Svjetlija budućnost za djecu i njihove dadilje u BiH

Trening dadilja sa novim potencijalnim klijentima
Trening dadilja sa novim potencijalnim klijentima

Sa stopom nezaposlenosti gotovo 45%, pronaći posao u Bosni i Hercegovini mnogima ponekad djeluje kao nemoguća misija.

Posebno ženama. Mnoge od njih već godinama bezuspješno pokušavaju prionaći posao, kako bi sebi i svojim porodicama osigurale svjetliju budućnost.

Danas, medutim, postoji projekat koji radi na tome da obezbjedi ženama mogućnost za bolji život. Procjenjeno je da u Banja Luci 4,000 žena, koje imaju preko 40 godina,  traže posao. Također, preko 2,000 djece čeka svoje mjesto u obdaništima. Organizacija profesionalne obuke za dadilje nastala je kao idealno riješenje za oba problema.

Izdvojeno

  • Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosi više od 40 posto.
  • U periodu od septembra 2013. do marta 2014. godine, 125 žena je prošlo 5 modula obuke.
  • Ovo je prva analiza pravnog okvira u području zapošljavanja dadilja u Bosni i Hercegovini.
  • Projekt sarađuje sa 71 organizacijom civilnog društva u 15 općina i gradova.
  • Europska unija je glavni donator projekta, a lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini su sufinancijer.

Žene su snaga

„Ne postoji sistematska obuka za dadilje u Bosni i Hercegovini ili zakon koji vodi ka njihovom zaposlenju“, kaže Tatjama Kuruzović, izvršna direktorica Centra za kreativni rad sa djecom - Dobri medo,  koja je pokrenula projekat.

„ Cilj projekta „Edukacije za dadilje - siguran put do posla“  ima za cilj da pronađe riješenja ovih problema i pomogne ženama da steknu nove vještine i nađu posao dok istovremeno pomažu roditeljima kojima je potrebna briga o djetetu.“

Udruženje „Dobri medo“ je je jedna od preko 70 organizacija civilnog društva koje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) podržava kroz svoj projekat Jačanje lokalne demokratije/demokracije (LOD), a uz pomoć sredstava Evropske unije. Bolja socijalna integracija i pomoć ugroženim pripadnicima društva su u fokusu LOD projekta koji se provodi u 15 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat je uključio 125 nezaposlenih žena u razrede predvođene timom stručnjaka psihologije, učitelja i pedijatara. Također je kreiran Priručnik za obuku, kao i web stranica za pomoć pri zapošljavanju obučenih dadilja.

Ova online baza podataka je prva takve vrste u Bosni i Hercegovini, te ima za cilj pružanje pomoći roditeljima u olašanoj i sigurnoj potrazi za dadiljama, kao i priliku da roditelji na forumu razmijenjuju svoja iskustva i bolje se upoznaju sa potencijalnim zaposlenicima.  

„Žene su snaga svakog društva i ovakvi projekti su od izuzetne važnosti“, rekao voditelj UNDP projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije (LOD), Samir Omerefendić.

„Sistematsko rješavanje nezaposlenosti, a pogotovo ekonomsko osnaživanje žena, jedan je od preduslova smanjenja siromaštva i izgradnje demokratskog društva“, dodao je on.

Ekonomska kriza i velika stopa nezaposlenosti, posebno među ženama, jedan je od najvećih problema sa kojima se Bosna i Hercegovina susreće.  UNDP radi sa državnim i lokalnim upravama i organizacijama civilnog društva kroz podršku inicijativama poput ove u Banja Luci, u cilju osiguravanja osnaživanja i ekonomske nezavisnosti žena.

„Važnost ove inicijative je prepoznata o sufinansirana od strane uprave grada Banja Luka“, istakla je gospođa Kuruzović. „Nadamo se da će u budućnosti nadležna ministarstva raditi na donošenju pravne regulative u ovoj oblasti, kao što je i bio jedan od zaključaka konferencije. U Banjaluci postoji još puno nezaposlenih žena, kojima je ovakva pomoć prijeko potrebna.“

Borka Karalić se zaposlila i prije završetka obukeBorka Karalić se zaposlila i prije završetka obuke

Za Borku Karalić obuka se isplatila prije nego je bila okončana.

Borka Karalić je izgubila posao prije devet godina nakon nekoliko desetina godina rada u upravi. Nakon više godina potražnje za poslom koja nije urodila plodom, ona je čuvala djecu prijateljima i poznanicima, ali nikada nije pomislila da će to postati njena profesija.

Borka je odlučila da ide na obuku i na pola puta je zaposlila jedna porodica.

„Ovaj trening bi bio veoma koristan i drugima“, kaže ona. „Zato što smo mi generacija koja je bez posla, a još uvijek sposobna za rad. Ja sam veoma sretna da sam tako brzo dobila posao dadilje.“

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno