Studija izvodljivosti uzgoja koza u BiH

4. Decembar 2013
image

Kozarstvo kao ozbiljna poslovna djelatnost i sektor koji može da ponudi značajan broj radnih mjesta i postane izvor prihoda za siromašnu seosko stanovništvo, je skoro zaboravljan u BiH.

 

Neke od prepreka za razoj kozarstva su slični preprekama u drugim oblastima poljoprivrede, poput neodgovarajuće tehnologije, niska produktivnost, nedostatak savjetodavne podrške itd. Međutim, postoje i drugi otežavajući faktori koji su vezani samo za ovu vrstu proizvodnje. Jedan od njih, ako ne i najveći, je premala populacija koza u BiH.

 

Ova studija je informativni document koji može da pomogne u dizajniranju potencijalnih projekata koji imaju za cilj razvoj ovog sektora i u krajnjoj liniji smanjenje siromaštva u seoskim područjima. Bosna i Hercegovina sa svojim prirodnim resursima može sama sebe da prehrani i sa ispunjenjem određenih preduslova koji su dostižni može da ponudi dobre proizvode za izvoz. Kozji proizvodi su među njima.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno