• Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH
  24. jul. 2017.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). UNDP je, uz finansijsku podršku GEF-a, u saradnji sa domaćim vlastima radio na pripremi oba izvještaja.

 • Biblioteka energetske efikasnosti
  19. feb. 2013.

  EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

 • Smjernice za upravljanje i odrzavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima
  21. jul. 2014.

  Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima, sa fo¬kusom na kotlove na biomasu, imaju za cilj da podignu svijest široj javnosti i upoznaju osobe koje direktno ili indirektno rukovode i održavaju ove sisteme sa praktičnim informacijama i savjetima za pravilan, siguran i efikasan rad sistema.

 • Mogućnosti korištenja biomase iz šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini
  12. dec. 2014.

  Ova studija ima za cilj da analizira pokazatelje dostupne količine šumske drvne biomase...

 • Metodologija i studija za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije
  18. nov. 2015.

  Metodologija za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH. Studija o najboljem načinu pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

 • Tipologija javnih zgrada u Bosni i Hercegovni
  31. jul. 2017.

  Tipologija je osnova za sistemsku energetsku sanaciju javnih zgrada putem odgovarajućeg mehanizma financiranja.

 • Biti LGBTI u Bosni i Hercegovini
  13. dec. 2017.

  LGBTI aktivizam u Bosni i Hercegovini je tokom proteklih nekoliko godina rezultirao značajnim poboljšanjima institucionalnog, zakonskog i javnog okvira za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba. Ipak, LGBTI osobe i njihovi životi ostaju na marginama političkog, institucionalnog i društvenog mainstreama.

 • Smjernice za voće sokove, voćne nektare i slične proizvode
  21. feb. 2011.

  U Bosni i Hercegovini je na snazi novi Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, broj 87/08). Novim pravilnikom je omogućeno da se proizvođači iz Bosne i Hercegovine dovedu u jednakopravan položaj sa proizvođačima iz EU i okruženja, te uvoznicima sokova u Bosnu i Hercegovinu.

 • Kako pokrenuti svoju zajednicu - Vodič za transformaciju zajednice u deset koraka
  30. avg. 2017.

  Vodič je namjenjen ljudima koji dolaze iz svih sfera života sa zamislima kako pomoći transformaciju svojih zajednica nabolje. Namijenjen je i javnim ustanovama i njihovim zaposlenima koji također mogu imati koristi od vodiča. Vodič nije politički manifest, ali može poslužiti političkim strankama voljnim da pomognu svojim glasačima i građanima u razvoju ciljanih zajednica.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno