Nabavka

Metode nabavke

Nabavke koje UNDP provodi zasnivaju se na postupcima kojima se osiguravaju konkurentske ponude. Ovisno o vrsti, složenosti, veličini i vrijednosti projekta i elemenata nabavke, općenito se koriste sljedeći postupci nabavke:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (REQUEST FOR QUOTATION - RFQ)

RFQ predstavlja neformalni poziv za podnošenje ponuda, obično za nabavku roba/usluga/građevinskih radova u vrijednosti od 2.500 američkih dolara do 100.000 američkih dolara. Zahtijeva se navođenje cijena i drugih komercijalnih uslova, a ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu za tehnički prihvatljivu ponudu.

ZAHTJEV ZA PODNOŠENJE PONUDA (INVITATION TO BID - ITB)

ITB predstavlja zvanični poziv na podnošenje ponude, obično uz jasne, koncizno definirane uslove koji se odnose na nabavku čija je vrijednost procijenjena na 100.000 američkih dolara ili više. Cijena je najčešće jedini presudni faktor za dodjelu ugovora. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu u ponudi koja ispunjava sve tehničke kriterije.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (REQUEST FOR PROPOSAL - RFP)

RFP predstavlja zvanični zahtjev za podnošenje ponuda koji se obično odnosi na usluge koje nije moguće jasno i koncizno definirati, a čija procijenjena vrijednost iznosi 100.000 američkih dolara ili više. Cijena predstavlja jedan od više faktora koji predstavljaju kriterij za evaluaciju ponuda. Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom ponuđaču čija ponuda u svim značajnijim aspektima zadovoljava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a za koju se ocijeni da će za UNDP biti najjeftinija.


U određenim se slučajevima kod nabavki ne primjenjuju konkurentski zahtjevi, a umjesto njih se koristi postupak direktnog ugovaranja. To se po pravilu dešava u slučajevima kada već postoji Dugoročni sporazum (Long-Term Agreement - LTA), potpisan bilo na globalnom (IAPSO ili HQ) ili na lokalnom nivou (na nivou ureda za određenu zemlju).

Za nabavke u ukupnoj vrijednosti manjoj od 2.500 američkih dolara ured UNDP-a u određenoj zemlji nabavku može izvršiti direktno na lokalnom tržištu.

Evaluacija ponuda

Ovisno o metodi nabavke, u postupku evaluacije ponuda ključnu ulogu igraju različiti faktori.

Kod evaluacije za postupke putem RFQ i ITB presudan element predstavlja cijena. Suprotno tome, kod evaluacije za postupak putem RFP neophodna je tehnička evaluacija. U tehničkoj se komponenti prije svega utvrđuje hoće li se ponuda prihvatiti ili odbaciti kao nezadovoljavajuća. UNDP, pored toga, robe i usluge koje nabavlja ocjenjuje na temelju sljedećih kriterija:

ROBE:

  • ispunjavanje tehničkih specifikacija
  • isporuka
  • utjecaj na okoliš
  • osiguranje kvalitete
  • tačnost dokumentacije
  • brzina odgovora na zahtjeve
  • služba za korisnike

USLUGE:

  • Osiguranje tehničkih rješenja
  • Kompetencija

Uslovi ugovora

Ukoliko ste zainteresirani da postanete budući dobavljač Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, morate potvrditi da prihvaćate Opće uslove UNDP-a.

Za dodatne informacije posjetite: http://www.undp.org/procurement

Obavijesti o nabavkama

 

List of contract awards

Naziv projekta

Ime dobavljača

Iznos $

Ugradnja led semaforskih laterni i uložaka na semaforiziranim raskrsnicama u tuzli

Step dd Sarajevo

111,813.00

Raspberry seedlings for farmers in Srebrenica Municipality Sadnice malina za poljoprivrednike u općini Srebrenica

HEKO doo Bugojno

160,858.00

Reconstruction on new municipal premises in Cultural center in Bratunac Rekonstrukcija novih prostorija u Kulturnom centru u Bratuncu

PROGRES Bratunac

185,327.00

Asphalt paving of Pervani_grabosko road Asfaltiranje ceste Pervani

Zvornikputevi; Zvornik

248,051.00

Pružanje savjetodavnih usluga u regionu srebrenice

Reg Savjetodavna služba Bratunac

209,876.00

Installation of Anti-balst doors on 14 ammunition storages Instalacija Anti-balst vrata na 14 skladišta municije

Consortium Albera & Profit

231,904.00

Reconstruction and establishment of two MDR TB wards (Sarajevo and Banja Luka) Rekonstrukcija i uspostavljanje dva bolnička odjela MDR (Sarajevo i Banja Luka)

Medico inženjering

115,071.00

Civil works on rehabilitation and reconstruction of Kazani-Gostilj, water transportation pipeline in Srebrenica Građevinski radovi na rekonstrukciji Kazani-Gostilj, vodenih cijevi u Srebrenici

SF Inženjering

153,833.00

Supply and distribution of diagnostic tests HIV/HCV Nabavka i isporuka dijagnostičkih testova za HIV/HCV

Farmavita

206,673.00

Dispose of 147,354 piece of fuses and hand grenades Odlaganje 147,354 osigurača i ručnih granata

Binas d.d.

126,310.00

Construction works on energy efficient reconstruction of Culture Centre Bihac Građevinski radovi na energetski učinkovitoj obnovi Kulturnog centra Bihać

Alivuk doo Bihać

146,991.00

Replacement of old joinery and construction of thermal facade on Milici primary school Zamjena stare stolarije i izgradnja termalne fasade u osnovnoj školi Milić

JOKIĆ-INVEST d.o.o. Zvornik

136,250.00

Reconstruction of Laboratories for diagnostic of tuberculosis -Clinical Hospital Zenica and Clinical Hospital for pulmonary diseases in Travnik Rekonstrukcija laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze - Klinički centar Zenica i Klinički centar za plućne bolesti Travnik

INTEGRA d.o.o. Zenica

179,118.00

Reconstruction of Laboratory for diagnostic of tuberculosis - Clinical Hospital Bihac Rekonstrukcija laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze - Klinički centar Bihać

VISAK doo Mostar

123,439.00

Reconstruction works on energy efficient reconstruction of Dom Vojske (municipal administration and culture building)in Doboj Radovi na energetski učinkovitoj obnovi Doma Vojske (zgrada kulture i općinske uprave)

Simpro doo Doboj

157,396.00

energy efficient reconstruction of heating system of Culture Centre Bihac Energetski učinkovita obnova sistema grijanja Kulturnog centra Bihać

GTO d.o.o. Bihać

125,389.00

Construction of expanding of Business incubator production facilities, in the Srebrenica Industrial zone

"DZENA" d.o.o. Gradacac

132,743.00

Reconstruction of Laboratory for diagnostic of tuberculosis within the Clinical Hospital for pulmonary diseases Podhrastovi Clinic in Sarajevo Rekonstrukcija laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze unutar Kliničkog centra za plućne bolesti Podhrastovi u Sarajevu

Unigradnja doo

670,552.00

Kontaktirajte UNDP u Bosni i Hercegovini
Medijski upiti Telefon: +387 (033) 293 400
Fax: +387 (033) 552 330
Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora
Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora

Bosna i Hercegovina je prošla kroz izazovnu godinu kada je u pitanju održavanje političke stabilnosti, ali i kada je u pitanju postizanje progresa u procesu evropskih integracija, što deklarativno ostaje ključni strateški i razvojni plan za zemlju.

Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: Mit i stvarnost
RURALNI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI: MIT I STVARNOST

Kakav je društveni razvoj u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine? Gdje većina tih ljudi živi? Da li imaju poslove i pristojna primanja? Da li imaju odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju?  Kako im je razvijena saobraćajna infrastruktura? Kakav imaju pristup uslugama i telekomunikaciji? Da li su uključeni u društveni i politički život? Koliko je poljoprivreda važna u ruralnom životu? Ovo su pitanja na koja ovaj osmi Izvještaj o društvenom razvoju pokušava odgovoriti.