• Izvještaj o humanom razvoju za 2016. -Izgradnja otpornosti na rizike na Zapadnom Balkanu: osnaživanje ljudi da bi se spriječile katastrofe
  20. maj. 2016.

  Izvještaj se fokusira na nedavne katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Hrvatsku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Preventivno djelovanje u cilju smanjenja rizika na nivou zajednica sve se više prepoznaje kao jedini najdjelotvorniji i najekonomičniji način smanjenja rizika od katastrofa i sprečavanja gubitaka usljed hazarda ubuduće.

 • 3. okt. 2013.

  Izvještaj ulazi u pozitivne i negativne efekte društvenog kapitala za šire procese demokratizacije i socijalne kohezije. Istraživanje ispituje članstvo u klubovima, društvima, organizacijama i udruženjima u BiH, ili „društveni život“. Sa pozitivne strane, građansko društvo se posmatra kao društvo koje osnovu za više povezivanja i različite društvene veze i, kao takvo je, više inkluzivno. Osnaživanje društvenog života u BiH bi pomoglo da se prevaziđu neka od drugih znatnijih podjela. Za razliku od toga, Izvještaj takođe prikazuje negativnu stranu društva koje je toliko zasnovano na porodičnim vezama i potencijalu za te mreže da proizvode i reprodukuju nejednakosti putem nepotizma, klijentelizma i prijateljstva.

 • Izvještaj o humanom razvoju (NHDR)
  4. okt. 2013.

  Kakvo je stanje humanog razvoja u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine u kojima živi većina njenog stanovništva? Imaju li ljudi koji tamo žive posao i pristojne prihode? Imaju li odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju? Jesu li povezani kvalitetnim putevima, servisima i telekomunikacijama? Jesu li uključeni u glavna kretanja društvenog i političkog života? Koliki značaj u ruralnom životu ima poljoprivreda? Ovaj, osmi po redu Izvještaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu nastoji odgovoriti na ta pitanja. Neke od preporuka iz ovog izvještaja se odnose konkretno na ruralna područja, dok ostale ističu važne korake koje bi zemlja trebala preduzeti, a od kojih bi jednaku korist imala i urbana i ruralna područja.

 • 18. jan. 2012.

  This publication features success stories from 16 countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.

 • 24. feb. 2012.

  Razvojni program Ujedinjenih nacija je bio naručilac istraživanja - Studija o malom oružju i lakom naoružanju koje je 2010. godine uradio Centar za Sigurnosne Studije. Istraživanje za potrebe ove studije trajalo je od juna do septembra 2010. godine.

 • Socio-ekonomske percepcije mladih u BiH
  11. avg. 2017.

  Istraživanje o socio-ekonomskim percepcijama mladih u BiH je provedeno sa ciljem ispitivanja njihovih stavova i iskustava o većem broju tekućih pitanja, uključujući zapošljavanje i tržište rada, političku uključenost i aktivizam, mobilnost i pristupanje Evropskoj uniji. Istraživanje je razvijeno pod okvirom globalnog projekta o “Izgradnji i konsolidaciji kapaciteta za prevenciju sukoba” koji financira EU, implementira UNDP.

 • Voda za život: osnove integralnog upravljanja vodnim resursima
  24. sep. 2013.

  Oduvijek je voda za čovjeka bila simbol života. Voda je dio nas i bez nje ne može ni jedno živo biće. Čovjek bez vode može izdržati samo oko 8 dana, dok bez hrane možeizdržati neuporedivo duže, smatra se do 40 tak dana.

 • Zeleni poslovi - Analiza uticaja mjera energetske efikasnosti na zapošljavanje u BiH
  15. dec. 2016.

  Pojam „zeleni poslovi“ odnosi se na mogućnosti zapošljavanja u oblastima vezanim za zaštitu okoliša. „Zeleni poslovi“ naročito pogoduju građevinskom sektoru, jer je uobičajena struktura potrošnje energije takva da se u oblasti zgradarstva troši najviše energije, a onda su takvi objekti i predmet poboljšanja. Poboljšanje energetskih karakteristika objekata i provođenje mjera nosi brojne prednosti, a jedna od najznačajnijih je stvaranje radnih mjesta.

 • Studija o upravljanju rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini
  28. sep. 2016.

  Cilj izrade Studije o upravljanju rizikom od klizišta jeste detaljna ocjena sadašnjeg stanja u oblasti upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini, prijedlog smjernica i preporuka kojima bi se u različitim segmentima procesa poboljšalo postojeće stanje na osnovu međunarodnog iskustva, a čime bi se stvorili uslovi za primjenu procesa upravljanja rizikom od klizišta u okviru postojećeg sistema uprave i njenih institucija.

 • Mjesne zajednice u BiH - Sta kažu građani i građanke?
  22. mar. 2017.

  Anketa "Mjesne zajednice u BiH: Šta kažu građani i građanke?" je provedena kao početno istraživanje u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH) koji je zajednički projekat Vlade Švicarske I Vlade Švedske, kojeg sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Generalni cilj projekta je unapređenje kvaliteta života građana i građanki BiH poboljšanjem usluga koje se pružaju na lokalnom nivou i povećanjem demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno