Pregled

Čime se bavimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 miliona američkih dolara kroz svoje četiri ključne oblasti djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvoj, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje sa ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 miliona američkih dolara programskih sredstava.

Naši ciljevi

Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju. više

Projekat EU STAR povećava sigurnost bh. građana i zajednica

Misija EU STAR projekta je da se smanje rizici i prijetnje po mir, stabilnost i razvoj u BiH, tako što se doprinosi unapređenju sistem održivog upravljanja zalihama municije u državi. Dvogodišnji projekat finansira Evropska unija u iznosu od 2,8 miliona eura.više

Naše priče

Proces pravljenja "Kupreškog sira"
Kupreški sir osvaja domaće tržište

Kanton 10 je među najsiromašnijim regijama u Bosni i Hercegovini, sa visokom stopom nezaposlenosti, pogotovo povratnika i najranjivijih kategorija stanovništva. Mali farmeri razuđene kupreške regije suViše 

Finansiranje troškova grijanja za energetski neefikasne javne zgrade je najveći problem javnih administracija na državnom nivou.
Rješenja za održivu energiju

Iako bogata obnovljivim izvorima energije, Bosna i Hercegovina je u najranijem stadiju razvitka svojih ogromnih potencijala, trenutno trošeći oko 20% BDP-a na energiju (tri puta višeViše 

Više

Projekti i inicijative

  • Zeleni ekonomski razvoj

    Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva / Energy Service Directive, EPBD directive), prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti. Trenutno, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti.Više 

  • Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ)

    Projekat je zajednička inicijativa UNDP-a, UNICEF-a i UNHCR-a koja se temelji se na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci općinama u regiji Birač, te potiče na međuopćinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu. Ovakav pristup podrazumijeva jačanje koordinacije od dna prema vrhu, kao i teritorijalne povezanosti, uz primjenu EU LEADER principa. Više 

  • Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

    Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.Više 

Pogledajte sve projekte

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno