Pregled

Čime se bavimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 miliona američkih dolara kroz svoje četiri ključne oblasti djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvoj, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje sa ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 miliona američkih dolara programskih sredstava.

Naši ciljevi

Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju. više

Projekat EXPLODE povećava sigurnost bh. građana

Projekat EXPLODE povećava sigurnost bh. građana uništavanjem municije i viška oružja više

Naše priče

Vakcinacija psa u Jajcu

Psi i razvoj: Neočekivano uspješna priča

Elzemina Bojičić je zagazila u blato u napuštenoj vojarni izvan Jajca, grada u Bosni i Hercegovini, i polako se približava jednom od mnoštva pasa koje držeViše 

Posao šumara je drugi na svjetskoj listi najopasnijih zanimanja

Sigurnost radnika na prvom mjestu

Težak fizički rad pod otvorenim nebom, po kiši, snijegu ili vrućini, bio bi kratak opis radnog dana uposlenika Šumsko-gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ Kupres. Nakon što dobijuViše 

Više

Projekti i inicijative

 • Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ))

  Projekat je zajednička inicijativa UNDP-a, UNICEF-a i UNHCR-a koja se temelji se na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci općinama u regiji Birač, te potiče na međuopćinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu. Ovakav pristup podrazumijeva jačanje koordinacije od dna prema vrhu, kao i teritorijalne povezanosti, uz primjenu EU LEADER principa. Više 

 • Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)

  Projekat se bavi pitanjima prevencije i liječenja HIV/AIDS-a kroz seriju ciljanih aktivnosti usmjerenih na smanjenje prenošenja HIV-a i unapređenje liječenja HIV-a, te putem pružanja njege i podrške populacijama koje su u najvećem riziku.Više 

 • Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

  Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.Više 

 • Zeleni ekonomski razvoj

  Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva / Energy Service Directive, EPBD directive), prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti. Trenutno, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti.Više 

Pogledajte sve projekte