Osam ciljeva za 2015

Milenijumski razvojni ciljevi za Bosnu i Hercegovinu

Gdje ću biti 2015-e?
Gdje ću biti 2015-e?

Prihvaćanje Milenijumske Deklaracije od strane 189 članova Ujedinjenih naroda u septembru 2000. godine je bio važan trenutak za suradnju na globalnom nivou u 21. stoljeću. Deklaracija je istakla temeljne izazove s kojima se čovječanstvo suočava u novom milenijumu, također je istakla i odgovore na spomenute izazove, te postavila specifične indikatore za pristup međusobno povezanim razvojnim  ciljevima i zadacima, vlasti, miru, sigurnosti i ljudskim pravima.

Milenijumski razvojni ciljevi u Bosni i Hercegovini

Postizanje MRC je od posebnog značaja za BiH i njene građane, prvenstveno zbog posljedica rata i aktivnosti koje su potom uslijedile da osiguraju održivi razvoj. U 2003. godini, BiH je u prvu Srednjoročnu strategiju razvoja za period 2004-2007. (PRSP) ugradila MRC indikatore kako bi se mogla pratiti implementacija ove Strategije.

UNDP je 2004. pripremio „Kratki osvrt na status Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH, PRSP, Evropa i dalje perspektive“ koji je predstavljao korak ka povezivanju MRC u BiH sa procesom evropskih integracija. Izvještaj o analizi napretka ostvarenog na postizanju ovih ciljeva iz 2010. godine dodatno je povezao MRC sa razvojnom agendom zemlje, kroz prizmu pristupanja EU. Izvještaj za 2013. godinu ističe napredak ostvaren na realizaciji MRC u poređenju sa globalnim, regionalnim i EU trendovima. Kao jedan od dokumenata za praćenje, izvještaj posmatra ključne razvojne procese u BiH u periodu od 2000. godine do danas i nudi opšte preporuke koje zahtijevaju pažnju i djelovanje BiH institucija i njihovih partnera.

Svrha ovog izvještaja je, pored procjene stanja napretka prema ostvarivanju MRC -jeva, I u narednom periodu stimulirati razgovore o sveobuhvatnim razvojnim pitanjima u zemlji, osiguravanjem najpouzdanijih raspoloživih podataka i informacija o trendovima utvrđenim na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka.

Zajednički programi

UNDP BiH su dodijeljena četiri zajednička UN programa koje je finansirao Fond za ostvarivanje Milenijskih razvojnih ciljeva, i to u oblasti:

Ukupna vrijednost ova četiri programa bila je 25 miliona američkih dolara.

Za više informacija o svakom od programa, posjetite našu web stranicu.

Naše priče

  • /content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/bosnia-and-herzegovina----1-at-lending-a-leg-to-ban-landmines Četvrtog aprila 2013. godine navršilo se 14 godina od dana donošenja Konvencije o zabrani upotrebe mina, dana koji se obilježava kao Međunarodni dan svjesnosti o minama i pomoći u protuminskom djelovanju.više
  • Destruction Tema je osjetljiva, ulozi visoki, no da li je moguće razviti sveobuhvatnu strategiju za kontrolu malog oružja bez skoro ikakvih sredstava? Naše iskustvo pokazuje da jeste. U čemu je tajna? Uključiti sve u rad i fokusirati se na zajednički cilj.više
više

MDG - Video

Video o energetskoj efikasnosti

 

Mladi u Bosni i Hercegovini

Posljednji MDG izvještaji
thumbnail
Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013.

Izvještaj za 2013. godinu ističe napredak ostvaren na realizaciji MRC u poređenju sa globalnim, regionalnim i EU trendovima. Kao jedan od dokumenata za praćenje, izvještaj posmatra ključne razvojne procese u BiH u periodu od 2000. godine do danas i nudi opšte preporuke koje zahtijevaju pažnju i djelovanje BiH institucija i njihovih partnera.

više
Ostali MDG izvještaji
Napredak o realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2010. godine

Izvještaj o napretku BiH u ostvarivanju Milenijskih razvojnih ciljeva 2010. su pripremili Ministarstvo finansija i trezora BiH, Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, i Ujedinjene nacije u BiH.

Kratki osvrt na status Milenijskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini

Ovaj dokument je u biti sofisticirani nastavak posla započetog izvještajem o humanom razvoju 2002. u kojem su globalni ciljevi prilagođeni domaćem, BIH kontekstu.

više