Naši projekti

Ruralni i regionalni razvoj

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)Jan 19, 2015
  Projekat integriranog lokalnog razvoja, kao jedan od stubova UNDP-ovog Sektora za ruralni i regionalni razvoj, pruža podršku jačanju planiranja lokalnog razvoja i realizaciji lokalnih strategija u BiH. Koncept projekta osigurava “most” između strateških i budžetskih okvira lokalnih i viših nivoa vlasti, a također pomaže i 40 lokalnih vlasti da izrade integrirane lokalne strategije i uspješno ih sprovedu u partnerstvu sa svojim zajednicama.

 • Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave Jan 6, 2015
  Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini suočene su sa brojnim izazovima koje pred njih postavljaju stalne promjene regulatornog okvira, i povećanim zahtjevima za participatorni lokalni razvoj i unapređenje javnih usluga. Na ove izazove može uspješno odgovoriti samo lokalna administracija u kojoj se nalaze kvalificirani i motivirani pojedinci.

 • Migracije i razvojMigracije i razvojDec 10, 2014
  Uloga migracija u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu je značajna , a prednosti se odražavaju kako na zemlju odredišta, tako i na zemlju porijekla. Naime, migracije doprinose ekonomskom rastu i razvoju kroz povećanje trgovine bilo koje zemlje, povećanje ulaganja i uspostavu razvojnih veza.

 • Reinforcement of Local Democracy IV (LOD IV)Reinforcement of Local Democracy IV (LOD IV)Oct 16, 2014
  Aktivnosti poduzete na lokalnom nivou pokazale su se kao uspješan način za suzbijanje socijalnog isključivanja i promociju demokratije. Pošto su lokalne vlasti bliže stanovnicima gradova i općina, one se očito nalaze u najboljoj poziciji da shvate i odgovore na lokalne probleme i zahtjeve, u okviru ograničenih resursa koji su im na raspolaganju. No, lokalnim vlastima u BiH još uvijek nedostaju kapaciteti koji bi im omogućili da budu pokretači razvojnih rezultata.

 • Program oporavka regije Srebrenica (SRRP) Program oporavka regije Srebrenica (SRRP) May 12, 2014
  Ime Srebrenice postalo je simbol svih užasa rata i u sjećanje priziva prizore masovnih ljudskih gubitaka i tragedije. Čak i danas, ovaj se region nije u potpunosti oporavio od događanja i uništenja, koji su se desili za vrijeme rata 1992-1995. Kao takvi, Srebrenica i region koji je okružuje i dalje su jedno od najnerazvijenijih područja u zemlji, zaostajući po mnogim pokazateljima.

 • Program zaštite životne sredine i razvoja turizma u slivu rijeke Vrbas – “ČIST VRBAS”Program zaštite životne sredine i razvoja turizma u slivu rijeke Vrbas – “ČIST VRBAS”May 12, 2014
  Rijeke ne prestaju teći na administrativnim ili političkim granicama. Stoga je jedini način da se rijeke zaštite i koriste, putem zajedničkih napora svih zainteresiranih strana u okviru prirodnih geografskih riječnih slivova.

 • Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAC)Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAC)May 5, 2014
  Regija Birač se nalazi u istočnoj Bosni i obuhvata geografski povezane teritorije opština Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Zvornik. Iako obiluje prirodnim resursima, ova regija se suočava s velikim razvojnim izazovima koji proizilaze iz razarajućih posljedica rata 1992.-1995., a time i teške sveukupne socioekonomske tranzicije.

Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje

 • Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)May 5, 2014
  HIV/AIDS je do sada u Bosni i Hercegovini (BiH) imao ograničen utjecaj, uz svega 74 zabilježena slučaja osoba koje žive sa bolešću i trenutno su na antiretroviralnoj terapiji. Iako je prevalencija HIV/AIDS-a u BiH niska, fokus na sprečavanju povećanja broja infekcija je visok. Rano prepoznavanje oboljenja omogućava pojedincima da poduzmu korake od koristi i za njihovo zdravlje i za javno zdravstvo, a rano liječenje inficiranih znatno smanjuje rizik prenošenja HIV-a na druge.

 • Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i HercegoviniJačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i HercegoviniDec 23, 2014
  Oko jedne trećine svjetske populacije inficirano je bakterijom tuberkuloze (TBC), međutim, samo mali dio inficiranih i oboli od TBC-a. Do 20 miliona života spašeno je od 1995. godine kroz DOTS (Directly Observed Treatment Short-course – Direktno nadzirano kratkotrajno liječenje tuberkuloze) i Stop TBC strategije. Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa “srednjom” stopom tuberkuloze, uz oko 1.400 evidentiranih novih slučajeva tuberkuloze godišnje tokom posljednjih nekoliko godina i stopom smrtnosti vezane za TBC od 6,8%.

 • Osnaživanje marginaliziranih grupa u e-upravljanju Osnaživanje marginaliziranih grupa u e-upravljanju May 5, 2014
  Nedostatak statističkih i drugih podataka o razmjerama, prirodi i karakteristikama invaliditeta u Bosni i Hercegovini predstavlja prepreku za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Ne postoji centralni registar osoba sa invaliditetom, no procjenjuje se da osobe sa invaliditetom čine blizu 15% populacije u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno, mnoge javne usluge nisu dostupne osobama sa invaliditetom.

Pravda i sigurnost

 • Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (projekat EXPLODE)Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (projekat EXPLODE)Feb 10, 2015
  Projekat EXPLODE je nastavak Projekta kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, koji je UNDP provodio u periodu 2005-2012. Kako nekontrolirane eksplozije mogu uzrokovati raseljavanje osoba koje žive u blizini skladišta municije i izazvati teške implikacije po sigurnost i razvoj lokalnog stanovništva te uistinu rezultirati humanitarnom krizom, od krucijalnog je značaja spriječiti nekontrolirane eksplozije stare i nestabilne municije.

 • Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdiPristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdiMay 5, 2014
  Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.

 • Projekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocimaProjekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocimaMay 5, 2014
  U periodu 1992-1995 Bosna i Hercegovina (BiH) bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, koji je karakteriziralo sistematsko i rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i koji je rezultirao gubitkom oko 100.000 života. Suočavanje sa događajima iz nedavne prošlosti, naročito borbom protiv nekažnjavanja ratnih zločina, prepoznato je kao jedan od osnovnih preduslova za pomirenje i napredak, kako unutrašnji tako i vanjski, i za razvitak BiH u demokratsku i sigurnu zemlju.

 • Jačanje otpornosti na elementarne nepogodeJačanje otpornosti na elementarne nepogodeJan 6, 2015
  U periodu 2015 – 2019, UNDP u BiH biće strateški okrenut podršci koordinacije i razvoju kapaciteta u svrhu prevencije, pripravnosti, ublažavanja, reagovanja i oporavka.

Energija i okoliš

 • Projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i HercegoviniProjekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i HercegoviniDec 15, 2014
  Bosna i Hercegovina obiluje izvorima energije iz biomase, a ruralno stanovništvo naročito ovisi o drvnoj biomasi za proizvodnju energije. Međutim, i pored velikog potencijala za proizvodnju energije iz biomase, veliki broj međusobno povezanih tržišnih barijera – uključujući ograničenu dostupnost finansiranja, nedostatak poslovnih modela i upravljačkih sposobnosti, ograničenu dostupnost informacija i nedovoljnu svijest – u kombinaciji ograničavaju samoodrživ rast ovog tržišta.

 • Zeleni ekonomski razvojZeleni ekonomski razvojDec 11, 2014
  Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Energy Service DirectiveDirektiva energetskih usluga, EPBD directivedirektiva), the Energy Community Treatyprema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti.

 • Demokratska uprava na polju ekonomije: "Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu"Demokratska uprava na polju ekonomije: "Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu"May 15, 2014
  Projekat je zasnovan na principima dobre uprave i pristupu baziranom na ljudskim pravima, pri čemu se na probleme nedostatne ekonomske uprave i loše infrastrukture – koji sprečavaju nosioce dužnosti i pružaoce usluga da osiguraju zadovoljavajuće usluge vodosnabdijevanja za građane – odgovara kroz planiranje, upravljanje, infrastrukturu i obnovu, kao i kroz aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka u vodnom sektoru.

 • Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjenaPodrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjenaMay 5, 2014
  Svijest o energetskoj efikasnosti i održivoj energiji još uvijek je prilično niska u Bosni i Hercegovini. Javne zgrade u BiH koriste sisteme grijanja koji 'sagorijevaju' i energiju i javne budžete. Nedavne studije pokazuju da sektor zgrada ima udio od 57% u ukupnoj potrošnji energije u BiH (u poređenju sa manje od 40% u zemljama EU). Prosječna javna zgrada godišnje troši 220 kWh/m2 za potrebe grijanja, količinu koja se kategoriše kao energetski potpuno neefikasna po Programu upravljanja okolišem i revizije okoliša (EMAS) Evropske unije. Ovo također predstavlja veliki teret za općinske budžete.