Projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

Čime se projekat bavi?

Pomoć pružena za marketing drvne biomase i promociju aktivnosti u cijeloj BiH
Pomoć pružena za marketing drvne bio mase i promociju aktivnosti u cijeloj BiH

Bosna i Hercegovina obiluje izvorima energije iz biomase, a ruralno stanovništvo naročito ovisi o drvnoj biomasi za proizvodnju energije. Međutim, i pored velikog potencijala za proizvodnju energije iz biomase, veliki broj međusobno povezanih tržišnih barijera – uključujući ograničenu dostupnost finansiranja, nedostatak poslovnih modela i upravljačkih sposobnosti, ograničenu dostupnost informacija i nedovoljnu svijest – u kombinaciji ograničavaju samoodrživ rast ovog tržišta.

Projekat je usmjeren ka jačanju lokalnog iskustva, a ključni cilj je smanjenje emisije CO2 putem instaliranja kotlovnica koje koriste biomasu u šest osnovnih škola u srebreničkoj regiji. Projektne aktivnosti fokusirane su na stvaranje održivog tržišta za energiju iz biomase. Dobrobit za lokalnu zajednicu ogleda se u stvaranju radnih mjesta, smanjenju emisije CO2 i poboljšanom kvalitetu grijanja. U početku će projekat biti usmjeren prema institucijama obrazovnog sektora (osnovnim školama) u općinama Srebrenica, Bratunac i Milići.

Projekat će se kroz svoje aktivnosti baviti identificiranim barijerama za širi i tržišno orijentirani rast moderne proizvodnje energije iz biomase, a očekuje se da rezultira sljedećim:

 • Povećani zahtjevi tržišta za energijom iz biomase;
 • Snažnije i šire snabdijevanje tržišta održivim gorivom iz biomase; i
 • Potpuno informiranje kreatora politika, finansijskog sektora, dobavljača goriva i tehnologija, te tržišnih niša, i njihova uvjerenost u dobrobiti i tržišne mogućnosti energije iz biomase.

Šta smo do sada postigli?

Neka od postignuća projekta su:

 • Izrada, objavljivanje i distribucija bazne procjene emisije stakleničkih gasova;
 • Izrada, objavljivanje i distribucija analize troškova/koristi i pregleda rizika/mogućnosti za korištenje biomase te snabdijevanja i potražnje za biomasom u regiji Srebrenice;
 • Procjena sistema grijanja na području na kojem se projekat implementira;
 • Pet relevantnih EU standarda za čvrsta biogoriva prevedeno je na lokalne jezike, kao podrška Institutu za standardizaciju BiH, i trenutno čekaju službeno usvajanje;
 • Očišćeni su i popravljeni sistemi grijanja u šest osnovnih škola, u suradnji sa UNDP-ovim Programom oporavka regije Srebrenica (SRRP);
 • Osnovano je i registrirano Udruženje “Biomasa u BiH”;
 • Podrška unapređenju tržišta drvne biomase i promotivne aktivnosti u BiH;
 • Instaliranje kotlovnice na brikete od biomase u Srebrenici, uz pomoć SRRP-a;
 • Adaptacija i prevod publikacije ‘Energija i okoliš’, te kreiranje programa za podizanje svijesti i obuku lokalnih nastavnika i učenika;
 • Nastavnici u osnovnim i srednjim školama prošli su četiri modula obuke o obnovljivim izvorima energije sa fokusom na biomasu, te su stečeno znanje potom mogli podijeliti sa svojim učenicima;
 • Organizirana je takmičarska izložba na temu obnovljivih izvora energije; i
 • Provedene su aktivnosti promocije i podrške tržištu u sektoru biomase u BiH.

Ko finansira projekat?Donator

Donirani iznos

2009

Globalni fond za zaštitu okoliša (GEF)

$     1,600.00

2010

GEF

$  165,000.00

2011

GEF

$  195,000.00

2012

GEF

$  240,000.00

2013

GEF

$  200,000.00

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke

$    50,000.00

2014

GEF

$  165,250.00

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke

$  100,000.00

 

UKUPNI BUDŽET

 

$1,116,850.00

Realizacija sredstava po godini

2012

$   232,203.00

2011

$   194,212.00

2010

$   163,206.00

2009

$       1,591.00

-

Pregled
Status:
Aktivan
Početak projekta:
21/10/2009
Završetak projekta:
31/12/2015
Geografska pokrivenost:
Bosna i Hercegovina
Sektor:
Energija i okoliš
Voditelj projekta:
Amila Selmanagić-Bajrović
Partneri:
Ministarstvo vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Publikacije
Mogućnosti korištenja biomase iz šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini

Ova studija ima za cilj da analizira pokazatelje dostupne količine šumske drvne biomase i identificira institucionalno-zakonske pretpostavke za njenu mobilizaciju i održivo korištenje.  

Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima

Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima, sa fo¬kusom na kotlove na biomasu, imaju za cilj da podignu svijest široj javnosti i upoznaju osobe koje direktno ili indirektno rukovode i održavaju ove sisteme sa praktičnim informacijama i savjetima za pravilan, siguran i efikasan rad sistema.

Cost-benefit analiza u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini, sa posebnih fokusom na regiju Srebrenice

Ova studija je rezultat pokušaja da se rezimiraju tehničke informacije u vezi sa baznom emisijom energije biomase i cost-benefit analize energetskog sektora biomase u Bosni i Heregovini, sa posebnim osvrtom na regiju Srebrenice.

Analiza potencijala drvnih ostataka u BiH s posebnim fokusom na opštine Srebrenica, Bratunac i Milići

Analiza pokazuje da su drvni ostaci više nego dovoljni za zagrijavanje škola na području triju opština, Srebrenice, Bratunca i Milića, pri čemu je utvrđeno da su drvni peleti i sječka najpogodnije vrste drvne biomase za proizvodnju energije.

Svijest o energiji biomase u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na regiju Srebrenica

U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Svijest o energiji biomase u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na regiju Srebrenica. Cilj ove studije je da se izvrši procjena nivoa svijesti o energiji biomase u Bosni i Hercegovini, kao efikasnog, bezbjednog i ekološki prihvatljivog izvora energije, s posebnim osvrtom na regiju Srebrenice.

Video - BIOMASS

 

Prezentacija projekta Biomasa

 

Dokumenti