• 1. jan 2011.

  Bosna i Herzegovina spada u grupu zemalja sa niskom prevalencom HIV-a: u općoj populaciji ispod 1% odnosno ispod 5% u rizičnim skupinama. Do 2010 je registrovano 170 osoba zaraženih HIV-om, od kojih je 109 razvilo AIDS. Uprkos postojojanju programa za HIV prevenciju na državnom nivou i uprkos podršci Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, Tuberkuloze i Malarije (GFATM), broj osoba testiranih na HIV je veoma nizak, pa je vjerovatno da je broj ljudi koji žive sa HIV-om znantno veći u odnosu na zvanične podatke.

 • 17. avg 2012.

  Studija Nepohađanje i napuštanje obrazovanja urađena je u okviru obrazovnih YERP aktivnosti na osnovu istraživanja o djeci i mladima koji ne upisuju ili napuštaju osnovnu ili srednju školu

 • 18. jul 2013.

  Kratki savjeti o tuberkulozi je priručnik sa kratkim uputama za TB pacijente. Zasniva se na popularnim savjetima koji su se izvorno pojavili u prvom izdanju "The Tuberculosis Survival Handbook". Ova kratka brošura, puna praktičnih savjeta, sugestija, uputa i informacija je u formatu koji je jednostavan za citanje.

 • 1. jan 2012.

  Bosna I Hercegovina je država sa niskom incidencom HIV-a, ali generalni uslovi u zemlji (slabi socio-ekonomski uslovi, visoka stopa nezaposlenosti, nedovoljna educiranost stanovništva, posebno na temu HIVa I spolno prenosivih bolesti, porast korisnika droga, porast stope kriminala, prostitucija, trgovina ljudima, migracija, stigma diskriminacija, nedostatak znanja o teško dokučivim populacijama izloženim povečanom riziku) predstavljaju potencijalnu opasnost širenja HIV-a u nadolazećem periodu.

 • 12. apr 2011.

  U okviru programa “ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika u BiH – SPPD” UNDP je objavio Priručnik za strateško planiranje (SP) i Priručnik za razvoj javnih politika (RJP).

 • 1. jan 2011.

  Čini se da se ukupni porast globalne epidemije AIDS-a stabilizovao. Godišnji broj novih zaraza HIIV-om je od kasnih devedesetih u stalnom padu i sve je manje smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om usljed značajnog povećanja antiretroviralne terapije tokom proteklih godna. Iako je broj novozaraženih u padu, sveukupni nivo novih infekcija je i dalje visok, te je uprkos značajnom smanjenju mortaliteta, broj osoba koje živi sa HIV-om u svijetu porastao.

 • 18. jul 2013.

  Iako je većina slučajeva tuberkuloze u svijetu osjetljiva na lijekove, multi¬rezistentna tuberkuloza (MDR TB) predstavlja sve veću prijetnju global¬noj kontroli tuberkuloze. Po definiciji, MDR TB je ona koja je rezistentna na dva najjača antituberkulozna lijeka, izonijazid i rifampicin. Gubitak osjetljivosti na izonijazid i rifampicin čini tu vrstu tuberkuloze težom za liječenje.

 • 26. mar 2012.

  Godišnji izvještaj SPPD projektadaje pregled postignuća u oblastima upravljanja javnim finansijama, razvoja javnih politika (RJP), strateškog planiranja (SP) i institucionalizacije metodologija za SP i RJP

 • 20. maj 2016.

  Izvještaj se fokusira na nedavne katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Hrvatsku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Preventivno djelovanje u cilju smanjenja rizika na nivou zajednica sve se više prepoznaje kao jedini najdjelotvorniji i najekonomičniji način smanjenja rizika od katastrofa i sprečavanja gubitaka usljed hazarda ubuduće.

 • 14. okt 2016.

  Bosna i Hercegovina je bogata šumskim resursima, i sa aspekta rasprostranjenosti i sa spekta biološke raznolikosti, a veoma značajan dio teritorije joj je pokriven šumama. BiH ima najveći udio površina pod šumama i najbogatiju raznolikost šumskih vrsta među zemljama Zapadnog Balkana. Šumski resursi su u mnogim lokalnim i ruralnim sredinama okosnica ekonomije i nerijetko jedini izvor prihoda.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno