Pregled

Čime se bavimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 miliona američkih dolara kroz svoje četiri ključne oblasti djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvoj, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje sa ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 miliona američkih dolara programskih sredstava.

Naši ciljevi

Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju. više

image
Projekat EXPLODE povećava sigurnost bh. građana

Projekat EXPLODE povećava sigurnost bh. građana uništavanjem municije i viška oružja više

Naše priče

  • Posao šumara je drugi na svjetskoj listi najopasnijih zanimanja

    Sigurnost radnika na prvom mjestu

    Težak fizički rad pod otvorenim nebom, po kiši, snijegu ili vrućini, bio bi kratak opis radnog dana uposlenika Šumsko-gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ Kupres. Nakon što dobijuViše

Projekti i inicijative

Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ))

Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ))

Projekat je zajednička inicijativa UNDP-a, UNICEF-a i UNHCR-a koja se temelji se na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci općinama u regiji Birač, te potiče na međuopćinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu. Ovakav pristup podrazumijeva jačanje koordinacije od dna prema vrhu, kao i teritorijalne povezanosti, uz primjenu EU LEADER principa. Više

 Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)

Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)

Projekat se bavi pitanjima prevencije i liječenja HIV/AIDS-a kroz seriju ciljanih aktivnosti usmjerenih na smanjenje prenošenja HIV-a i unapređenje liječenja HIV-a, te putem pružanja njege i podrške populacijama koje su u najvećem riziku. Više

Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći. Više

Zeleni ekonomski razvoj

Zeleni ekonomski razvoj

Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva / Energy Service Directive, EPBD directive), prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti. Trenutno, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti. Više

Pogledajte sve projekte