Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

Čime se projekat bavi?

UNDP BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, uz finansijsku podršku GEF-a, započeo je implementaciju projekta Priprema Trećeg nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine prema UNFCCC-u, koji ima za cilj da omogući Bosni i Hercegovini da pripremi i distribuira svoj Treći nacionalni izvještaj (TNC) Konferenciji strana (CoP) Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene (UNFCCC) u skladu sa Odlukom 17/CP8 i drugim datim smjernicama.


U okviru TNC-a su ažurirane i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene, inventar gasova staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena, ranjivost na klimatske promjene i preduzeti koraci za adaptaciju na klimatske promjene, kao i informacije o javnoj svijesti, obrazovanju, obuci, sistemskom istraživanju, te prenosu tehnologija. Projektom su takođe povećani kapaciteti za proizvodnju kasnijih nacionalnih izvještaja, koji će biti u skladu sa smjernicama CoP-a.

Šta radimo?

Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja nije članica Aneksa i Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), je dužna dostaviti svoje Nacionalne Izvještaje o klimatskim promjenama (NC) svake četiri godine. Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (SNC) podnešen je 2012. godine.


Svoje dvogodišnje izvještaje o emisiji stakleničkih gasova(BUR) Bosna I Hercegovina dužna je podnijeti svake dvije godine.  Prvi dvogodišnji izvještaj Bosne i Hercegovine o emisiji stakleničkih plinova (FBUR)  podnešen je u 2014. godini.


Projekat Treći nacionalni izvještaj (TNC) projekat nije samo podrška BiH u ispunjavanju svojih obaveza koje kao država potpisnica UNFCCC-a ima, već će takođe služiti i kao značajan strateški dokument za održivi razvoj, te povezati zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promjena sa ključnim pitanjima socio-ekonomskog razvoja.

Šta smo do sada postigli?Projektne aktivnosti su usmjerene na završetak četiri poglavlja Trećeg nacionalnog izvještaja. U trenutnoj, završnoj fazi Projekta dokument je finaliziran i u procesu je objavljivanja. Sljedece aktivnosti su morale bitiimplementirane, a kako bi se kompletirao izvještaj:

•    Ažuriran inventar emisije gasova staklene bašte (GHG)
•    Procjena ranjivosti i mjere adaptacije
•    Identifikovati mjere ublažavanja klimatskih promjena
•    Ažurirano poglavlje o prilikama unutar države

Nastavak aktivnosti

Dugoročni cilj projekta je da pomogne BiH da integriše pitanje klimatskih promjena u ciljeve razvoja sektora okoliša i da omogući entitetske i državne razine vlasti da odgovore međunarodnim obvezama, za očuvanje okoliša jačanjem i održavanjem kontinuiteta institucionalnog i tehničkog razvoja kapaciteta koji je iniciran i podupiran procesom izdavanja Nacionalnih izvještaja.

Ko finansira projekat?

Glavni donator projekta je Globalni fond za životnu sredinu (GEF). Ukupna vrijednost projekta je 631.000 američkih dolara.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno