Međuopštinska saradnja - ključ za integrisani lokalni razvoj

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže unapređenje saradnje između gradova i opština u Bosni i Hercegovini?

Elvedin Miljković, koordinator projekta međuopštinske saradnje u opštini Velika Kladuša

Pozitivni primjeri iz cijelog svijeta pokazuju da saradnja susjednih gradova i opština doprinosi napretku svih ljudi koji tamo žive. Međuopštinska saradnja u zemljama Evropske unije predstavlja standard za kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti lokalnih samouprava. Zajedničke aktivnosti opština i gradova doprinose boljem i efikasnijem rješavaju problema građana, a time i poboljšanju kvalitete života u lokalnim zajednicama. Međutim, u Bosni i Hercegovini (BiH), opštine i gradovi rijetko udružuju snage i zato je bilo potrebno uspostaviti konkretne vidove saradnje među jedinicama lokalne samouprave, koji će im omogućiti da efikasnije odgovore na potrebe građana i zajednički podstaknu razvoj svojih zajednica. U želji da poboljšaju životne uslove lokalnom stanovništvu, Vlada Švicarske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), pokrenuli su projekte međuopštinske saradnje.  

Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuopštinske saradnje opština Velika Kladuša, Sanski Most i Ključ

Rasima Halilović, korisnica ILDP projekta i poljoprivrednica iz Sanskog Mosta u svom plasteniku

Ono što spaja stanovnike Velike Kladuše, Sanskog Mosta i Ključa je projekat međuopštinske saradnje koji je omogućio da ove tri opštine unaprijede svoje poljoprivredne potencijale putem zajedničkog rada na projektu razvoja plasteničke proizvodnje i uspostavljenja međuopštinskog savjetodavnog tijela za poljoprivredu. Projekat razvoja plasteničke proizvodnje jačanjem saradnje između tri opštine Unsko-sanskog kantona, omogućio je namjensko korištenje poljoprivrednog zemljišta kojim su bogate te opštine, i razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. U okviru projekta dodijeljeno je 45 plastenika i podržana plastenička proizvodnja koja ima razvijene prirodne, kadrovske i tehničke kapacitete za razvoj. Direktnu korist od projekta imalo je 56 korisnika, od toga 16 žena, koji su dobili plastenike sa navodnjavanjem, te sadni materijal.

“Ovaj projekat je jako pomogao meni i mojoj porodici, ovo nas je osvježilo u našim radovima, i dalo nam neku nadu. Ovaj sam plastenik je nešto vrhunsko, jer ovdje smo ostvarili jednu zavidnu proizvodnju,” rekao je Šerif Hušidić, poljoprivrednik i korisnik ILDP projekta iz Velike Kladuše.

Projekat je pomogao da se samozapošljavanjem žena i organizacijom adekvatne tehničke i finansijske podrške lokalnih uprava stvore uslovi za ravnomjerniji razvoj i ostanak ljudi, a posebno mladih u ruralnim područjima.

 “Ovaj projekat nam je puno pomogao. Prije je bilo jako teško, sad je puno bolje. Svaki mjesec imam nešto da prodam, bilo to luk, salata, špinat…,” rekla  je Rasima Halilović, poljoprivrednica i korisnica ILDP projekta iz Sanskog Mosta.

Pored plastenika i materijala, korisnici su dobili i teoretsku i praktičnu edukaciju, a  osiguran im je i otkup proizvoda iz plastenika, što je bio dodatni poticaj poljoprivrednim proizvođačima da se bave ovom vrstom proizvodnje.

“Mi smo definirali dva osnovna cilja u ovom projektu, a to je da povećamo kapacitete i održivost plasteničke proizvodnje međuopšinskom, odnosno institucijskom izgradnjom u sve tri općine. I drugi cilj nam je bio da razvijemo ljudske i tehničke kapacitete, permanentnom edukacijom kako teoretskom, tako i praktičnom,” rekao je Elvedin Miljković, koordinator za ILDP projekat međuopštinske saradnje u opštini Velika Kladuša.
    
Važan dio projekta međuopštinske saradnje predstavlja uspostavljanje Koordinacionog tijela za podršku poljoprivrednicima, u kojem sarađuje devet osoba iz vladinog sektora, privrede i nevladinog sektora. U radu tog tijela učestvovali su predstavnici sve tri opštine, zemljoradničke zadruge, te nevladinog sektora (Lokalna akciona grupa Una-Sana, udruženje plasteničara, srednja strukovna poljoprivredna škola). Projekat je postavio temelj za uspostavljanje saradnje sa privatnim i nevladinim sektorom putem izrade integriranog plana razvoja proizvodnje voća i povrća na otvorenom i u zatvorenom prostoru za period 2015-2018. godina.

“U sklopu ovog projekta mi smo ostvarili čvršću saradnju sa našim farmerima, i obezbjedili im sav repromaterijal, stručni nadzor, kao i plasman njihovih proizvoda na domaće tržište,” rekao je Senad Hadžibajrović, iz zemljoradničke zadruge “Agrisan”u  Sanskom Mostu.

Projekat uspostave međuopštinske saradnje u sektoru poljoprivrede, na području grada Bijeljina i opština Ugljevik i Lopare

Radinka Tešić, korisnica ILDP projekta i poljoprivrednica iz Lopara

U sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u plodnoj ravnici Semberije, u razmaku od samo 40-tak kilometara, smješteni su grad Bijeljina, te opštine Ugljevik i Lopare. Zajedničkim snagama, uz pomoć UNDP-a i Vlade Švicarske, u okviru ILDP-ovog “Projekta uspostave međuopštinske saradnje u sektoru polјoprivrede“, uspostavlјeno je međuopštinsko partnerstvo Grada Bijelјina i Opština Uglјevik i Lopare, koje je doprinijelo razvoju polјoprivrede regija Semberija i Majevica. U okviru projekta, uspostavljeni su Međuopštinski savjet za polјoprivredu koji čine predstavnici Grada Bijelјina i Opština Lopare i Uglјevik, Agrarnog fonda Grada Bijelјina, primarnih proizvođača i prerađivača i Resora za pružanje stručnih usluga u polјoprivredi u područnoj jedinici Bijelјina.

Međuopštinski savjet daje stručne i savjetodavne preporuke lokalnim upravama o unapređenju polјoprivrede na području regije, povećanju površina za proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru, stvaranju novih radnih mjesta u sektoru polјoprivrede, te uspostavlјanju održivog mehanizma koordinacije između proizvođača i prerađivača. Na osnovu tih preporuka, lokalne uprave mogu efikasnije usmjeravati budžetska sredstva u projekte i mjere koje će dovesti do bržeg rasta u oblasti polјoprivredne proizvodnje. Takođe, angažman Međuopštinskog savjeta za polјoprivredu omogućava bolјu zastuplјenost svih polјoprivrednih proizvođača iz regije na tržištu kao i uspostavlјanje snažnije veze između polјoprivrednih proizvođača i prerađivača.

“Lokalne uprave bi trebale da na najučinkovitiji način usmjeravaju svoja budžetska sredstva u one projekte i mjere koji će na najbrži način dovesti do rasta i razvoja poljoprivrede u ovim jedinicama lokalne samouprave u kojima je realizovan projekat,” rekao je Sreten Vučković, koordinator za ILDP projekat međuopštinske saradnje u Gradskoj upravi u Bijeljini.

Pored uspostavlјanja Međuopštinskog savjeta, u okviru projekta pružena je podrška sektoru plasteničke proizvodnje, kao djelatnosti koja u kratkom roku može ponuditi nova radna mjesta i ostvarenje dodatnih prihoda u seoskim područjima. Tokom realizacije projekta na teritoriji tri jedinice lokalne samouprave podignuto je 10.360 kvadratnih metara novih plastenika, obezbjeđena podrška za 27 poljoprivrednika koji su dobili plastenike, te pružene stručne usluge iz oblasti plasteničke proizvodnje. Osim toga, 125 poljoprivrednika je učestvovalo u obuci o osnovim principima Global Gap certifikacijem u okviru priprema za uvođenje GAP standarda, kao međunarodnog standarda dobre polјoprivredne prakse.

“Smatram da bi ove donacije trebalo da se nastave u nerazvijenim mjestima i opštinama, jer bi to dobro došlo svim ljudima na selu koji nisu finansijski jaki da se bave plasteničkom proizvodnjom,”
rekla  je Radinka Tešić, poljoprivrednica i korisnica ILDP projekta iz Tobuta u opštini Lopare.

Unapređenje i promocija turističke ponude u opštinama Jajce i Mrkonjić Grad

Mr. Velid Hrnjić, predstavnik planinarskog društva "Ćusine" iz Jajce

Sedamnaest kilometara vazdušne linije razdvaja Jajce i Mrkonjić Grad. Cestovnom linijom tek je nekoliko kilometara više. Ove dvije opštine nalaze se sa dvije strane međuentitetske linije, a ono što ih spaja su turistički potencijali, koji su unaprijeđeni i promovisani kreiranjem zajedničke turističke ponude. U okviru ILDP projekta “Unapređenje i promocija turističke ponude u Općini Jajce i Opštini Mrkonjić Grad“unaprijeđena je turistička infrastrukture na dvije turističke destinacije – na Plivskim jezerima (na teritoriji Općine Jajce) i Zelenkovcu (na teritoriji Opštine Mrkonjić Grad) – što predstavlja dobru osnovu za zajedničke promotivne  aktivnosti, i kreiranje zajedničkog turističkog proizvoda.

“Ja mislim da su ti regionalni projekti, u koje su uključene najmanje dvije ili više opština, potrebni kako bi se u punom kapacitetu eksploatisala ta oblast, jer ono što možda nema Jajce, ima Mrkonjić Grad i obrnuto,” rekao je Edin Hozan, načelnik Općine Jajce.

“Imamo odlično saradnju sa planinarskim društvom “Vidik”  iz Mrkonjić Grada, a sam taj projekat je je mala inicijalna kapsula koja tek treba da razvije i da doprinese razvoju turizma,” rekao je Velid Hrnjić, iz planinarskog društva Ćusine iz Jajce

“Imamo potrebu za komunikacijom i svakako da već imamo jedan oblik saradnje u smislu preporuke, dovođenja gostiju, davanja informacija, pružanja određenih usluga jedni drugima,” rekao je Boro Janković iz Eko centra Zelenkovac u Mrkonjić Gradu.

Zajednički projekat unapređenja i promocije turističke ponude u opštinama Jajce i Mrkonjić Grad povećao je konkurentnost tog mikro regiona u području turizma,  i to bi trebalo privući više posjetilaca te dovesti do povećanja prihoda od turizma. Projekat je omogućio kreiranje zajedničkih promotivnih materijala, te zajedničko učešće na sajmovima, čime je poboljšana konkurentnost obje opštine u sektoru turizma.

Saradnja sa susjednim opštinama - više mogućnosti za bolju budućnost svih građana

Ova priča o uspjehu ilustruje dobre prakse međuopštinske saradnje, koja je pokrenuta u okviru ILDP projekta uz pomoć Vlade Švicarske i UNDP-a. Takve priče mogu biti dobar primjer i za stanovnike i vlasti u drugim opštinama i gradovima širom Bosne i Hercegovine da saradnjom sa susjednim opštinama mogu brže i efikasnije napredovati, stvarajući tako više mogućnosti za bolju budućnost svih građana koji tamo žive.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno