dobilo pet vodomjera za mjerenja u mjernim zonama vodosnabdijevanja, naveo je očekivane prednosti opreme koju je donirao MEG projekat: “Ovo je prvi put da vodovodno preduzeće ima taj sistem praćenja protoka vode i gubitaka. Do sada mi nismo imali ugrađene te vodomjere, ali smo uvijek težili ka tome. Mi očekujemo da ćemo na ovaj način moći da pratimo naš sistem vodosnabdijevanja, odnosno da pratimo gubitke u vodovodnom sistemu. Mi smo već duže vremena planirali da pokrenemo aktivnosti da smanjimo gubitke u vodovodnoj mreži i ova pomoć MEG projekta olakšala je i ubrzala taj proces, zahvaljujući vodomjerima koje su nam donirali”.

Drugo značajno poboljšanje odnosi se na postignuto unapređenje finansijskog upravljanja u vodovodnim preduzećima. Uz podršku MEG projekta, 16 vodovodnih preduzeća počelo je da obračunava svoje troškove prema "troškovnim centrima". Ovo će omogućiti rukovodiocima vodovodnih preduzeća da identifikuju oblasti za potencijalne finansijske uštede i poboljšanje efikasnosti u cjelokupnom radu vodovodnog preduzeća.

Vodovodno poduzeće Žepče je jedan od partnera projekta, ali i preduzeće koje je dobilo podršku vezanu za finansijski menadžment u vidu računovodstvenog softwera.

„Do sada su se sve komunalne usluge obračunavale zajedno, a sada će sa tim softverom to biti razdvojeno i znat ćemo koliko stoji voda, koliko kanalizacija, grijanje, parkinzi… Sve će biti odvojeno vođeno, i u tom smislu ćemo tačno znati kako nam posluje vodovod i kanalizacija, odnosno vodovodne usluge. Pored toga, dobili smo i vodomjere, i time ćemo moći utvrditi gdje su nam kvarovi, i gdje su nam najveći gubici usljed krađe vode. Potom slijedi proces otkrivanja i opravke tih kvarova, i tek nakon toga će biti konačni rezultati na smanjenju neprihodovane vode. Potrebno je zaokružiti cijeli sistem da bi to funkcionisalo, a rezultati se mogu očekivati tek u narednoj godini”, rekao je Mirko Šumić, direktor vodovodnog poduzeća u Žepču.

Mjerenje pritiska vode u Cazinu

Za 18 partnerskih općina i gradova MEG projekta, prosječan procenat ukupnih gubitaka (odnosno tzv. neprihodovane) vode, kao procenat (ukupno) zahvaćene vode iznosi 51%. To je jednako gubitku od 145 litara vode za piće po osobi dnevno. Stručnjaci iz MEG projekta očekuju da će, aktivnostima na otklanjanju kvarova i smanjenu gubitaka, vodovodna preduzeća smanjiti količinu ukupnih gubitaka (neprihodovane) vode za 10 % do kraja marta 2018. godine, što će biti ekvivalentno uštedi od čak 15 litara vode po osobi dnevno.

„Definitivno se nećemo zaustaviti ovdje, već ćemo nastaviti da radimo u velikoj mjeri sa našim partnerskim vodovodnim preduzećima na smanjenju nivoa ukupnih gubitaka odnosno neprihodovane vode. Smanjenje gubitaka zbog neprihodovane vode će omogućiti vodovodnim preduzećima da se sigurnije suočavaju s narednim godinama, te da budu u mogućnosti da pruže javne vodne usluge na efikasniji i efektniji način”,  zaključio je Štefatić.

U narednoj godini, MEG projekat će raditi na infrastrukturnim projektima i projektima ekonomskog razvoja, a u okviru projektnih aktivnosti posebna pažnja će biti posvećena najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH.

MEG projekat, kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uslove života za najmanje 700.000 građana.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno