Program oporavka regije Srebrenica (SRRP)

Čime se projekat bavi?

Program oporavka regije Srebrenica (SRRP) ima za cilj da ojača lokalne proizvođače, pružajući im tehničku pomoć i obučavajući ih modernim metodama proizvodnje u poljoprivrediProgram oporavka regije Srebrenica (SRRP) ima za cilj da ojača lokalne proizvođače, pružajući im tehničku pomoć i obučavajući ih modernim metodama proizvodnje u poljoprivredi

Ime Srebrenice postalo je simbol svih užasa rata i u sjećanje priziva prizore masovnih ljudskih gubitaka i tragedije. Čak i danas, ovaj se region nije u potpunosti oporavio od događanja i uništenja, koji su se desili za vrijeme rata 1992-1995. Kao takvi, Srebrenica i region koji je okružuje i dalje su jedno od najnerazvijenijih područja u zemlji, zaostajući po mnogim pokazateljima.

Razaranje i kolaps velikih industrijskih postrojenja doveli su do visoke nezaposlenosti i siromaštva. Lokalno stanovništvo, naročito izbjeglice i interno raseljene osobe (IDP), morali su se osloniti na poljoprivredu kao na glavni izvor prihoda. No, usljed nedostatka kapitala, tehničke ekspertize i pristupa tržištima, nivo poljoprivredne proizvodnje bio je nizak. Slaba lokalna administracija i prateće institucije nisu bili u stanju osigurati kvalitetne usluge za poduzetnike i uzgajivače.

Program oporavka regije Srebrenica (SRRP) kreiran je sa ciljem da podrži lokalno stanovništvo – i one koji su ostali, i one koji su se vratili – i ponovno uspostavi uslove za život, te promovira revitalizaciju regiona.

Program konkretno podržava lokalne proizvođače u tri općine (Srebrenica, Bratunac i Milići), putem obezbjeđivanja tehničke pomoći i obuke o metodama moderne poljoprivredne proizvodnje, uspostavljanja tržišnih struktura za prodaju njihovih proizvoda i pomaganja da povećaju svoju konkurentnost kroz investicije. Poduzeti su sistematski razvojni koraci za oživljavanje i jačanje proizvodnje u sektorima stočarstva, mljekarstva i uzgoja voća i povrća u tri općine. Pored toga, projekat aktivno promovira razvoj privatnog sektora i podržava region u pokušajima da privuče investicije za krupnu i srednju industriju. Na kraju, projekat podržava lokalne strukture vlasti sa ciljem da omogući odgovarajuću, transparentnu i odgovornu upravu na lokalnom nivou.

Šta mi radimo?

Kroz svoje tri faze, program je za cilj imao da odgovori na potrebe lokalnog stanovništva, sa posebnim fokusom na izbjeglice i interno raseljene osobe.

Šta smo do sada postigli? • Osigurana je pomoć lokalnom stanovništvu u svim ekonomskim sektorima;
 • 1.384 poljoprivrednika prošlo je nastavnu obuku i praktični trening o modernim poljoprivrednim tehnikama;
 • Realizirane su četiri velike investicije u komercijalne mljekare, te manje investicije u još 150 polukomercijalnih farmi u ovčarskom i drugim podsektorima, za modernizaciju njihove proizvodnje;
 • Sedam projekata je pripremljeno i podneseno međunarodnim i domaćim donatorima, uključujući općine i Ministarstvo poljoprivrede RS. Ukupna vrijednost podržanih projekata iznosi oko 200.000 KM;
 • Pružena je podrška osnivanju Udruženja proizvođača malina;
 • Data je podrška za 45 mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) iz oblasti prerade drveta, zanata, prehrambene industrije, metalske i automobilske industrije, tekstila, obrade vune itd.;
 • Osigurani su grantovi za formalizaciju preduzeća kako bi se MMSP-ovi osnažili za stvaranje radnih mjesta i praktičnu obuku (obuku na radnom mjestu);
 • Osiguranje usluga poslovnog razvoja (Business Development Services – BDS), kao što je usvajanje standarda i certifikata;
 • Osigurana je podrška za razvoj meke i tvrde infrastrukture (npr. pristupni putevi, proizvodne prostorije, struja, voda itd.);
 • Kao rezultat ovih investicija otvoreno je više od 200 održivih radnih mjesta;
 • Uspostavljena je dinamična infrastruktura za komercijalnu i polukomercijalnu proizvodnju u različitim poljoprivrednim podsektorima, od čega koristi ima oko 1.000 porodica;
 • Uspješno su privučene četiri domaće i inostrane investicije za Opštinu Srebrenica.

Mljekarstvo:

 • Prodaja mlijeka povećala se sa manje od 10.000 litara 2005. godine na 2.590.870,50 litara 2012. godine (to jest 259 puta);
 • 90% proizvedenog mlijeka je visoke kvalitete i u skladu sa EU zahtjevima;
 • Broj komercijalnih proizvođača mlijeka povećao se sa 30 na 119 u 2005. godini, i na 168 u 2012. godini;
 • Uspostavljena je funkcionalna mreža otkupnih centara putem kojih tri fabrike za preradu prikupljaju mlijeko.

Ovčarstvo:

 • Broj grla ovaca povećao se sa oko 2.000 grla 2009. godine na 4.239 grla (ili za 111%);
 • Preko 100 uzgajivača ovaca sada ostvaruje stalne i povećane prihode od uzgoja ovaca, koji su u 2012. godini iznosili 738.110 KM (povećanje od 85%).       

Voće, jagodičasto voće (maline) i povrće:

 • Proizvodnja ciljanih korisnika povećana je sa 700 kilograma po hektaru 2008. godine na 13.000 kg/ha 2011. godine;
 • Do kraja 2011. godine, pomognuto je 130 porodica, koje i dalje uživaju stalne i povećane prihode, u ukupnom iznosu do 650.000 KM godišnje;
 • Proizvodnja malina znatno je povećana, a Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline“, koji se svake godine održava u Bratuncu, postao je jedan od najvažnijih u zemlji.

Nastavak aktivnosti

 1. Postizanje održivosti projektnih rezultata;
 2. Iskorištavanje mogućnosti stvorenih dosadašnjim intervencijama i njihovo proširivanje, kako bi se ostvarila dobrobit za širu grupu u regionu;
 3. Unapređenje konkurentnosti regiona;
 4. Osigurati da lokalne vlasti, lokalne zajednice i privatni sektor rade zajedno i preuzmu puno vlasništvo nad programskim aktivnostima.

Ko finansira projekat

Donator

Donirani iznos

2010

Vlada Nizozemske

$ 3,476,169

2011

Vlada Nizozemske

$ 4,295,338

Općina Bratunac

$    129,268

2012

Vlada Nizozemske

$ 2,800,121

Općina Bratunac

$    106,462

Waterbedrijf Groningen

$    144,876

Realizacija sredstava po godini

2012

$ 2,810,291

2011

$ 2,743,470

2010

$ 3,616,763

Geografska pokrivenost