Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi (SEE URBAN)

Čime se projekat bavi?

UNDP BIH URBAN SEE

Izloženost stanovništva katastrofama, kao i ekonomski gubitci koji nastaju uslijed nepogoda kontinuirano se povećavaju u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Predviđanja upozoravaju da će uslijed klimatskih promjena izloženost zemalja katastrofama progresivno rasti. Poplave koje su pogodile zemlje jugoistočne Evrope 2014. godine pokazale su negativne efekte koji su se ogledali u ljudskim žrtvama, štetama na stambenim, javnim i poslovnim objektima, infrastrukturi i lokalnoj privredi.  Kako bi se spriječile eventualne  posljedice, neophodno je kontinuirano ulagati u smanjenje rizika od katastrofa.

Regionalni SEE URBAN projekt se implementira u Albaniji, BJR Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. 

*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija

 

CILJ PROJEKTA
Primijeniti i prilagoditi dobre prakse smanjenja rizika od katastrofa kako bi se umanjile posljedice i zaštitili ljudi, okoliš i imovina od prirodnih nepogoda u jedinicama lokalne samouprave.

Šta mi radimo?

  • Uspostavljanje modela udruživanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u oblasti smanjenja rizika od katastrofa
  • Prikupljanje i plasiranje relevantnih informacija i podataka vezanih za rizike u urbanim sredinama i smanjenje rizika od katastrofa
  • Jačanje institucionalnih kapaciteta za smanjenje rizika u urbanim sredinama jedinica lokalne samouprave
  • Podizanje nivoa svijesti građana o važnosti smanjenja rizika od katastrofaUNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno