Psi i razvoj: Neočekivano uspješna priča

Vakcinacija psa u Jajcu

Elzemina Bojičić je zagazila u blato u napuštenoj vojarni izvan Jajca, grada u Bosni i Hercegovini, i polako se približava jednom od mnoštva pasa koje drže ovdje lancima vezane i nudi mu neku slasticu samo da bi ga izmamila iz njegove trošne kućice. Pas prilazi samovoljno, tako da mu ona može maknuti lanac oko vrata i zamijeniti ga tkanim ovratnikom. Ubrzo će ovaj pas, zajedno sa gotovo 70 drugih, koliko ih je smješteno u ovom komunalnom skloništu, biti na putu za Njemačku gdje će ga neko usvojiti.

Samo koju 'godinicu' ranije gospođa Bojičić, projektna koordinatorica UNDP-a, nije mogla ni pomisliti da će se jednog dana baviti pitanjem pasa. „Godine 2009. smo proveli jedno istraživanje u Bosni i Hercegovini propitujući ljude o tome šta su prijetnje sigurnosti u njihovim lokalnim zajednicama. A rezultati su pokazali da su psi lutalice pominjani prečesto“, govori nam iz svoje kancelarije u Sarajevu. „Ono što smo očekivali je da ljudi pričaju o problemima kao što su minska polja, nasilje u porodici, maloljetničko nasilje, saobraćaj. Takve stvari. Ali ljudi su uporno ponavljali kako je njihova vlastita sigurnost ozbiljno ugrožena problemima koje imaju sa psima lutalicama – napadi na ljude, napadi na stoku, širenje zaraza. Nisu se osjećali sigurno sa psima lutalicama u njihovim zajednicama.“

Danas je UNDP BiH već dvije godine u partnerstvu sa Međunarodnim fondom za dobrobit životinja (International Fund for Animal Welfare - IFAW), a osnovni cilj tog partnerskog odnosa je: pomoći bosanskohercegovačkim lokalnim zajednicama da riješe svoj problem pasa lutalica. Proces razvoja humane zajednice afirmiše UNDP vrijednosti kao što su osnaživanje lokalnih zajednice da sami, u svojim lokalnim zajednicama, rade na održivim rješenjima problema sa kojima su suočeni. Okupljeni predstavnici lokalne zajednice dolaze do zajedničkog razumijevanja problema koji dovode u vezu sa psima lutalicama, razvijaju planove koji se bave ovim problemima i rade na njihovoj provedbi. Iako predstavnici UNDP-a i IFAW-a vode čitav proces, najteži dio posla iznose u potpunosti predstavnici lokalne zajednice, a plan koji je rezultat njihovog rada u cjelosti se oslanja na raspoložive resurse u toj zajednici.

Bojičić gaca kroz novembarsko blato zato što je grad Jajce odlučio da je neophodno da zatvore svoj azil. Godinama su se osjećali zaglavljeno između spoznaje da je taj azil nehumano rješenje s jedne, a da nemaju nikakvu alternativu, s druge strane. Zbrinjavanje 30 do 40 pasa sa ulica Jajca nije riješilo gradski problem sa psima lutalicama. Došlo bi još novih pasa, zauzimajući teritoriju, i opet bi opština imala finansijski teret: da zbrine nove pse pored onih koje je već smjestila u azil. Ali, novi Plan razvoja humane zajednice im je pomogao da se bave onim što dovodi do tog problema, a ne samo sa posljedicama. Predstavnici zajednica su otkrili da su tri od četiri psa na ulicama zbog ljudskog faktora (nemarnost ili napuštanje, nedostatak sterilizacije), dok su prethodne intervencije rješavale samo direktno problem sa psima. Trenutnim planom još uvijek je obuhvaćena registracija pasa, sterilizacija/kastracija, te vakcinacija i za vlasničke i za ulične pse. Međutim, plan takođe predviđa promociju lokalnog zbrinjavanja pasa, edukaciju djece kroz rad opštinske policije u školama, edukacija vlasnika pasa, osnivanje adekvatnog servisa koji bi se brinuo o sadašnjim psima lutalicama i obuka ljudi da hvataju pse na humani način, edukacije veterinara i opskrbljavanje veterinarskih klinika potrebnom opremom. Sve ovo će pomoći zajednici da na bolji način koriste ograničene resurse, radeći zajedno na rješavanju problema pasa lutalica na održivi način.

Opštinski veterinar, Samir Damović, je već uveliko svjestan promjena koje su nastupile na području Jajca. „Do početka ovih aktivnosti meni nikad niko nije došao, doveo svog psa i tražio da sterilišem njegovog ljubimca“, rekao je i dodao: „Ljudi, jednostavno, nisu ni pomišljali na to. Ali, prošle sedmice došla mi je jedna porodica sa zahtjevom da udomi psa i veoma jasno navela da žele da taj pas bude kastriran da im ne bi pobjegao tražeći kuje. To je nevjerovatan pomak naprijed!“

„Stanovnici sa područja općine Jajce su sa takvim entuzijazmom prihvatili čitav ovaj projekat kao i svesrdnu pomoć  u procesu izrade svog plana, tj. planiranja kako da riješe ovaj problem, da su započeli realizaciju tog plana čak i prije no što su dobili bilo koji vid novčane ili materijalne pomoći“, izjavila je Kate Atema, IFAW-ova direktorica Programa za kućne ljubimce. „Ovakve vrste inicijativa na lokalnim nivou, maksimalno korištenje lokalnih resursa kao i iskazana predanost, pokazuju kako proces razvoja humane zajednice zapravo radi, te ukazuju na to kako ovaj projekat doprinosi boljoj lokalnoj zajednici i za ljude i za pse.“

UNDP-a i IFAW-a partnerstvo već počinje da postiže pozitivan efekat u oblasti rješavanja problema pasa lutalica. I kako kaže Amela Ćosović Medić, rukovoditeljica Sektora pravde i sigurnosti u UNDP-u BiH, postavljanjem problema pasa lutalica u kategoriju sigurnosti stanovništva istovremeno doprinosimo i jačanju pomirenja i izgradnji mira. „Na kraju krajeva, populacija pasa lutalica ne poznaje nikakve općinske granice“, kaže ona. „Ljudi iz raznih sredina i iz različitih entiteta pričaju međusobno, razmjenjuju korisna iskustva da bi riješili jedan te isti problem, te zajedno traže najbolje moguće rješenje.“

Od 2013. godine, UNDP BiH i IFAW su radili sa sedem opština u BiH na Planu razvoja humane zajednice: Jajce, Lopare, Sanski Most, Ključ, Gradačac, Mrkonjić Grad i Trebinje. Na ovaj način su za više od 200.000 ljudi stvorene stabilne osnove za bolju i sigurniju zajednicu i za ljude i za pse. Od početka projekta u ovim zajednicama broj lokalno zbrinutih pasa se povećao, broj prijavljenih slučajeva napada pasa ili drugih životinja na ljude se smanjio, stotine udomljenih pasa i pasa lutalica su sterilisani, hiljade djece je naučilo kako da se na pravi način brinu o psima i da prepoznaju govor tijela pasa, četiri veterinarske klinike su u potpunosti opremljene da vrše sterilizaciju u skladu sa IFAW protokolom, šestoro ljudi je obučeno za humano hvatanje pasa, a IFAW je omogućio da obrazovni materijali budu dostupni za sve škole u BiH na lokalnim jezicima. Očekuje se da uspješni rezultati u ovim opštinama podstaknu i da se nastavi zajednički rad UNDP-a i IFAW-a i u drugim opštinama.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno