• 27. jan. 2014.

  Donošenjem Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka uspostavljen je okvir za pružanje određenih vidova zaštite žrtvama/svjedocima u krivičnim predmetima u Bosni i Hercegovini. Ovim aktom je, pored uspostavljenih zaštitnih mjera, omogućeno i pružanje podrške svjedocima prema potrebi, a tokom 2004. godine donesen je i Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH.

 • 21. feb. 2011.

  Consumers of food as its end users have the right to know that the food they eat is approved and safe. Foodborne illnesses are very dangerous and can affect not only the consumers but the entire food industry, tourism and catering industry, in addition to adverse effects on the volume of production of primary producers which are ultimately reflected on the revenues and the overall economy of a country. It is therefore important to focus on educating the primary producers about the reasons for and ways to produce safe and quality food.

 • 18. apr. 2013.

  Reinforcement of Local Democracy III (LOD III) is a project funded by the European Union (EU) through the funds of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) in the amount of 2,000,000 EUR and implemented by the United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (UNDP BiH).

 • Studija o tržištu vune
  10. jan. 2011.

  Cilj ove Studije jeste da istraži uslove i potencijale tržišta vune koji bi se mogli ostvariti kroz bolje organizovano povezivanje farmera i proizvođača, i da istakne ključne elemente i faktore usješnosti koji će se morati razmotriti kao dijelovi cjelokupne studije.

 • 24. feb. 2012.

  Razvojni program Ujedinjenih nacija je bio naručilac istraživanja - Studija o malom oružju i lakom naoružanju koje je 2010. godine uradio Centar za Sigurnosne Studije. Istraživanje za potrebe ove studije trajalo je od juna do septembra 2010. godine.

 • 18. jan. 2012.

  This publication features success stories from 16 countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.

 • 18. jan. 2012.

  Ovaj izvještaj sintetizira rezultate globalnih konsultacija bez presedana, koje su vodile Ujedinjene nacije, a koje su uključile preko milion učesnika iz svih zemalja i različitih sredina. Poseban napor je uložen da se dođe do siromašnih i onih čiji se glas inače ne čuje. Moderne komunikacijske tehnologije, mobilizacija UN-ovih agencija i izuzetan entuzijazam bezbrojnih volontera učinili su ovaj poduhvat mogućim. Kroz ovu praksu, Ujednjene nacije su odlučne da se uključe u duhu prvih riječe svog osnivanja: Povelja: "Mi narodi"

 • Empowering Lives, Building Resilience
  12. dec. 2013.

  This publication features success stories from countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.

 • 03. okt. 2013.

  Ovo je šesti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, a kojim se ispituje tematsko pitanje humanog razvoja. Ove godine, Izvještajem su analizirani različiti aspekti i uzroci socijalne isključenosti u BiH i daju se preporuke za promociju socijalne inkluzije. Koncept socijalne inkluzije, koji je u srcu donošenja socijalnih politika u EU, je veoma podudaran i sa humanim razvojem i sa pristupima zasnovanim na ljudskim pravima i socio-ekonomskom razvoju. Ovi pristupi koriste analize ekonomskih i socijalnih prava i uzimaju u obzir sva prava relevantna za povećanje izbora pojedinaca da žive pristojan i smislen život. Pored toga, dijele zajedničku brigu o jednakosti, nediskriminaciji i inkluzivnom učešću.

 • Rural Development in Bosnia and Herzegovina: Myth and Reality - 2013
  03. okt. 2013.

  Prism Research – a market, media and social research agency – for the purpose of examination of rural development in Bosnia and Herzegovina (B&H) within NHDR 2012 report, conducted a quantitative survey research by gathering data about various topics linked with rural life in rural areas of B&H.