Naše finansiranje i realizacija sredstava

Odakle dolaze naša sredstva i na šta ih trošimo?

Od 1996. godine, Ured Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini realizirao je više od 385 miliona američkih dolara pomoći programu humanog razvoja. U periodu 2001.-2013. godine realizirano je 247 miliona američkih dolara – uz godišnju stopu realizacije od 90% odobrenih budžeta – od čega je svega 9,3% utrošeno na troškove upravljanja. Dok UNDP neke aktivnosti finansira iz svojih osnovnih fondova ili drugih UN-ovih sredstava za posebne namjene, većina finansiranja dolazi iz partnerstava sa multilateralnim fondovima i bilateralnim donatorima, koji prepoznaju UNDP kao pouzdanog i strateškog razvojnog partnera.

UNDP koristi svoje znatne implementacijske kapacitete i infrastrukturu terenske mreže od pet regionalnih ureda kako bi efikasno realizirao programe, a svoju sposobnost da služi kao neutralni asistent i posrednik između različitih zainteresiranih strana u institucijama i zajednici, te svoju ekspertizu, kako bi osigurao trajan razvoj kapaciteta vlasti i lokalnih partnera.

Naši donatori

 

Najveći donatori UNDP-a u BiH tokom trenutnog programskog ciklusa su Evropska komisija, Vlada Norveške, Vlada Švedske, Vlada Švicarske, kao i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), Vlada Nizozemske, te vlade Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Velike Britanije i Republike Češke, Globalni fond za životnu sredinu (GEF) i drugi. BiH vlasti, naročito na općinskom nivou, sve više postaju značajni donatori godišnjih programa, a očekuje sa da njihov doprinos u budućnosti poraste na trećinu ili čak polovinu obima programa.

UNDP često ostvaruje paralelna finansiranja kroz koja drugi donatori, međunarodne finansijske institucije ili vlasti obezbjeđuju dopunu ili nastavak investicija nastalih kao plod aktivnosti UNDP-a.

Razvojna pomoć za BiH po donatorima

 

Fisk. god. Donator Ukupno
2014 European Commission 59,116,298.27
2014 Government of Norway 5,535,632.17
2014 Government of BIH 5,085,608.50
2014 Government of Sweden/SIDA 4,867,495.94
2014 Government of USA 2,683,135.00
2014 UNDP/BCPR 1,425,500.00
2014 UNOCHA/CERF 1,264,760.00
2014 Peace Building Fund 916,341.00
2014 Government of Switzerland/SDC 798,067.04
2014 GEF 650,000.00
2014 UNHCR 558,395.87
2014 Government of Sweden/SIDA 259,550.00
2014 IFAW 208,203.00
2014 UNEP 104,600.00
2014 Government of Slovak Republic 92,178.34
2014 MPTF 48,139.00
2014 OHCHR 40,001.00
2014 Government of Romania 40,000.00
2014 UNICEF 25,000.00
2014 Coca-Cola 14,134.28
2014 European Climate Foundation 8,170.56
2014 Bobas A.D. 6,734.01
  Ukupno 2014. godina 83,747,943.98

 

Fisk. god. Donator Ukupno
2013 GFATM 19,594,483.05
2013 European Commission 12,460,210.90
2013 Government of Netherlands 6,577,474.60
2013 Government of BIH 4,561,602.27
2013 Government of Switzerland/SDC 1,252,279.61
2013 TTF 1,216,222.16
2013 BCPR 500,000.00
2013 UNDP/BCPR 500,000.00
2013 Government of Norway 270,767.67
2013 Government of USA 251,600.00
2013 Government of United Kingdom/DFID 187,800.39
2013 IFAW 36,600.00
2013 Ekopak doo 27,758.50
2013 Coca-Cola 13,540.56
2013 UNFPA 5,000.00
  Ukupno 2013. godina 47,455,339.71

 

Fisk. god. Donator Ukupno
2012 European Commission 2,485,171.00
2012 Government of Sweden/SIDA 2,347,210.00
2012 Government of Japan 848,927.00
2012 Government of BIH 660,292.56
2012 BCPR 320,000.00
2012 Government of USA 193,200.00
2012 Government of Czech Republic 150,000.00
2012 Government of United Kingdom/DFID 113,252.73
2012 Waterbedrijf Groningen 76,895.90
2012 Coca-Cola 44,107.80
2012 UNICEF 26,839.53
2012 Save the Children 26,095.88
  Ukupno 2012. godina 7,291,992.40

 

Realizacija programa u Bosni i Hercegovini

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
$23,285,297.09   $23,863,715.89   $24,096,996.46   $27,822,388.86   $26,556,225.37   $25,338,208.87   $52,393,168.86   $77,600,000  

 

Lista glavnih izvora finansiranja/donatora u 2014, 2013 i 2012. godini (kumulativno)

 

Izvor finansiranja /donator Energija i okoliš Socijalno uključivanje i demokratska uprava Pravda i sigurnost Ruralni i regionalni razvoj Odgovor na poplave Ukupno
European Commission     10,717,406.64
5,202,562.30 58,141,711.23
74,061,680.17
GFATM   19,594,483.05
      19,594,483.05
Government of BIH 4,279,619.60 194,512.62 2,086,700.33 3,691,921.88 54,748.90 10,307,503.33
Government of Sweden/SIDA 4,940,255.94     2,534,000.00   7,474,255.94
Government of Netherlands       6,577,474.60   6,577,474.60
Government of Norway     1,040,370.14 68,480.00 4,697,549.70 5,806,399.84
Government of USA     2,083,677.00 1,044,258.00   3,127,935.00
UNDP/BCPR     2,745,500.00     2,745,500.00
Government of Switzerland/SDC   62,067.04 276,693.61 1,711,586.00   2,050,346.65
UNOCHA/CERF     1,264,760.00     1,264,760.00
TTF       1,216,222.16   1,216,222.16
Peace Building Fund     916,341.00     916,341.00
Government of Japan       848,927.00   848,927.00
GEF 650,000.00         650,000.00
UNHCR       558,395.87   558,395.87
Government of United Kingdom/DFID     72,102.88 226,795.24   298,898.12
IFAW     244,803.00     244,803.00
Government of Czech Republic 150,000.00         150,000.00
UNEP 104,600.00         104,600.00
Government of Slovak Republic         92,178.34 92,178.34
Waterbedrijf Groningen       76,895.90   76,895.90
Coca-Cola       71,782.64   71,782.64
UNICEF     51,839.53     51,839.53
MPTF     48,139.00     48,139.00
OHCHR   40,001.00       40,001.00
Government of Romania         40,000.00 40,000.00
Ekopak doo       27,758.50   27,758.50
Save the Children     26,095.88     26,095.88
European Climate Foundation 8,170.56         8,170.56
Bobas A.D.       6,734.01   6,734.01