Migracije i razvoj

Opće informacije o projektu?


Uloga migracija u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu je značajna , a prednosti se odražavaju kako na zemlju odredišta, tako i na zemlju porijekla. Naime, migracije doprinose ekonomskom rastu i razvoju kroz povećanje trgovine bilo koje zemlje, povećanje ulaganja i uspostavu razvojnih  veza. Također migracije služe i kao kanal za razvojne finansije (novčane doznake), prijenos vještina i ideja, te uspostavu poslovnih i kulturnih mreža.   Međutim, potencijal migracija da poboljšaju ishode razvoja u širem smislu, uključujući socijalne i kulturne dimenzije, obično dobija malo pažnje u procesu krairanja politika. U isto vrijeme,  lokalne jedinice samouprave nemaju adekvatne kapacitete i politike za izradu i provedbu produktivnih mjera koje će djelotvorno povezati migracije s razvojom.

Po zvaničnim statistikama se procjenjuje da 1.471.594 građana Bosne i Hercegovine (uključujući i druge i treće generacije iseljenika) živi izvan zemlje. Što čini oko 39%  ukupnog stanovništva zemlje.  Na osnovu ovih brojki, BiH je druga u Evropi po obimu migracija. Imigranti su često visoko obrazovani i finansijski imaju bolja primanja. Interes za povratak u matičnu zemlju čini skoro 50%, što predstavlja veliki potencijal za razvoj zemlje. U ovom trenutku ovaj potencijal je neiskorišten, i gotovo u potpunosti ograničen na pružanje doznaka i drugih financijskih transakcija kao što su isplate penzija. Ovi transferi  dostižu godišnje više od 3,5 milijarde KM.

Ciljevi?

U cilju rješavanja navedenih pitanja, ovaj projekat će poticati vertikalnu usklađenost nacionalnih strategija i resursa vezanih za migracije s lokalnim razvojnim strategijama, u cilju povezivanja nacionalnih i lokalnih napora i održivosti razvojnih rezultata.

Osim toga, projekat će raditi na osnaživanju kapaciteta deset oglednih lokalnih jedinica (Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i  Velika Kladuša) za djelotvorno uključivanje migracijskih aspekata i potencijala u njihove planove lokalnog razvoja i uspješno upravljanje i provedbu migracijskih politika, u skladu s nacionalnim prioritetima u navedenoj oblasti. Projektne aktivnosti i metodologija sprovedbe osmišljeni je na način da kreiraju planove koji uvrštavaju migracija u lokalni razvoj, što će omogućiti njihovu kasniju transformaciju u provedive aktivnosti na lokalnom nivou.

Do sada postignuto?Projekat je u početnoj fazi. Trenutni fokus rada je na uvrštavanju koncepta migracija i razvoja u  deset lokalnih strategija

Komponente projekta

  1. Idenitificiranje i uvrštavanje politika za djelotvornu integraciju učešća migracija u razvoju zemlje kroz razvijene strategije u najmanje 10 lokalnih zajednica;
  2. Jačanje kapaciteta ključnih partnera na državnom nivou u cilju djelotvornijeg integriranja migracija I razvoja;
  3. Identificiranje i vrednovanje ključnih elemenata koncepta integriranja migracija i razvoja u komplementarnim akcijskim planovima različitih ključnih aktera u BiH (vladinih institucija, organizacija civilnog društva, udruga općina i gradova,  privatnog sektora, organizacija migranata;

Ko finansira projekat?

Ime donatora
Iznosi učešća po godinama

 

2013

Vlada Švicarske/SDC

$  175,414

 

2014

Vlada Švicarske/SDC

$  653,130

Vlada BiH

$ 60,000

 

2015

Vlada Švicarske/SDC

$  147,042

(Vlada BiH – Općine: Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most and Velika Kladuša)

Geografska pokrivenost

Overview
Status
aktivan
Početak projekta:
14/07/2013
Završetak projekta:
14/07/2015
Geografska pokrivenost:
Bosna i Hercegovina
Sektor:
Ruralni i regionalni razvoj
Voditelj projekta:
Željko Blagojević
Partneri:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini, Relevantna ministarstva na državnom i entitetskom nivou, Savez gradova i općina FBiH, Savez opština i gradova RS, Partnerske općine: Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most and Velika Kladuša
Dokumenti
  • Migracije i razvoj: Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini BHS | English