Energija i okoliš

Energetska efikasnost i održivost okoliša suštinske su komponente evropske budućnosti za zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Uz generalno nizak nivo svijesti o međuovisnosti okoliša i razvoja, postavljanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti prilično je ograničeno. UNDP svoju podršku fokusira na to da osigura da BiH posjeduje ljudske i finansijske resurse za održivo korištenje svojih okolišnih i prirodnih resursa, da ispunjava okolišne Acquise EU i kreira zeleni, vitalan ekonomski rast i održivu egzistenciju za svoje stanovništvo. Krajnji cilj Sektora za energiju i okoliš u BiH jeste da temeljno promijeni razumijevanje okoliša, uključujući vodne resurse, i pitanja održive energije u zemlji, od trenutne percepcije kao tereta do shvatanja da su ovo važne prednosti za sadašnji i budući razvoj. više

image
Zaštita bioraznolikosti u Livanjskom polju

Glavni cilj projekta Integriranje smjernica za očuvanje kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore - KARST je bio da se podrži proces prostornog planiranja na kantonalnom nivou, sa naglaskom očuvanja bioraznolikosti i na pravila upravljanja krškim poljima.više

Naše priče

 • Ilija Brdar, 65 godina, povratnik u Lohovo, selo sa oko 25 povratnika u općini Bihać u zapadnoj Bosni, zaljeva svoju baštu

  Voda nalazi svoj put

  Uprkos obilnim vodnim resursima u Bosni i Hercegovini, pristup sigurnoj vodi za piće prilično je ispod EU standarda: trenutno je oko 65% stanovništva priključeno na mreževiše

 • Više
 • Finansiranje troškova grijanja za energetski neefikasne javne zgrade je najveći problem javnih administracija na državnom nivou.

  Rješenja za održivu energiju

  Iako bogata obnovljivim izvorima energije, Bosna i Hercegovina je u najranijem stadiju razvitka svojih ogromnih potencijala, trenutno trošeći oko 20% BDP-a na energiju (tri puta viševiše

Projekti i inicijative

Projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina obiluje izvorima energije iz biomase, a ruralno stanovništvo naročito ovisi o drvnoj biomasi za proizvodnju energije. Međutim, i pored velikog potencijala za proizvodnju energije iz biomase, veliki broj međusobno povezanih tržišnih barijera – uključujući ograničenu dostupnost finansiranja, nedostatak poslovnih modela i upravljačkih sposobnosti, ograničenu dostupnost informacija i nedovoljnu svijest – u kombinaciji ograničavaju samoodrživ rast ovog tržišta. više

Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjena

Svijest o energetskoj efikasnosti i održivoj energiji još uvijek je prilično niska u Bosni i Hercegovini. Javne zgrade u BiH koriste sisteme grijanja koji 'sagorijevaju' i energiju i javne budžete. Nedavne studije pokazuju da sektor zgrada ima udio od 57% u ukupnoj potrošnji energije u BiH (u poređenju sa manje od 40% u zemljama EU). Prosječna javna zgrada godišnje troši 220 kWh/m2 za potrebe grijanja, količinu koja se kategoriše kao energetski potpuno neefikasna po Programu upravljanja okolišem i revizije okoliša (EMAS) Evropske unije. Ovo također predstavlja veliki teret za općinske budžete. više

Zeleni ekonomski razvoj

Zeleni ekonomski razvoj

Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva / Energy Service Directive, EPBD directive), prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti. Trenutno, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti. više

Pogledajte sve projekte
Vezane publikacije
Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za BiH

Strategija, koju je usvojio Savjet ministara u saradnji sa entitetskim vladama, predstavlja inovativan plan ekonomskog razvoja koji definiše neophodne aktivnosti koje bi omogućile ekonomski rast (uz istovremeno sprječavanje uništavanje okoliša) u oblastima kao što su: poljoprivreda, biodiverzitet i osjetljivi ekosistemi, energetika, šumarstvo, zdravstvo, turizam i vodoprivreda.

Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija

Savjet ministara BIH i entitetske vlade su usvojile Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (SNC) prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), koji je predat UNFCCC sekretarijatu u Bonu. 

Udžbenik “Energija i okoliš”

Ovaj udžbenik je prilagođen i štampan u okviru projekta Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem energije iz biomase u Bosni i Hercegovini - Biomass“