Pravda i sigurnost

Aktivnosti Sektora za pravdu i sigurnost osmišljene su kako bi se osigurao efikasan rad sudskih institucija, pristup pravdi i njeno ostvarivanje, te unapređenje sigurnosti ljudi u Bosni i Hercegovini. Ciljevi Sektora su unapređenje kapaciteta kantonalnih/okružnih pravosudnih institucija u BiH i izgradnja sigurnijih zajednica, što uključuje sudske, policijske i usluge iz oblasti ljudskih prava; podrška bh. građanima, prvenstveno žrtvama, svjedocima i ranjivim grupama; i smanjenje rizika i prijetnji od prirodnih nesreća i negativnih posljedica rata, kao što su oružje, eksplozivna sredstva i mine.

Sektor za pravdu i sigurnost je kroz svoje aktivnosti usmjeren na prevenciju kriza i oporavak, sa glavnim fokusom na smanjenje prijetnji koje izazivaju prirodne katastrofe, minska polja, malo oružje i lako naoružanje, te pitanja migracije. Kroz svoje aktivnosti, Sektor za pravdu i sigurnost također je usmjeren prema konceptima socijalnog uključivanja i uprave. Dominantni fokus je na sveobuhvatnoj participatornoj izradi i implementaciji politika, kako bi se osigurale kvalitetne i inkluzivne usluge osnovne socijalne zaštite i zapošljavanja, a posebna pažnja pridaje se omogućavanju pristupa i učešća socijalno isključenih i ranjivih grupa. Detaljno

Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (Projekat EXPLODE)

Projekat EXPLODE je nastavak Projekta kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, koji je UNDP provodio u periodu 2005-2012. Kako nekontrolirane eksplozije mogu uzrokovati raseljavanje osoba koje žive u blizini skladišta municije i izazvati teške implikacije po sigurnost i razvoj lokalnog stanovništva te uistinu rezultirati humanitarnom krizom, od krucijalnog je značaja spriječiti nekontrolirane eksplozije stare i nestabilne municije. Stoga je tekući projekat osmišljen da podrži rad Ministarstva odbrane BiH pružanjem obuke za osoblje ministarstva u najnovijim i najsigurnijim metodama uništavanja municije. više

Naše priče

 Bosnia and Herzegovina - #1 at “lending a leg” to ban landmines
Upoznajte neke od pristalica kampanje “Posudi svoju nogu” iz BiH

Bosna i Hercegovina – broj jedan u “posuđivanju noge” za zabranu mina

4 April, 2013 was the 14th anniversary of the Landmine Ban Convention, which is celebrated as the International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action.više 

Preko 100.000 komada streljiva i eksplozivnih naprava je prikupljeno od septembra 2013.

Bosna i Hercegovina bira život bez oružja

Dubica je mali grad na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U proteklih šest mjeseci u ovoj, naizgled mirnoj općini dogodilo se nekoliko ozbiljnih iviše 

Više

Projekti i inicijative

  • Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (projekat EXPLODE)

    Projekat EXPLODE je nastavak Projekta kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, koji je UNDP provodio u periodu 2005-2012. Kako nekontrolirane eksplozije mogu uzrokovati raseljavanje osoba koje žive u blizini skladišta municije i izazvati teške implikacije po sigurnost i razvoj lokalnog stanovništva te uistinu rezultirati humanitarnom krizom, od krucijalnog je značaja spriječiti nekontrolirane eksplozije stare i nestabilne municije. Stoga je tekući projekat osmišljen da podrži rad Ministarstva odbrane BiH pružanjem obuke za osoblje ministarstva u najnovijim i najsigurnijim metodama uništavanja municije.više 

  • Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

    Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.više 

  • Projekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocima

    U periodu 1992.-1995. Bosna i Hercegovina (BiH) bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, koji je karakteriziralo sistematsko i rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i koji je rezultirao gubitkom oko 100.000 života. Suočavanje sa događajima iz nedavne prošlosti, naročito borbom protiv nekažnjavanja ratnih zločina, prepoznato je kao jedan od osnovnih preduslova za pomirenje i napredak, kako unutrašnji tako i vanjski, i za razvitak BiH u demokratsku i sigurnu zemlju.više 

Pogledajte sve projekte