UNDP i sistem UN

UNDP je najveća razvojna agencija sistema Ujedinjenih nacija i njena uloga u Timu UN u BiH (UNCT) je koordinacija. UNDP vodi brigu o funkcioniranju Ureda rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, daje koordinacijsku podršku svim UN agencijama i pruža finansijsku, tehničku i pomoć u smislu ljudskih resursa programima i projektima sestrinskih agencija i ostalih razvojnih partnera.

Tim Ujedinjenih nacija u BiH sastoji se od devet UN programa i specijaliziranih agencija (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNFPA, WHO, ILO, UNESCO, UN Women, UNV), Bretton Woods institucija (Svjetska banka, IFC, IMF), UNICTY i IOM. Nekoliko nerezidentnih UN agencija djeluje u BiH kroz provedbu Okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2010-2014 (UNIDO, UNEP, UN-HABITAT, IFAD, UNECE) i kroz svoje individualne projekte i tehničku pomoć (IAEA, FAO, UNODC).

Koordinaciju UNCT-a omogućava Ured rezidentnog koordinatora UN-a (RCO), čija je glavna funkcija da podržava UNCT kroz pružanje koordinirane i analitičke pomoći, identifikaciju zajedničkih UN inicijativa i jamstvo da je svestrana UN ekspertiza na raspolaganju BiH partnerima u njihovim naporima da unaprijede razvoj zemlje. Ured rezidentnog koordinatora ima pet funkcionalnih stubova koji odražavaju UN prioritete u BiH: 1) Vladavina prava, 2) Mir i razvoj, 3) Ljudska prava, 4) UN koordinacija i monitoring i evaluacija, i 5) Odnosi s javnošću.

Rezidentni koordinator UN-a u Bosni i Hercegovini je Yuri Afanasiev. On je također i rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH. Obje dužnosti preuzeo je u februaru 2010. godine.

Rad Tima UN u BiH vođen je srednjoročnim – obično petogodišnjim – strateškim okvirom pod nazivom Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). UNDAF za BiH koji pokriva period 2010-2014 potpisan je sa Vijećem ministara BiH u martu 2009. godine i ocrtava prioritetna područja pomoći UNCT-a u BiH i ključne strateške ishode, zajednički definirane sa BiH partnerima. U njemu je kao sveobuhvatni prioritet prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: ruralni i regionalni razvoj, socijalno uključivanje i demokratska uprava, pravda i sigurnost, i energija i okoliš. Provedba UNDAF-a počela je u januaru 2010. godine, a UNCT zajednički realizira sredstva u visini od blizu 45 miliona američkih dolara godišnje. UNCT je od početka UNDAF-a zajednički realizirao više od 131 milion američkih dolara i na putu je da do kraja programskog ciklusa 2014. godine realizira preko 220 miliona američkih dolara.

UNCT u BiH će tokom 2013. godine pokrenuti novi proces zajedničkog planiranja, uz bliske konsultacije sa bh. i međunarodnim partnerima, i izraditi naredni UNDAF za BiH za period 2015-2019. Očekuje se da će naredni UNDAF biti finaliziran i potpisan od strane Vijeća ministara BiH početkom 2014. godine, sa početkom zvanične provedbe u 2015. godini.

UNCT je završio provođenje četiri velika zajednička UN programa u vrijednosti 32 miliona američkih dolara, najvećim dijelom finansirana od strane Vlade Kraljevine Španije uz kofinansiranje lokalnih vlasti kroz Fond za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) dodijeljen Bosni i Hercegovini 2010. godine. Fokus programa je na sljedećim oblastima: Kultura i razvoj, Ekonomska uprava (prvenstveno upravljanje vodama), Zaštita okoliša (prije svega energetska efikasnost i prikupljanje podataka o stanju okoliša) i Zapošljavanje i migracija mladih.

UNCT je nedavno priveo kraju provođenje nekoliko drugih zajedničkih UN programa koji su se bavili pitanjima i izazovima spolno zasnovanog nasilja u BiH i provedbom Akcionog plana za Rome. U skladu sa svojom strateškom odlukom, donesenom 2011. godine, da pokrene proces razvoja naredne generacije zajedničkih UN programa, UNCT je već uključio svoje BiH partnere u proces izrade koji bi trebao rezultirati sa nekoliko novih zajedničkih UN inicijativa 2013. godine. Fokus nove generacije zajedničkih UN programa je, između ostalog, na odgovaranju na goruće razvojne izazove BiH u oblastima mira i pomirenja, tranzicijske pravde, dugotrajne raseljenosti, ravnopravnosti spolova, socijalne brige i zaštite, i energetske efikasnosti  i okoliša.

UNCT također provodi sveobuhvatnu suradnju i koordinaciju na poljima prevencije HIV/AIDS-a, problema mladih i zapošljavanja, osoba sa invaliditetom, lokalnog razvoja i pitanja Roma.

UN agencije u Bosni i Hercegovini

Kontaktirajte UNDP u Bosni i Hercegovini
Medijski upiti Telefon: +387 (033) 293 400
Fax: +387 (033) 552 330
Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora
Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora

Bosna i Hercegovina je prošla kroz izazovnu godinu kada je u pitanju održavanje političke stabilnosti, ali i kada je u pitanju postizanje progresa u procesu evropskih integracija, što deklarativno ostaje ključni strateški i razvojni plan za zemlju.

Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: Mit i stvarnost
RURALNI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI: MIT I STVARNOST

Kakav je društveni razvoj u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine? Gdje većina tih ljudi živi? Da li imaju poslove i pristojna primanja? Da li imaju odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju?  Kako im je razvijena saobraćajna infrastruktura? Kakav imaju pristup uslugama i telekomunikaciji? Da li su uključeni u društveni i politički život? Koliko je poljoprivreda važna u ruralnom životu? Ovo su pitanja na koja ovaj osmi Izvještaj o društvenom razvoju pokušava odgovoriti.