Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

Čime se projekat bavi?

 Ceremonija otvaranja agencije besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.
Ceremonija otvaranja agencije besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.

Nedostatak pravne pomoći najviše pogađa izbjeglice, samohrane majke, romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici i spolno zasnovanog nasilja, i žrtve trgovine ljudima.

Pored nedostatka političke volje i podrške za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći, nedovoljno finansiranje također sprečava sistematski pristup razvoju pravnih standarda i kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći.

Šta mi radimo?

Mi surađujemo sa našim državnim partnerima (nabrojanim ispod) na uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u cijeloj zemlji, koji bi osigurao minimalne standarde jednakosti za sve građane u pristupu uslugama besplatne pravne pomoći. Ovo uključuje pružanje podrške za:

 • Izradu legislative i usklađivanje postojećih zakona na svim nivoima vlasti;
 • Uspostavljanje vladinih agencija za besplatnu pravnu pomoć, tamo gdje ne postoje;
 • Osiguranje osnovne infrastrukture za agencije za besplatnu pravnu pomoć (rekonstrukcija prostorija, namještaj, računarska oprema);
 • Profesionalno usavršavanje pružalaca besplatne pravne pomoći, uključujući kreiranje dvogodišnjeg kurikuluma i pružanje kurseva obuke;
 • Izradu adekvatnih alata za komunikaciju, monitoring i podizanje nivoa svijesti (baza podataka za vođenje predmeta, web stranica i brošure orijentirane prema javnosti);
 • Uspostavljanje mreže za koordinaciju i suradnju između pružalaca besplatne pravne pomoći.

Šta smo do sada postigli? • Preko 4.000 usluga besplatne pravne pomoći pruženo je putem organizacija civilnog društva, koje podržava UNDP;
 • Izrađen je Nacrt državnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;
 • Tri kantonalna zakona su izrađena i usvojena (Kanton Sarajevo, Unsko-sanski kanton i Bosansko-podrinjski kanton);
 • Uspostavljene su tri nove Agencije za besplatnu pravnu pomoć (Sarajevo, Bihać i Goražde);
 • Šest postojećih ureda za besplatnu pravnu pomoć (Tuzla, Trebinje, Doboj, Mostar, Zvornik i Zenica) potpuno su rekonstruirani i opremljeni;
 • Uspostavljena je funkcionalna Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći između šest postojećih vladinih pružalaca usluga i pet nevladinih organizacija;
 • Izrađena je baza podataka za vođenje predmeta za pružaoce besplatne pravne pomoći;
 • Izvršena je procjena potreba za obukom; izrađen je dvogodišnji kurikulum; i realizirana su dva kursa obuke iz specifičnih oblasti za članove Mreže;
 • Izrađena je i pokrenuta web stranica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći;
 • Distribuirana je prema javnosti orijentirana brošura o besplatnoj pravnoj pomoći.

Nastavak aktivnosti

 1. Osiguranje daljnje pomoći za izradu legislative o besplatnoj pravnoj pomoći na svim nivoima vlasti i zagovaranje usvajanja zakona na državnom nivou;
 2. Podrška uspostavljanju tri nove Agencije za besplatnu pravnu pomoć i snaženje postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u pogledu prostorija i opreme;
 3. Jačanje funkcioniranja Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći i osiguranje kontinuirane obuke;
 4. Kontinuirani rad na web stranicama sa informacijama o uslugama pravne pomoći, te bazi podataka, kako bi se podigla svijest javnosti o uslugama besplatne pravne pomoći i poboljšala komunikacija sa korisnicima.

 

Ko finansira projekat?

I faza
Trajanje: juli 2009 – mart 2013
Donator Donirani iznos
  2012
UNDP $ 35,633
  2011
Vlada Danske
$ 66,934.41
  2010
UNDP $ 200,000
Vlada Švicarske
$ 104,100
  2009
UNDP/BCPR $  2,691,818.00
   
II faza
Trajanje: 9 mjeseci (jun 2013 – februar 2014)
  2013
UNDP/BCPR $ 250,000
   

Realizacija sredstava po godini

2012 $ 812,985.84
2011 $ 924,518.09
2010 $ 770,401.18

Geografska pokrivenost

Pregled
Status:
Aktivan
Početak projekta
06/01/2009
Završetak projekta
31/05/2016
Geografska pokrivenost:
Bosna i Hercegovina
Sektor:
Pravda i sigurnost
Voditelj programa
Amela Ćosović-Medić
Partneri:
Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde Federacije BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Pravosudna komisija Brčko distrikta, Agencije za besplatnu pravnu pomoć FBiH, Agencije za besplatnu pravnu pomoć RS, Agencije za besplatnu pravnu pomoć BD, i organizacije civilnog društva
 
Informativni letak
Kako do besplatne pravne pomoći?

Adresar centara za besplatnu pravnu pomoć u BiH

Publikacije
Brošura o besplatnoj pravnoj pomoći

Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima.

Misija, vizija i principi sudskih i tužiteljskih sistema u BiH

Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava.

Vanparnični postupci

Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava.

Projektni dokument