Ruralni i regionalni razvoj

 • Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave

  Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini suočene su sa brojnim izazovima koje pred njih postavljaju stalne promjene regulatornog okvira, i povećanim zahtjevima za participatorni lokalni razvoj i unapređenje javnih usluga. Na ove izazove može uspješno odgovoriti samo lokalna administracija u kojoj se nalaze kvalificirani i motivirani pojedinci.

 • Jačanje lokalne demokratije/demokracije III (LOD III)

  Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je finansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije, kreiran je da ojača uključivanje, sudjelovanje i transparentnost u općinskom finansiranju, da naglasi važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i da stvori dugotrajna partnerstva između lokalnih vlasti i NVO. Projekat stvara uslove za kompetitivan, na projektima zasnovan pristup raspodjeli sredstava, motivirajući NVO-ove da profesionaliziraju svoj rad i postanu bolji pružaoci usluga, koji djeluju u skladu sa strategijama lokalnog razvoja.

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

  Projekat integriranog lokalnog razvoja, kao jedan od stubova UNDP-ovog Sektora za ruralni i regionalni razvoj, pruža podršku jačanju planiranja lokalnog razvoja i realizaciji lokalnih strategija u BiH. Koncept projekta osigurava “most” između strateških i budžetskih okvira lokalnih i viših nivoa vlasti, a također pomaže i 40 lokalnih vlasti da izrade integrirane lokalne strategije i uspješno ih sprovedu u partnerstvu sa svojim zajednicama.

 • Program oporavka regije Srebrenica (SRRP)

  Ime Srebrenice postalo je simbol svih užasa rata i u sjećanje priziva prizore masovnih ljudskih gubitaka i tragedije. Čak i danas, ovaj se region nije u potpunosti oporavio od događanja i uništenja, koji su se desili za vrijeme rata 1992-1995. Kao takvi, Srebrenica i region koji je okružuje i dalje su jedno od najnerazvijenijih područja u zemlji, zaostajući po mnogim pokazateljima.

 • Program zaštite životne sredine i razvoja turizma u slivu rijeke Vrbas – “ČIST VRBAS”

  Rijeke ne prestaju teći na administrativnim ili političkim granicama. Stoga je jedini način da se rijeke zaštite i koriste, putem zajedničkih napora svih zainteresiranih strana u okviru prirodnih geografskih riječnih slivova.

 • Migracije i razvoj

  Uloga migracija u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu je značajna , a prednosti se odražavaju kako na zemlju odredišta, tako i na zemlju porijekla. Naime, migracije doprinose ekonomskom rastu i razvoju kroz povećanje trgovine bilo koje zemlje, povećanje ulaganja i uspostavu razvojnih veza.

 • Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ)

  Regija Birač se nalazi u istočnoj Bosni i obuhvata geografski povezane teritorije opština Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Zvornik. Iako obiluje prirodnim resursima, ova regija se suočava s velikim razvojnim izazovima koji proizilaze iz razarajućih posljedica rata 1992.-1995., a time i teške sveukupne socioekonomske tranzicije.

 • Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV (LOD IV)

  Aktivnosti poduzete na lokalnom nivou pokazale su se kao uspješan način za suzbijanje socijalnog isključivanja i promociju demokratije. Pošto su lokalne vlasti bliže stanovnicima gradova i općina, one se očito nalaze u najboljoj poziciji da shvate i odgovore na lokalne probleme i zahtjeve, u okviru ograničenih resursa koji su im na raspolaganju. No, lokalnim vlastima u BiH još uvijek nedostaju kapaciteti koji bi im omogućili da budu pokretači razvojnih rezultata.

 • Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast

  Cilj projekta je da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.

 • Projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) (faza 1)

  Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede.

 • Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)

  Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) će izravno doprinijeti unaprjeđenju životnog standarda za više od 100.000 stanovnika u BiH i, u saradnji s domaćim vlastima, raditi na uspostavljanju mehanizama i resursa potrebnih za socijalni i ekonomski razvoj. Projekat se provodi u 21 partnerskoj opštini i gradovima, gdje su prioritetne lokacije one sa značajnom povratničkom populacijom, te lokaliteti pogođeni poplavama u maju 2014. godine.

Geografska pokrivenost