Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas

Čime se projekat bavi?

BiH je značajno izložena prijetnjama klimatskih promjena, a ima i veoma ograničene kapacitete za rješavanje ovog pitanja i prilagođavanje njegovim negativnim uticajima, a posebno kada je u pitanju učestalost i obim plavljenja njenih glavnih rijeka, čija se frekvencija u zadnjoj deceniji utrostručila. Ovi negativni uticaji klimatskih promjena imaju poseban uticaj na osjetljive grupe stanovništva unutar sliva, te na ključne sektore privrede kao što su poljoprivreda i energija (hidro energija). Sliv Vrbasa karakteriše velika populacija ruralnog stanovništva koja se sastoji od najsiromašnijih i najosjetljivijih zajednica u BiH, uključujući povratnike i raseljena lica, koji su u velikoj mjeri izloženi poplavama i njihovom razornom uticaju. U maju 2014. godine Bosnu i Hercegovinu su pogodile najveće poplave u zadnjih 150 godina, koje su imale za posljedicu 23 smrtna slučaja i 2,7 milijardi američkih dolara štete, što čini 15% BDP. Kao rezultat poplava očekuje se ekonomski pad ove godine od 1.1%, u odnosu na predviđeni rast od 2.2% prije poplava.   

Projekat “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas” će omogućiti BiH vlastima kao i zajednicama u slivu Vrbasa da se prilagode rizicima od poplava kroz prenos tehnologija koje su prilagodljive, kako bi se omogoćilo klimatski otporno upravljanje poplavama, te oslonac za ekonomske aktivnosti koje su fleksibilne po pitanju klimatskih promjena.

Šta mi radimo?

Kroz blisku saradnju sa državnim, entitetskim i lokalnim vladama i institucijama projekat će, kroz zakonski i politički okvir, te odgovarajuće sektorske politike i planove, omogućiti strateško upravljanje poplavnim rizikom koje uključuje pitanja klimatskih promjena. Kako bi se institucionalni i lokalni kapaciteti ojačali u Upravljanju rizikom od poplava (Flood Risk Management-FRM) projekat će:

•    poboljšati i rehabilitovati mrežu hidrometrijskog monitoringa,
•    razviti Plan upravljanja poplavnim rizikom (PUPR) za sliv Vrbasa,
•    razviti mape rizika i mape opasnosti od poplava za sliv Vrbasa,
•    razviti sistem prognoziranja i ranog upozoravanja na poplave,
•    razviti planove reakcije u vanrednim situacijama i obezbijediti treninge o zaštiti stanovništva u slučaju poplava,
•    obezbijediti ciljane treninge o Upravljanju rizicima od poplava pod uticajem klime za više od 100 praktičara i donosioca odluka,
•    pripremiti plan razvoja institucionalnih kapaciteta za dugoročni razvoj mogućnosti i kapaciteta za Upravljanje rizikom od poplava,
•    implementirati nestrukturne mjere u opštinama sliva Vrbasa,
•    obezbijediti trening za lokalne zajednice sliva Vrbasa i uvesti sistem ranog upozoravanja baziran na zajednici,
•    pripremiti i implementirati opštinske planove reakcije i spremnosti na poplave,
•    implementirati agro šumske mjere,
•    uvesti finansijske instrumente kao što su protiv poplavno osiguranje na bazi indeksa ili šeme kreditnih olakšica, kao sredstava za nadoknadu šteta od poplava u poljoprivredi.

Ko finansira projekat?Donor  

Godišnji donirani iznos

2015

Globalni fond za životnu sredinu (Global Environmental Facility - GEF)

$ 357.450

2016

GEF

$ 1.119.620

2017

GEF

$ 1.068.970

2018

GEF

$ 1.500.070

2019

GEF

$ 881.990

2020

GEF

$ 71.900

 

Ukupan budžet

 

$ 5,000,000

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno