Svjetlija budućnost za djecu i njihove dadilje u BiH

Trening dadilja sa novim potencijalnim klijentima
Trening dadilja sa novim potencijalnim klijentima

Sa stopom nezaposlenosti gotovo 45%, pronaći posao u Bosni i Hercegovini mnogima ponekad djeluje kao nemoguća misija.

Posebno ženama. Mnoge od njih već godinama bezuspješno pokušavaju prionaći posao, kako bi sebi i svojim porodicama osigurale svjetliju budućnost.

Danas, medutim, postoji projekat koji radi na tome da obezbjedi ženama mogućnost za bolji život. Procjenjeno je da u Banja Luci 4,000 žena, koje imaju preko 40 godina,  traže posao. Također, preko 2,000 djece čeka svoje mjesto u obdaništima. Organizacija profesionalne obuke za dadilje nastala je kao idealno riješenje za oba problema.

Izdvojeno

  • Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosi više od 40 posto.
  • U periodu od septembra 2013. do marta 2014. godine, 125 žena je prošlo 5 modula obuke.
  • Ovo je prva analiza pravnog okvira u području zapošljavanja dadilja u Bosni i Hercegovini.
  • Projekt sarađuje sa 71 organizacijom civilnog društva u 15 općina i gradova.
  • Europska unija je glavni donator projekta, a lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini su sufinancijer.

Žene su snaga

„Ne postoji sistematska obuka za dadilje u Bosni i Hercegovini ili zakon koji vodi ka njihovom zaposlenju“, kaže Tatjama Kuruzović, izvršna direktorica Centra za kreativni rad sa djecom - Dobri medo,  koja je pokrenula projekat.

„ Cilj projekta „Edukacije za dadilje - siguran put do posla“  ima za cilj da pronađe riješenja ovih problema i pomogne ženama da steknu nove vještine i nađu posao dok istovremeno pomažu roditeljima kojima je potrebna briga o djetetu.“

Udruženje „Dobri medo“ je je jedna od preko 70 organizacija civilnog društva koje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) podržava kroz svoj projekat Jačanje lokalne demokratije/demokracije (LOD), a uz pomoć sredstava Evropske unije. Bolja socijalna integracija i pomoć ugroženim pripadnicima društva su u fokusu LOD projekta koji se provodi u 15 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat je uključio 125 nezaposlenih žena u razrede predvođene timom stručnjaka psihologije, učitelja i pedijatara. Također je kreiran Priručnik za obuku, kao i web stranica za pomoć pri zapošljavanju obučenih dadilja.

Ova online baza podataka je prva takve vrste u Bosni i Hercegovini, te ima za cilj pružanje pomoći roditeljima u olašanoj i sigurnoj potrazi za dadiljama, kao i priliku da roditelji na forumu razmijenjuju svoja iskustva i bolje se upoznaju sa potencijalnim zaposlenicima.  

„Žene su snaga svakog društva i ovakvi projekti su od izuzetne važnosti“, rekao voditelj UNDP projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije (LOD), Samir Omerefendić.

„Sistematsko rješavanje nezaposlenosti, a pogotovo ekonomsko osnaživanje žena, jedan je od preduslova smanjenja siromaštva i izgradnje demokratskog društva“, dodao je on.

Ekonomska kriza i velika stopa nezaposlenosti, posebno među ženama, jedan je od najvećih problema sa kojima se Bosna i Hercegovina susreće.  UNDP radi sa državnim i lokalnim upravama i organizacijama civilnog društva kroz podršku inicijativama poput ove u Banja Luci, u cilju osiguravanja osnaživanja i ekonomske nezavisnosti žena.

„Važnost ove inicijative je prepoznata o sufinansirana od strane uprave grada Banja Luka“, istakla je gospođa Kuruzović. „Nadamo se da će u budućnosti nadležna ministarstva raditi na donošenju pravne regulative u ovoj oblasti, kao što je i bio jedan od zaključaka konferencije. U Banjaluci postoji još puno nezaposlenih žena, kojima je ovakva pomoć prijeko potrebna.“

Borka Karalić se zaposlila i prije završetka obukeBorka Karalić se zaposlila i prije završetka obuke

Za Borku Karalić obuka se isplatila prije nego je bila okončana.

Borka Karalić je izgubila posao prije devet godina nakon nekoliko desetina godina rada u upravi. Nakon više godina potražnje za poslom koja nije urodila plodom, ona je čuvala djecu prijateljima i poznanicima, ali nikada nije pomislila da će to postati njena profesija.

Borka je odlučila da ide na obuku i na pola puta je zaposlila jedna porodica.

„Ovaj trening bi bio veoma koristan i drugima“, kaže ona. „Zato što smo mi generacija koja je bez posla, a još uvijek sposobna za rad. Ja sam veoma sretna da sam tako brzo dobila posao dadilje.“