Upravljanje rizicima od klizišta u Bosni i Hercegovini

Opće informacije o projektu

 Oštećenja uzrokovana klizištima

Bosna i Hercegovina (BiH) je ranjiva na brojne prirodne nesreće poput poplava, klizišta, suša, požara i potresa. Poplave u maju 2014. godine, kao najgore poplave u posljednjih 120 godina, pogodile su četvrtinu njene teritorije i ponovno pokazale kolika je ranjivost BiH na prirodne i druge nesreće. Majske poplave i klizišta uzrokovala su štetu na infrastrukturi, u poljoprivredi, na javnim institucijama i lokalnoj ekonomiji, u iznosu koji se procjenjuje na 1,67 milijardi dolara. Obnova oštećenog i revitalizacija životnih uslova za milion osoba pogođenih poplavama jeste jedan od najvećih izazova zemlje, podsjećajući na potrebu značajnijih ulaganja, fokusa i pažnje kod prevencije i pripremljenosti.

Prema nalazima Procjene potreba za oporavkom, poplave iz maja 2014. godine aktivirale su više od 3.000 klizišta u cijeloj zemlji, uzrokujući uništenje preko 2.000 domova koje tek treba obnoviti, te narušile egzistenciju. Oko 150 klizišta izazvalo je izravna oštećenja na glavnim putnim pravcima i  transportnim sistemima, narušilo privredne djelatnosti, dostavu humanitarne pomoći i odsjeklo brojne zajednice. Nadalje, vjeruje se da je 51 prijavljeno klizište u sumnjivim minskim područjima dovelo do pomjeranja minskih polja. Postoje još mnogi uslovni domovi u neposrednoj blizini klizišta koja su pod stalnom prijetnjom njihovog aktiviranja.

Naše aktivnosti

Projektom „Upravljanje rizicima od klizišta u BiH“ je predviđeno jačanje kapaciteta za upravljanje klizištima kod partnerskih jedinica lokalne samouprave putem prilagođene tehničke pomoći, obuke i unaprijeđenja katastra, te stabilizacije klizišta s neizravnim obuhvatom od preko 488.000 građana na ciljanim lokacijama. Projekat radi izravno s nadležnim entitetskim institucijama i odabranih 9 jedinica lokalne samouprave, koje su pogođene nedavnim poplavama i imaju visoki rizik od klizišta, a koja bi mogla negativno utjecati na veliki broj stanovništva, narušiti pristup uslugama, mobilnost i egzistenciju. Odabrane su sljedeće jedinice lokalne samouprave: Doboj (RS), Goražde (FBiH), Maglaj (FBiH), Srebrenik (FBiH), Tuzla (FBiH), Vogošća (FBiH), Zenica (FBiH), Zvornik (RS) i Žepče (FBiH).

Glavne aktivnosti se odnose na sanaciju i mjere za smanjenje rizika za 10 klizišta visokog rizika (u 9 općina/opština) putem tehničkih i inženjerskih mjera koje izravno i pozitivno utječu na živote preko 4.000 ljudi na područjima s klizištima. Navedeno će se ostvariti izgradnjom sistema za drenažu, regulacijom vodotoka, upravljanjem riječnim tokovima, izgradnjom potpornih struktura i učvršćivanja na čvrstom tlu (zemljani radovi).

Nadalje, projekat će podržati izradu prve sveobuhvatne analize postojećeg pravnog, institucionalnog i okvira politika za upravljanje klizištima u BiH, u cilju utvrđivanja nedostataka i pripreme preporuka za strukturna poboljšanja.

U cilju unaprjeđenja statusa katastara i na temelju nalaza navedene studije, općine/opštine koje su odabrane u okviru projekta će dobiti tehničke savjete, pomoć na radnom mjestu, program obuke i unaprijeđenje alata za upravljanje katastrima za klizišta.

Dosadašnji rezultatiOdabir lokalnih zajednica i klizišta za stabilizaciju okončan je u saradnji s nadležnim entitetskim institucijama i lokalnim zajednicama. Nakon nominacija, komisija je provela posjete lokacijama i odabrana su područja koja ispunjavaju sljedeće kriterije: broj ugroženih stambenih jedinica, potreban iznos ulaganja za stabilizaciju (analiza troškova i koristi), postojanje tehničke dokumentacije, mogućnosti za sufinansiranje i mogućnost provedbe radova u okviru 12 mjeseci.

Poziv na djelovanje

Klizišta su kontinuirana i dobro poznata opasnost za BiH. Procjena rizika za Bosnu i Hercegovinu usvojena od strane Vijeća ministara BiH u 2012. godini bilježi više od 1.800 aktivnih klizišta u zemlji.

Rat u periodu od 1992. do 1995. godine uzrokovao je velike migracije stanovništva, povezane s ilegalnom izgradnjom kuća na kosinama ili uz riječna korita. Nadalje, nedostatak prostorno-planske dokumentacije na temelju geološke analize, krčenje šuma i druge nesigurne aktivnosti ljudi također uzrokuju opasnosti od klizišta. Iznenadna topljenja snijega i intenzivne i znatne količine oborina tokom kratkog vremenskog razdoblja svakako su od velike važnosti za pojavu i intenzitet aktiviranja klizišta.

Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu studiju koja identificira područja s potencijalnim značajnim rizicima od klizišta. Za ostvarivanje pomaka u ovoj oblasti, Program EU za oporavak od poplava trenutačno provodi Procjenu rizika od poplava i klizišta za stanovanje, a koja će integrirati Preliminarnu procjenu rizika od poplava i Preliminarnu procjenu rizika od klizišta za Bosnu i Hercegovinu, uz identificiranje i utvrđivanje prioritetnih područja koja mogu biti pogođena ovim opasnostima. Procjena će također integrirati zabilježene i predviđene klimatske promjene, te uzeti u obzir nove istorijske maksimalne razine vodostaja zabilježene u 2014. godini kao osnovu za analizu rizika i osigurati, na temelju znanstvenih rezultata i procjene troškova i koristi, konkretne preporuke za smanjenje rizika od katastrofa u ovim područjima.

Donatori

Naziv donatora Godišnji iznos osiguranih sredstava
Vlada Japana 2,940,000 USD
Vlada FBiH   
1,200,000 USD

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno