6 Suzbiti HIV/AIDS, malariju i druge zarazne bolesti

Dva vršnjaka iz centra za mlade
Dva edukatora igraju u predstavi za svoje vršnjake, koja ima za cilj da prenese važne poruke o korištenju zaštite tokom spolnih odnosa.

BiH je zemlja s niskom prevalencom HIV-a, procijenjenom na <0,1%.  Prema izvještajima BiH dostavljenim Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) broj slučajeva AIDS-a u zemlji se od 2002. godine stabilizirao. 

Do kraja septembra 2012. godine registriran je ukupno 221 slučaj HIV infekcije i 120 slučajeva AIDS-a. Omjer u smislu infekcije u BiH je 5:1 muškaraca/ žena. Podaci iz monitoringa pokazuju da su 81% zaraženih HIV-om muškarci i da je najčešći oblik prenošenja HIV-om putem heteroseksualnog odnosa (52%). Do danas je zabilježen samo jedan slučaj prenošenja sa majke na dijete (MTCT), i to 2006. Trenutno 74 osobe dobijaju antiretroviralnu terapiju. Izazov nedostatka antiretroviralne terapije u BiH se rješava kroz program Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Antiretroviralni tretman započeo je 2007. godine i to kroz javni sistem zdravstvene zaštite.

Uloženi su znatni napori na prevenciji i otkrivanju HIV/AIDS-a, sa savjetovanjem prije i nakon testiranja koje je u BiH uspostavljeno 2005. godine putem Centara za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje I testiranje (VCC T). VCC T centri su povećali broj osoba koje dolaze na testiranje. Povećana dostupnost i korištenje testiranja na HIV je neophodan preduslov za dijagnosticiranje i pružanje odgovarajućeg tretmana i skrbi za osobe koje žive s HIV-om (PLHIV). Trenutno postoje 22 VCC T centra, 14 u FBiH i 8 u RS. VCC T centri svoje djelovanje usmjeravaju na skupine stanovništva koje su u najvećem riziku, IDU, MSM, SW, pružanjem besplatnog, dobrovoljnog i povjerljivog testiranja na HIV/AIDS. Deset drop-in centara injekcionim korisnicima droga osiguravaju sterilne igle i šprice i distribuiraju kondome, te informativni materijal o HIV/AIDS-u, a vrše i upućivanje u VCC T centre.

Dr. Vesna Hadžiosmanović na radnom mjestu u Kliničkom centru u Sarajevu. Centar za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (VCCT) je jedan od 17 takvih centara pokrenutih od strane UNDP-ovog “Coordinated National Response to HIV/AIDS & Tuberculosis in War-torn and Highly Stigmatized Settings” programa finansiranog iz Globalnog fonda.
Dr. Vesna Hadžiosmanović na radnom mjestu u Kliničkom centru u Sarajevu.

Bosna i Hercegovina spada u one zemlje koje su ‘srednje’ opterećene tuberkulozom (TB), unutar Evropske regije Svjetske zdravstvene organizacije, s incidencom TB koja se procjenjuje na 49 na 100.000 stanovnika u 2011. Opterećenje TB-om u BiH je ostalo stabilno tokom proteklih nekoliko godina. BiH ima prilično razvijenu mrežu zdravstvene infrastrukture, ali je ovu infrastrukturu potrebno unaprijediti. Procijenjena prevalenca u 2011. iznosila je 66 na 100.000 stanovnika.

Za koordinaciju entitetskih aktivnosti i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u sektoru zdravstva zadužen je Sektor za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH. Upravljanje TB-om u BiH je pod nadležnošću Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Republici Srpskoj, Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i kantona(u Federaciji BiH), te Odjela za zdravstvo i druge usluge Brčko Distrikta.  Postojeće strategije vezane za TB u zemlji u potpunosti odražavaju strategiju WHO-a pod nazivom Stop TB, dok elementi Direktno nadziranog kratkotrajnog liječenja (DOTS) predstavljaju kamen temeljac te strategije. Unaprijeđeni ishodi u slučajevima tuberkuloze koji se očekuju od ovih strategija su u skladu sa međunarodno zacrtanim zadatkom da se otkrije najmanje 70% novih slučajeva pozitivnih na TB razmazom ispljuvka i izliječi najmanje 90% ovih slučajeva.

Iako je incidenca HIV/AIDS-a u BiH i dalje niska, kao i druge zemlje u tranziciji, BiH se suočava sa brojnim izazovima po pitanju socijalnih i demografskih promjena, s povećanim brojem korisnika droga, seksualnih radnik/ca i spolno prenosivih bolesti. Dostupnost zdravstvenog sistema ugroženim grupama stanovništva u BiH, posebno pojedincima koji nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem, inkorporiranje dijagnoze i tretmana i dalje predstavlja problem koji je potrebno adekvatno riješiti kako bi se održale trenutne stope prevalence HIV/ AIDS-a i TB-a.

Globalni ciljevi za MRC6
 1. Zaustaviti i početi suzbijati širenje HIV/AIDS-a
  • Rasprostranjenost HIV-a u populaciji starosti 15-24 godina
  • Upotreba kondoma tokom posljednjeg rizičnog spolnog odnosa
  • Postotak populacije starosti 15-24 godina sa sveobuhvatnim i tačnim znanjem o HIV/AIDS-u
  • Omjer pohađanja nastave djece bez roditelja i djece starosti 10-14 godina
 2. Postići, do 2010., univerzalan pristup liječenju HIV/AIDS-a za sve one koji trebaju liječenje
  • Postotak populacije sa napredovalom HIV infekcijom koji imaju pristup antiretroviralnim lijekovima