Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje

Sektor za socijalno uključivanje i demokratsku upravu pomaže državnim, entitetskim i lokalnim vlastima u BiH da postignu više standarde efikasnosti upravljanja kroz bolje planiranje, budžetiranje, osiguranje javnih dobara za građane i odgovornost. Rješavajući ove izazove UNDP djeluje na izradi politika koje se odražavaju na živote običnih građana i, posebno, najranjivijih grupa. Kroz implementaciju inkluzivnijih, građanima okrenutih politika djelovanja i zakona vezanih za pristup EU, Sektor pruža podršku aktivnostima usmjerenim prema socijalno isključenim grupama u ruralnim zajednicama, izbjeglicama i interno raseljenim osobama, osobama sa invaliditetom, starijim osobama, Romima i osobama koje žive sa HIV-om i tuberkulozom. Sektor za socijalno uključivanje i demokratsku upravu kroz svoje je aktivnosti usmjeren ka jačanju demokratske uprave, i uglavnom je fokusiran na lokalnu upravu te inkluzivne, građanima okrenute politike djelovanja i zakone vezane za pristup EU.Detaljno

Naši ciljevi

Vidljiv i mjerljiv doprinos smanjenju siromaštva, kroz realizaciju aktivnosti u okviru sektora ruralnog i regionalnog razvoja...Naši ciljevi

Otvaranje rekontruisane laboratorije za dijagnozu tuberkuloze

Rekonstrukcija laboratorije će omogućitipoboljšanje radnih uslova u skladu sa preporučenim mjerama kontrole infekcije i smjernicama Svjetske banke. Nakon rekonstrukcije, labaratorija će također ipuniti BSL 2 sigurnosne preporuke, koje omogućuju sigurnije uslove rada za radnike u laboratoriji i bolji kvalitet procesuiranja labaroratorijskih analiza.Više

Naše priče

Prim. dr. Vesna Hadžiosmanović i Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH

Ljubav i posvećenost mogu pobijediti stigmu

Kada se početkom januara rodila beba u Sarajevu, otpočela je nova era borbe protiv stigme sa kojima se suočavaju ljudi oboljeli od HIV/AIDS-a u Bosni iViše 

Kako kreirati program za djecu sa invaliditetom? Pozovete ih da pomognu.

Korisnik u centru pažnje: argument za e-dostupnost

Zamislite da imate oštećenje vida – kako biste koristili bankomat? Kako biste čekirali avionsku kartu ili kupili kartu za autobus na aparatu? Koji hardware i softwareViše 

Više

Projekti i inicijative

  • Koordinirani nacionalni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu

    HIV/AIDS je do sada u Bosni i Hercegovini (BiH) imao ograničen utjecaj, uz svega 74 zabilježena slučaja osoba koje žive sa bolešću i trenutno su na antiretroviralnoj terapiji. Iako je prevalencija HIV/AIDS-a u BiH niska, fokus na sprečavanju povećanja broja infekcija je visok. Rano prepoznavanje oboljenja omogućava pojedincima da poduzmu korake od koristi i za njihovo zdravlje i za javno zdravstvo, a rano liječenje inficiranih znatno smanjuje rizik prenošenja HIV-a na druge. Više 

  • Jačanje DOTS strategije u Bosni i Hercegoviniant and Infection Control, in Bosnia and Herzegovina (BiH)

    Oko jedne trećine svjetske populacije inficirano je bakterijom tuberkuloze (TBC), međutim, samo mali dio inficiranih i oboli od TBC-a. Do 20 miliona života spašeno je od 1995. godine kroz DOTS (Directly Observed Treatment Short-course – Direktno nadzirano kratkotrajno liječenje tuberkuloze) i Stop TBC strategije.Više 

Pogledajte sve projekte